Billedhugger Viggo Jarls legater uddeles

Billedhugger Viggo Jarls legater uddeles

Elsebeth Jørgensen: Ways of Losing Onself in an Image. Hordaland Kunstcenter, Bergen, 2011-2016. Foto: Alexander Stav

I år uddeles legaterne til Karin Lind, Marie Lund, Kirsten Lockenwitz og Elsebeth Jørgensen.

Motiveringerne lyder således:

Karin Lind

“Karin Linds arbejde spænder vidt over installationer, skulptur, tegning og foto. Med sine værker, der indeholder referencer til hverdagen, fortolker Karin Lind rummet. Således supplerer værkerne hinanden, idet de alle handler om at inddrage rummet ved at udvide eller beskære det med arkitektoniske tilføjelser og indslag. Ved at synliggøre interaktionen mellem kroppen og omgivelserne skaber Karin Lind derved værker, der udvider måden, vi oplever verden på. Med tilsyneladende minimale rumlige konstruktioner skaber Karin Lind nye veje med sin kunst – derfor er det en stor glæde at tildele denne kunstner Billedhugger Viggo Jarls Legat 2018.”

Marie Lund

“‘You know that we are living in a material world,’ synger Madonna i sangen Material Girl, og Marie Lund gør denne materielle verden bedre gennem sit fornemme arbejde med skulpturen. Skulpturen er hendes foretrukne formsprog, hvilket man kunne opleve på hendes soloudstilling Legumes sidste år på Holstebro Kunstmuseum. Hendes bidrag giver os en bedre verden, hvor objekter ikke bare er repræsentative og funktionelle, men sensible og æstetiske bearbejdelser af netop denne materielle verden, vi eksisterer i.”

Kirsten Lockenwitz

“Kirsten Lockenwitz er en af vores mest kompromisløse billedhuggere, hvor betegnelsen ”billedhugger” ikke er upræcis. Lockenwitz hugger og skærer motiver ud af de hårdeste materialer som granit og marmor. Materialer, der traditionelt har været skulpturens og tidligere statuens materialer. I Lockenwitz’ værker bliver disse hårde materialer forvandlet til bløde og stringente værker, der på trods af deres abstraktion altid gemmer på et motiv. Et motiv, der ikke umiddelbart er genkendeligt, men et motiv man som beskuer hele tiden selv må opfinde for at kunne genkende. For dette tålmodige og autentiske arbejde tildeles Kirsten Lockenwitz Billedhugger Viggo Jarls Legat.”

Elsebeth Jørgensen

“Elsebeth Jørgensen har over en årrække arbejdet konsekvent med en stedsrelateret praksis, der tager udgangspunkt i forskellige historiske arkiver og samlinger. Hendes værker udfoldes på særegen vis som stringente, rumlige konstellationer, hvor både skulpturelle elementer, objekter, fotografi og video samt lyd- og billedmontager indgår. Elsebeth Jørgensens værk dokumenterer arkivers stedslighed og systematik, samtidig med at hun registrerer det, der ikke umiddelbart er tilgængeligt. Hun har blik for det usanselige, det som konstituerer rum, dets rammer og infrastruktur. Jørgensen har en kontemplativ tilgang til arkivet. I samarbejde med forfattere, komponister og arkivarer konstruerer hun associative og poetiske fortællinger, som tager os med ind i et ufarbart terræn, det være sig et arkiv eller en nedlukket biograf, og åbner op for, at vi kan vandre videre ud af rummene.”

I bestyrelsen for Viggo Jarls Legat til fordel for danske billedhuggere sidder Lis Nogel, Torben Ebbesen og Lars Bent Petersen. Herfra modtager Karin Lind og Marie Lund hver hæderslegater på 35.000 kr.

Billedhugger Viggo Jarls Legat administreres af bestyrelsen for Den Frie Udstillingsbygning. Herfra modtager Elsebeth Jørgensen og Kirsten Lockenwitz hver 40.000 kr.

Kilde: Den Frie Udstillingsbygning

Viggo Jarl, der levede fra 1879 til 1965 og i en periode var medlem af Den Frie Udstilling, oprettede, mens han stadig levede, Viggo Jarls Legat til fordel for danske billedhuggere. Ved hans død blev Billedhugger Viggo Jarls Legat oprettet i henhold til hans testamente.

Del artiklen

'Billedhugger Viggo Jarls legater uddeles'

Facebook