Boglancering og afskedsreception for CAMP

Boglancering og afskedsreception for CAMP

Center for Migrationspolitisk Kunst (CAMP) inviterer til boglancering af tilbageblikspublikationen CAMP status! Syv års arbejde med migrations-politisk kunst. Udgivelsen bliver CAMPs sidste aktivitet, inden centret lukker den 1. oktober.

Kreativ direktør Frederikke Hansen vil herefter indtræde i kuratorteamet på den verdensomspændende udstilling documenta fifteen. Tone Olaf Nielsen, medstifter af CAMP, og Trampolinhuset, hvor CAMP har haft til huse, skal være med til at skabe et netværk for alternative måder at organisere sig på og dele ressourcer, der bliver omdrejningspunktet i samme udstilling.

Publikationen Camp status! er redigeret af de to kuratorer og fortæller hele historien om CAMPs tilblivelse og produktion af migrationsengagerede udstillinger, events, publikationer og uddannelsesprogrammer fra 2013 – 2020.

Målsætningen er, at udgivelsen kan indgå som væsentlig dokumentation af den del af 10’ernes kunst, der beskæftigede sig med dekolonialisering, racisme og migrationspolitik. Samtidigt skal den fungere som en slags vejviser for etablering af nye udstillingssteder omkring etiske, politiske og politiserede problemstillinger.

Publikationen reflekterer over CAMPs metoder og konklusioner og præsenterer udover en detaljeret kronologi tekster af Matthias Hvass Borello, Frederikke Hansen & Tone Olaf Nielsen, Anders Juhl & Marianne Ping Huang, Sabine Dahl Nielsen & Anne Ring Petersen samt en samtale mellem CAMPs stiftere og Nora El Qadim.

Folkene bag CAMP understreger, at en del af de emner og metoder, som CAMP i en årrække stod forholdsvist alene med, nu ser ud til at vinde udbredelse i større kulturinstitutioner og i den danske offentlighed. Det er eksempelvis blevet mere legitimt at tale om det danske samfunds strukturelle racisme, om behov for afkolonisering, om kulturel selvransagelse og nødvendigheden af at få en bredere repræsentation i den kulturelle debat.

Samtidig påpeger de dog, at der stadig er behov for markante forbedringer for de mest sårbare mennesker på kanten af eller udstødt fra det danske fællesskab, nemlig flygtningene og asylansøgerne.

Boglanceringen foregår i Trampolinhuset.

Kilde: CAMP.

Hvor og hvornår:
Trampolinhuset
Thoravej 7
2400 København

27. september.

CAMP status!: Er designet af kunstner og grafiker Kristina Ask / Print Matters! og er trykt i en rigt illustreret hardcoverudgave på 60 sider. Der udgives både en dansk og en engelsksproget version.

Program for boglancering:
14–14:30: Dørene åbner. Drinks og bogsalg.

14:30–15:15: Velkommen / ved CAMPs grundlæggere Tone Olaf Nielsen & Frederikke Hansen.
Keynote / af bogens bidragsydere Sabine Dahl Nielsen & Anne Ring Petersen.

15:15–15:45: Pause med forfriskninger.

15:45–16:30: Fortællinger fra CAMP / ved udstillingsguide Shakira og udstillende kunstnere Nermin Durakovic & Dady de Maximo.

16:30–17: Tak for i dag.

Filmforevisning:
Kl. 14–17: Under boglanceringen er der forpremiere på filmen Bag Hegnet instrueret af koreograf og mimer Helle Fuglsang. Den 22. min. lange film screenes løbende i et loop i CAMPs tidligere udstillingslokaler, som nu beboes af Trampolinhusets Børneklub. Filmen har Udrejsecenter Sjælsmarks lange korridorer som scenisk ramme og centrets børn som protagonister. Med mime, kropssprog, absurditet og humor fokuseres på børnenes kreativitet, styrke og personlige udtryk.

 

Del artiklen

'Boglancering og afskedsreception for CAMP'

Facebook