Fondsmidler til treårigt forskningsprojekt.

Fondsmidler til treårigt forskningsprojekt.

Britta Tøndborg skal belyse den forandringsproces kunstmuseerne de seneste år har gennemgået. Foto Henrik Hjertholm.

Velux fonden har doneret 1.6 milioner til forskningsprojekt om fremtidens kunstmuseum.

Tidligere direktør for Kunstmuseet Trapholt BrittaTøndborg har modtaget fondsmidler til et treårigt forskningsprojekt. Projektetskal belyse de forandringer kunstmuseerne gennemgår i disse år

 IfølgeBritta Tøndborg  vil bevillingenfra Velux Fonden styrke den museologiske  grundforskning markant.

Hun udtaler: ”Megettyder på at de kunstmuseer vi kender i dag er ved at blive erstattet af en nytype museum. Fremtidens kunstmuseum formes af de krav og udfordringer museernestilles overfor i en verden med øget globalisering, krav om øgetegenfinansiering, brug af ny kommunikationsteknologi, nye kunstneriske udtrykog et fornyet syn på museums-publikummet”.

Britta Tøndborg er tidligere direktør for Kunstmuseet Trapholt og tidligere museumsinspektør på Statens Museum for Kunst. Hun er bachelor i kunsthistorie fra Københavns Universitet; og har en mastergrad og ph.d. grad i museologi fra Courtauld Institute of Art, University of London.

Del artiklen

'Fondsmidler til treårigt forskningsprojekt.'

Facebook