Gør noget godt for miljøet! Gå på kunstmuseum!

Gør noget godt for miljøet! Gå på kunstmuseum!

Christian Ibsen, direktør Concito. Foto: Concito.

TEMA: Kunsten i samfundet – samfundet i kunsten
Kunsten er ikke en øde ø! I denne temaserie undersøger vi kunstens mangesidede favntag med omverdenen og dens muligheder for at virke kritisk og forandringsskabende i samfundet.

I en række artikler tager vi debatten om kunstens relevans i samfundet, og hvordan kunsten genstarter i en krisebetonet samtid. Christian Ibsen, formand for den grønne tænketank Concito, mener, at Coronakrisens hjælpepakker bør prioritere tiltag, som har grøn effekt. Heriblandt tiltag som fremmer forbrug i oplevelsesindustrien.

Artiklen er en del af serien Kunsten i samfundet – samfundet i kunsten. I serien undersøger vi kunstens betydning i samfundet og dens sammenvævning med tiden og omverdenen.

Danmark er i gang med at genåbne, og det gælder også kunsten. Mange gallerier og mindre udstillingssteder er – bevæbnet med håndsprit og antalsreguleringer – ved at vende tilbage med mere normale åbningstider, og 8. juni får kunsthaller og museer lov til at åbne.

Vi er sikkert mange, der er sultne efter igen at møde kunsten med krop og sjæl. Men sandelig – sød musik i ørerne – viser det sig nu, at det at frekventere kunstudstillinger ikke bare er næring for tanken og sindet. Det er også godt for miljøet.

Jeg har ringet til Christian Ibsen, som er direktør for den grønne tænketank Concito, i anledning af, at Concito i april barslede med notatet En grøn genstart. Notatet retter sig mod Folketingets beslutningstagere, der netop nu skal tage stilling til, hvordan man genrejser dansk økonomi efter Coronakrisen.

Heri udpeges en række grundlæggende principper, som efter tænketankens mening bør danne baggrund for en økonomisk genrejsning af Danmark. Det er et skrift med et klart formål: At optimere en synergi mellem økonomisk stimulus og en accelereret grøn omstilling.

Notatet foreslår nye grønne rammebetingelser på tværs af alle sektorer og en grøn omstilling af energi- og transportsektoren, men kommer også med anbefalinger til, hvordan man fremmer grønne forbrugsmønstre.

Det mest klimavenlige forbrug

Med hensyn til det sidste italesætter notatet blandt andet, at det vil være klog og lysegrøn tænkning at stimulere forbruget i service og oplevelsesindustrien. Her tænker man ikke alene på restauranter, men også på eksempelvis teatre, biografer og kunstudstillingssteder.

Og så er det, at vi lige må spørge Christian Ibsen, hvordan det er, at man gør noget godt for miljøet ved at gå på kunstmuseum?

“Vi har jo en vis sum penge allesammen, og noget af det mest klimavenlige, vi kan bruge vores penge på, er oplevelser. Vi danskere har i gennemsnit et klimaaftryk på kloden i form af udledninger af drivhusgasser på omkring 17 tons pr år. Danskerne er blandt verdens mest CO2-udledende folkefærd, selvom vi ofte tænker på Danmark som et grønt foregangsland. Det beror på en højt udledende livsstil, hvor vores indkøb af alt fra flyrejser, biler, boliger, elektroniske apparater og tøj bidrager til et enormt ressourceforbrug,” siger direktøren for Concito.

“Det kan vi alle sammen gøre noget ved. Vi kan ændre vores forbrugsvaner, madvaner, undgå at købe så meget junk, rejse mindre. Det koster derimod ikke noget for klimaet, at vi har en god oplevelse i biografen, teatret eller på museet. Det er et grønt forbrug, fordi du bruger en del penge, som du ellers vil have brugt til at købe ting og sager.”

Læs også: Gitte Ørskou: “Kunsten har aldrig haft større betydning end lige nu for mennesket generelt og for samfundet som helhed”

Værdikuponer til kunstoplevelser

Christian Ibsen peger på, at det er bydende nødvendigt, at forbrugsmønstre og livsstile lægges om, hvis Danmark skal nå i mål med klimaindsatsen frem mod 2030 og særligt mod 2050. En mere klimavenlig adfærd er kendetegnet ved relativt større forbrug på ikke-materielle adfærds- og forbrugsmønstre, herunder i særdeleshed service og oplevelser. Der er derfor ifølge tænketanksdirektøren et meget stærkt overlap mellem et klimavenligt forbrugsmønster og en målrettet understøttelse af den kriseramte oplevelsesøkonomi, som er en af de allerhårdest ramte sektorer i den nuværende situation.

Men hvilke tiltag er det så, beslutningstagerne skal sætte i værk for at fremme et forbrug i oplevelsesindustrien?

“Man kan gøre noget med momsen. Det kunne eventuelt tage form af en midlertidig momsfritagelse i 2020 og 2021 for virksomheder i den danske oplevelsesøkonomi, men det kan godt blive dyrt for statskassen. En anden mulighed er at gøre brug af vouchers, som man eksempelvis har gjort det i Frankrig, hvor man har givet vouchers på ti euro til studerende og lavindkomstgrupper til at bruge på restauranter eller teatre og museer. I stedet for at kaste penge ud over hele samfundet, som bliver brugt på nye køkkener og andre ting og sager, er det klogt at målrette sin indsats og sige: “Nu får I værdikuponer, der kun kan bruges i oplevelsessektoren”. Der findes sikkert andre måder, men det der er vigtigt, at man målretter tiltag til serviceøkonomien for at fremme det grønne forbrug.”

Grønne modkrav

Skal der så stilles grønne modkrav, som I anbefaler, man gør det i forhold til alle andre hjælpeindsatser?

“Det er rigtig, at vi foreslår at stille grønne modkrav de steder, hvor de initiativer, vi tager, vil føre til yderligere klimabelastende udledninger, men det mener jeg ikke, at de gør i oplevelsesindustrien.”

Ibsen kunne godt forestille sig, at man eksempelvis så på transportomkostninger i forbindelse med store kunstudstillinger, men i det store billede er det ikke så relevant.

“Det er klart, at vi gerne vil understøtte, at man i oplevelsesindustrien også gik den grønne vej, men lige nu er det vigtigste budskab, at det at bruge penge i oplevelsesindustrien er en stor klimagevindst i forhold til at forbruge ved at anskaffe sig flere ting og sager.”

Hvad siger politikerne?

Hvor realistisk er det. Har et forslag som dette en gang på jorden?

“Det tror jeg, det bliver nødt til. Det, der er spændende i vores forslag er, at vi skaber en hjælpepakke, der understøtter vækst og beskæftigelse og samtidig hjælper miljøet. Og der findes næppe en sektor, der er hårdere ramt i den nuværende situation end lige præcis oplevelsesøkonomien. Der er masser af beskæftigelse i sektoren – og den er klimavenlig.”

“Vores anbefaling peger på en måde, hvor du lige nu kan stimulere et klimavenligt forbrug. Alt andet forbrug betyder jo øgede udledninger, og så er det, vi skal til at stille grønne modkrav. I oplevelsessektoren er der en grøn forbrugsudledning fra dag ét, så det synes vi bare er oplagt i den her situation.”

Hvad siger dem, der bestemmer?

“I klimarådets rapport, der udkom i sidste uge, peger de lige præcis på princippet med at understøtte klimavenligt forbrug. Og klimarådet er jo regeringens officielle rådgivere, så de har taget forslaget til sig.”

Og hvad er reaktionen fra det politiske niveau?

“Jeg er sikker på, at tankegangen er interessant for mange. Spørgsmålet er, hvordan man gør det i praksis. At benytte sig af vouchers er et lidt utraditionelt forslag i Danmark, hvor vi er mere vant til at styre ved hjælp af afgifter end ved hjælp. Men det er jo også unormale tider.”

Læs også:
Gitte Ørskou: “Kunsten har aldrig haft større betydning end lige nu for mennesket generelt og for samfundet som helhed”

BKF: Sådan kan kunsten medtænkes, når samfundet genstarter

 

TEMA: Kunsten i samfundet – samfundet i kunsten
Kunsten er ikke en øde ø! I denne temaserie undersøger vi kunstens mangesidede favntag med omverdenen og dens muligheder for at virke kritisk og forandringsskabende i samfundet.


Temaserien Kunsten i samfundet – samfundet i kunsten er muliggjort takket være generøse bidrag fra Augustinusfonden, Den Obelske Familiefond samt Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden.

TEMA: Kunsten i samfundet – samfundet i kunsten
Kunsten er ikke en øde ø! I denne temaserie undersøger vi kunstens mangesidede favntag med omverdenen og dens muligheder for at virke kritisk og forandringsskabende i samfundet.

Del artiklen

'Gør noget godt for miljøet! Gå på kunstmuseum!'

Facebook