Gæsterne er tilbage på museerne

Gæsterne er tilbage på museerne

Unge museumsgæster i interaktion med Blikfangeren (The Eyetracker) i ARoS Public. Foto: ARoS

De danske museers besøgstal led under coronapandemiens mange restriktioner og nedlukninger, men nu ser det ud til, at de besøgende er vendt tilbage.

Efter flere år med besøgstal præget af corona, ser det nu ud til, at gæsterne er tilbage på museerne. Det viser en ny undersøgelse fra ODM – Organisationen Danske Museer.

Undersøgelsen viser, at 66 % af museerne oplever samme eller højere besøgstal i 2022 ift. 2019. Selvom besøgstallet samlet set stadig ligger 3-4 % under tallet fra 2019, er der altså mange museer, der er tilbage til normalen. ODM påpeger også, at 2019 var et exceptionelt godt år for museerne, og derfor er det samlede billede fra 2022 positivt.

Der er stadig en vis nedgang at spore hos 20 % af museerne ift. 2019, men af de 31 % der fortsat har lavere besøgstal, angiver 10 %, at det skyldes lukning i perioder pga. renovering, ombygning mv.

Kilde: ODM

Del artiklen

'Gæsterne er tilbage på museerne'

Facebook