Dagens netkunstner: Ben Grosser

Dagens netkunstner: Ben Grosser

Ben Grosser: Go Rando. Screenshot.

TEMA: Netkunst
Læs om kunst, der er udviklet til at eksistere online, og som bruger nettet som sit ‘materiale’. Med vores temaserie får du baggrundsviden og kendskab til kunstnere indenfor genren.

Gå på nettet i stedet! Netkunst eksisterer online og bruger nettet som sit ‘materiale’, og et par gange om ugen anbefaler lektor i Digital Design og Informationsvidenskab, Søren Pold, en netkunstner. I dag: Ben Grosser.

Ben Grosser er optaget af den digitale kulturs sociale effekter. Ikke mindst undersøger han de sociale medier ved at konstruere interaktive oplevelser, maskiner og systemer, der gør det velkendte uvant, for på den måde at afsløre de måder, hvorpå forskellige former for software foreskriver vores opførsel og dermed er med til at forme, hvem vi er.

Søren Pold (SP): “Ben Grosser er et eksempel på en kunstner, der har lavet en del værker, som handler om og udfolder sig på sociale medier, blandt andet facebook.
Facebook demitricator er en udvidelse, du kan installere i din browser, og som fjerner alle tællerne. I stedet for, at der for eksempel står, at 129 har liket et opslag, står der bare, at nogle har liket det.

Vi ved godt, at systemer som facebook og instagram virker i kraft af sådanne optællinger, men Grosser er interesseret i, hvordan det virker i forhold til os brugere, og hvordan det påvirker vores læsning af facebook. Han piller ved den mekanisme, som får os til at spilde en masse tid og til eksempelvis at ængstes over, hvorfor dette opslag nu ikke gav så mange likes”.

Ben Grosser netkunst Safebook
Ben Grosser: Safebook. Screenshot.

SP: “Det mest radikale værk, Grosser har lavet, er Safebook, som fjerner alt indhold fra facebook. Grosser stiller spørgsmålet: hvad skal der til for at skabe et “sikkert facebook”?, og svarer lidt provokerende, at det eneste sikre facebook må være det, der er uden indhold.
Det, der er sjovt ved værket, er, at man kan stadig betjene facebook. På den måde bliver man opmærksom på, hvad det er for en maskine, der kører lige neden under al indholdet”.

Se mere til Ben Grosser her.

TEMA: Netkunst
Læs om kunst, der er udviklet til at eksistere online, og som bruger nettet som sit ‘materiale’. Med vores temaserie får du baggrundsviden og kendskab til kunstnere indenfor genren.

TEMA: Netkunst
Læs om kunst, der er udviklet til at eksistere online, og som bruger nettet som sit ‘materiale’. Med vores temaserie får du baggrundsviden og kendskab til kunstnere indenfor genren.

Del artiklen

'Dagens netkunstner: Ben Grosser'

Facebook