Dagens netkunstner: Winnie Soon

Dagens netkunstner: Winnie Soon

Winnie Soon: Hello Zombies, networked installation, custom software, 2014. © Winnie Soon.

TEMA: Netkunst
Læs om kunst, der er udviklet til at eksistere online, og som bruger nettet som sit ‘materiale’. Med vores temaserie får du baggrundsviden og kendskab til kunstnere indenfor genren.

Mens landets kunstudstillinger er på pause, giver kunsten.nu momentum til netkunsten. Et par gange om ugen anbefaler Lektor i Digital Design og Informationsvidenskab, Søren Pold, en netkunstner. I dag: Winnie Soon.

Winnie Soon er kunstner/forsker, optaget af de kulturelle implikationer af de nye teknologier, hvor computerprocesser i stadig højere grad spiller ind og er med til at ‘programmere’ vores måde at være i verden på.

Søren Pold(SP): “Hello Zombies er et projekt, der beskæftiger sig med spam. Vi kender det jo allesammen. ‘Dem fra den tredje verden’ forsøger at komme i kontakt med os, forsøger at snyde os for nogle håndører. Soon benytter så algoritmer til at skabe poesi ud af spam og at sende digtene tilbage til spamadresserne. Ofte vil svaret være, at der ikke er nogen på den adresse”.

SP: “Det fine ved det værk er, at det demonstrerer, at der sidder en hel masse mennesker udenfor den privilegerede verden og forsøger at benytte de samme strategier som store vestlige firmaer. Vi kender alle sammen de her mails, som lader som om de kommer fra Nets, Den Danske Bank, Netflix eller Amazon, og som forsøger at benytte den samme retorik. Det er måske lidt mere kluntet, og der er lidt flere stavefejl, men det peger tilbage til de store spilleres økonomiske strategier, som på samme måde forsøger at snyde og udnytte os”.

Winnie Soon Vocable Code
Winnie Soon: Vocable Code.© Winnie Soon.

SP: “Et andet værk, jeg kan pege på, er Vocable Code, som er softwarekunst forstået på den måde, at selve softwaren er kunstværket. Soon arbejder meget med programmering, og hvad programmering er for et slags sprog. I værket diskuterer hun, om der findes noget, man kunne kalde for Queer Code. Det er igen et lidt kompliceret værk, der gennem samspillet mellem forskellige menneskelige og ikke-menneskelige stemmer hele tiden genererer forskellige svar på, hvordan du vil definere begrebet ‘queerness’ i computer kodning”.

Læs mere om Winnie Soon

TEMA: Netkunst
Læs om kunst, der er udviklet til at eksistere online, og som bruger nettet som sit ‘materiale’. Med vores temaserie får du baggrundsviden og kendskab til kunstnere indenfor genren.

TEMA: Netkunst
Læs om kunst, der er udviklet til at eksistere online, og som bruger nettet som sit ‘materiale’. Med vores temaserie får du baggrundsviden og kendskab til kunstnere indenfor genren.

Del artiklen

'Dagens netkunstner: Winnie Soon'

Facebook