Ex-skolen på Museum Jorn Silkeborg

Ex-skolen på Museum Jorn Silkeborg

Kunsthistoriker og medstifter af Ex-skolen Troels Andersen. Foto: Lars Bay

Billedserie

Udstilling

Ex-skolen Eksperiment Kunst Skole, 1961-69

4 sep 2010 5 dec 2010

Poul Gernes, Per Kirkeby, Peter Louis-Jensen, Bjørn Nørgaard, Ole Knudsen, John Davidsen

Museum Jorn - Silkeborg
Se kort og tider

Kunsthistoriker Troels Andersen har skrevet kataloget: Ex-skolen, Eksperiment Kunst Skole, 1964-69, som knytter sig til udstillingen.

Museum Jorn Silkeborg viser udstillingen Ex-Skolen, Eksperiment Kunst Skole 1961-1969. KUNSTEN.NU har taget en snak med kunsthistoriker Troels Andersen om skolen, eksperimenterne, kollektivet og aktualiteten i dag.

Troels Andersen, som har kurateret udstillingen, var en af initiativtagerne bag Ex-skolens oprettelse i 1961. På udstillingen kan man stifte bekendtskab med ungdomsværker af de helt store kanoner i dansk kunst. Per Kirkeby og Peter Louis-Jensen fylder godt, og som toppen af kransekagen rejser Poul Gernes’ monumentale Papkassetårn fra 1967 sig himmelstræbende og gennembryder de lysdæmpende vinduer i loftet.

Udstillingens mindre rum er tematisk samlet omkring film, uddrag af Ex-skolens forskellige temaudstillinger fra 1960’erne samt de grafiske tryk, som blev fremstillet på skomagerpressen på skolen.

Poul Gernes og Peter Louis-Jensen Demokratiseringen, 1963. Pressefoto
Poul Gernes og Peter Louis-Jensen Demokratiseringen, 1963. Pressefoto

Ungdomsværk af Per Kirkeby Del af Trækvogn 13, 1963. Pressefoto
Ungdomsværk af Per Kirkeby Del af Trækvogn 13, 1963. Pressefoto


Værkernes aktualitet
Værkernes forskellighed afspejler, hvordan Ex-skolens talrige eksperimenter og en ihærdig søgning efter kunstens sociale funktion fandt nye udtryksformer for dansk kunst. Værkerne i udstillingen viser også, hvordan kunstnerne – på trods af en meget sparsom økonomi – stædigt holdt fast i ideen bag værket.

Ex-skolens økonomiske kamp for eksistens gennem 60’erne er således højaktuel i dag, hvor besparelser inden for kunst- og kulturområdet hører til dagens orden. Udstillingen på Museum Jorn i Silkeborg viser desuden, at Ex-skolens kunstnere havde fat i tendenser og ideer, som stadig er centrale for nutidens kunstnere.

I dag er der fortsat et ønske om at finde en social funktion med kunsten, og kunstnerne afsøger stadig nye veje i tæt samarbejde med andre – på tværs af teknologier og medier.

Poul Gernes Aftryk af dæk på buslinje 29, 1962. Pressefoto
Poul Gernes Aftryk af dæk på buslinje 29, 1962. Pressefoto
Eksperiment kunst skole
Troels Andersen startede sammen med Poul Gernes en af 1960’ernes mest kontroversielle kunstskole i Danmark. Ex-skolen var tænkt som et kunstnerisk alternativ til undervisningen på Kunstakademiet, og indtog fra starten en radikal position. Udgangspunktet var det kunstneriske kollektiv og en ihærdig eksperimentering.

“Gernes ønskede at kunsten skulle have en ‘social forpligtelse’ i samfundet”, fortæller Troels Andersen, der selv var eneste kunsthistoriker tilknyttet skolen. “Han arbejdede ihærdigt for at ophæve begrænsningerne for kunsten og ophæve den konventionelle opfattelse af kunstnerånden i værket. Og jeg blev grebet af hans tanker og visioner”.

“Jeg var selv meget optaget af tankerne bag Bauhaus-skolen og havde ivrigt studeret Malevich”, husker Troels Andersen. “Gernes insisterede på kollektivets anonymitet, hvilket blandt andet resulterede i fællesudstillinger under den anonyme titel Trækvogn 13 og en ligestilling mellem elev og lærer.”

Poul Gernes 225 cirkler, 1965. Pressefoto
Poul Gernes 225 cirkler, 1965. Pressefoto
Den eksperimenterende kunstskole har indtaget gården i Pilestræde, 1964. Foto: Egon  Engmann.
Den eksperimenterende kunstskole har indtaget gården i Pilestræde, 1964. Foto: Egon Engmann.

Det neutrale midtpunkt
Når Troels Andersen levende fortæller om tiden ved Ex-skolen er han meget ydmyg omkring sin egen rolle i fællesskabet.

“Min rolle i Ex-skolen var som underviser af den moderne kunsthistorie, som var vanskelig tilgængelig på det tidspunkt i Danmark”, fortæller Troels Andersen. “Og så fungerede jeg som et neutralt midtpunkt mellem de forskellige kunstnerne. Jeg kunne se værdien af at holde gang i debatterne og bevare dynamikken i gruppen. På den måde bibeholdt vi energien længere end andre grupper, som kom til et naturligt ophør.”

Troels Andersen fortsætter: “Men Ex-skolen var meget mere end en gruppe og måske mindre end en skole. Det var kollektivet og eksperimenterne, som styrede retningen. Skolen havde ikke nogen reel ledelse, som man havde set hos Zahrtmann på Den frie studieskole tidligere.”

“Ex-Skolen var et dynamisk fællesskab, som eksperimenterede med forskellige materialer og kunstretninger og fandt nye veje, når eksperimentet var gennemprøvet. Som Per Kirkeby på et tidspunkt udtrykte det: “Så – nu er det ikke frugtbart at hamre mere” – og så fortsatte vi med andre eksperimenter. Og det var bestemt ikke kedeligt!” smiler Troels Andersen.

Poul Gernes Papkassetårnet, 1967, bemalet pap. Statens Museum for Kunst. Foto: Lars Bay.
Poul Gernes Papkassetårnet, 1967, bemalet pap. Statens Museum for Kunst. Foto: Lars Bay.
Outputtet var ikke det væsentlige
Ex-skolen havde mange talenter, men det kneb med pengene.

“Ingen af de danske gallerier og kunstmuseer interesserede sig for den nye samtidskunst,” forklarer Troels Andersen. “Derfor fandt vi alternative materialer og brugte det. Gernes tog ofte til den lokale losseplads sammen med ‘eleverne’ og fandt egnede materialer til værkerne. Samtidig købte vi billig dåsemaling, som atter gav nye muligheder for kunsten.”

Troels Andersen understreger i den forbindelse, at det ikke var outputtet, som var det væsentlige, men derimod eksperimentet og udviklingen.

Ungdomsværker var ved at forgå
Manglen på interessen fra samtidens gallerier og museer betød også, at mange af de værker, som nu har fundet vej til udstillingen på Museum Jorn, var ved at forgå. Det gælder både Poul Gernes Papkassetårn, som i mange år stod hengemt og glemt, inden Silkeborg Kunstmuseum i 1983 fik det udstillet på museet – efter en restaurering af maleren Poul Pedersen.

Per Kirkebys Et romantisk billede, som han præsenterede i 1965 på Ung Dansk Kunst-udstillingen, blev savet over og brugt som sengebunde, inden Troels Andersen fik foranlediget en præsentation for Statens Museum for Kunst, som købte og restaurerede værket. Begge værker kan opleves i samspil på Museum Jorn i Silkeborg.

Den eksperimenterende kunstskole - Ex-skolen - startede i 1961, som et alternativ til Kunstakademiet. Initiativtagerne var Troels Andersen og Poul Gernes, som begge fungerede som undervisere på skolen. Skolens undervisningsprincip var ‘gensidig undervisning’, hvor man satte sig ind i det, som man havde interesse for og brug for at lære.

De første år var Richard Winther og Jørgen Rømer tilknyttet som undervisere i grafik og tegning. Og den engelske maler Roger Pring underviste i maleri. Skolen byggede på ideen om kollektive arbejdsprocesser og man kunne frit blive optaget i modsætning til kunstakademiet.

Ex-skolens vision var at forandre kunsten og samfundet. Skolens principper var inspireret af Bauhaus, hvor alle kunstarter indgik i skolens virke.

Ex-skolens grundprincipper var, at der indenfor kunsten ikke eksisterede ‘elevarbejde’. Enten var arbejdet i sig selv kunstnerisk eller/og havde den ingen berettigelse. Det andet var, at kunsten kun levede, hvis den havde eller fik en social funktion.

Ex-skolen eksperimenterer gennem 1960’erne med tværkunstneriske former inden for grafik, smalfilm, happenings, maleri, arkitektur med mere.

Ex-Skolen fortsatte reelt efter 1970 med Eks-Skolens Trykkeri, Daner-galleriet og Kunstnersammenslutningen Arme og Ben, som sammen udstillede op gennem 1970’erne og starten af 1980’erne.

Billedserie

Udstilling

Ex-skolen Eksperiment Kunst Skole, 1961-69

4 sep 2010 5 dec 2010

Poul Gernes, Per Kirkeby, Peter Louis-Jensen, Bjørn Nørgaard, Ole Knudsen, John Davidsen

Museum Jorn - Silkeborg
Se kort og tider

Kunsthistoriker Troels Andersen har skrevet kataloget: Ex-skolen, Eksperiment Kunst Skole, 1964-69, som knytter sig til udstillingen.

Del artiklen

'Ex-skolen på Museum Jorn Silkeborg'

Facebook