Alvorsfuld lystlæsning

Billedserie

Udgivelse

Apparatur #18

Ansvarshavende redaktør: Anders Benmouyal
Redaktører: Thomas Bo Thomsen, Marie Ladefoged, Ursula Scavenius og Simon Dencker
Kuratorer: Christian Foghmar og Anders Benmouyal

Pris: 109 kroner

Alvorsfuld lystlæsning

Udsnit af forsiden af nyeste nummer af apparatur.

Tidsskriftet for kunst og litteratur, Apparatur, har sendt deres nyeste nummer på gaden, hvor der udvises grafisk sikkerhed og indholdsmæssig kvalitetsbevidsthed.

Uhøjtidelig højkvalitets-lystlæsning
Det syv år gamle tidsskrift Apparatur med 18 numre i bagagen kombinerer poesi, prosa, litteraturteori og billedkunst i en uhøjtidelig form og et efterhånden stilistisk sikkert layout. Apparatur ønsker at byde på uformelt formidlet lystlæsning af høj kvalitet. Det erklærede mål formår de at opfylde, ikke mindst i det nyeste nummer med temaet "alvor".

Ét af Poul Juponts bidrag
Ét af Poul Juponts bidrag

Ét af Nils Erik Gjerdeviks bidrag
Ét af Nils Erik Gjerdeviks bidrag

Eksperimenterende og med fokus på det nye
Tidsskriftet er opstået ud af et ønske om en tværfaglig platform for litteratur og billedkunst. På hjemmesiden hedder det at: "Apparatur er et tværfagligt tidsskrift, der opmuntrer til eksperimenter og samarbejde mellem litteratur, billedkunst og kritik." Det er således ofte det nye, unge og eksperimenterende, der får en stemme og en plads i Apparaturs spalter.

En af Annika Øyrabøs illustrationer
En af Annika Øyrabøs illustrationer

Vellykket debut
I det aktuelle nummer er der således blevet plads til debuterende digter, Siri Ranva Hjelm Jacobsen, som har fået publiceret tre digte, der kombinerer et ‘nede på jorden soyamælk og køkkenskabe’-syn på alvor, med en mere grundlæggende og lurende dysterhed. Digtene illustreres af Annika Øyrabøs sort-hvide larmende, mareridtsimmiterende collager af fotos, papirclips og tusch.

Tilsat lidt erfaren tyngde
Der bliver dog også overladt nogle sider til noget mere erfarne kræfter. Eksempelvis i dette nummer, hvor essayet "Noget alvorligt i klemme" af Søren Ulrik Thomsen ledsages effektfuldt af udvalgte værker af Claus Carstensen fra serien Pavilion of the naked.

Tværfaglig diversitet
Indholdet i Apparatur nr. 18 former sig både som teoretiske artikler, der behandler relevante problemstillinger i litteraturen, skønlitterære indlæg – nogle illustrerede andre ikke – samt billedkunstprojekter. Derved bliver tidsskriftet tværfagligt i sit samlede udtryk, hvilket umiddelbart fremstår vældigt helstøbt på trods af diversiteten i indholdet.

Opslag af Heine Klausen
Opslag af Heine Klausen

Det fornuftige i redaktionens disposition er dog, at bidragene ikke nødvendigvis skal have form af tværfaglige projekter, men blot skal knytte an til nummerets tema i det sprog og det medie bidragsyderne mestrer. Dog kan man (heldigvis) i flere af de kunstneriske bidrag spørge, hvorvidt det er værket, der knytter an til temaet eller omvendt.

Temaforankring
Apparatur sendte første nummer på gaden i 2001 og var i starten præget af en bredt favnende flagren umiddelbart uden rød tråd. Dette er der, som nævnt, ændret på i de nye numre ved indførelsen af temaforankringen, som har medført et mere helstøbt og stringent produkt.

Forsiden af Apparatur #18
Forsiden af Apparatur #18

Opprioritering af billedkunsten
Ligeledes er den redaktionelle linie blevet skarptegnet en smule i skiftet fra Apparatur – tidsskrift for litteratur og kultur til Apparatur – tidsskrift for litteratur og billedkunst. Fra primært at være baseret på litterære og litteraturvidenskabelige tekster, med svingende tematisk indhold, er tidsskriftet nu kendetegnet ved en mere eller mindre lige vægtning af tekstbårne og visuelle bidrag.

Redaktionel tyngde og faglig forankring
Redaktionen udgøres af en god blanding af cand.- og stud. mag.’er, hvilket tilsyneladende sikrer et fagligt fundament og en substans. Det får dog ‘heldigvis’ ikke lov til at præge apparaturs indhold på andre måder end i en åbenlys kvalitetsbevidsthed, hvilket giver god mulighed for at overraskes positivt – også i kommende numre af Apparatur.

Apparatur udgives tre gange årligt af foreningen Apparatur med støtte fra Kulturministeriets Tidsskriftsstøtteudvalg.

Redaktionskomité: Jørgen Dines Johansen (professor), Ursula Andkjær Olsen (forfatter), Mette Moestrup (forfatter), Rune Gade (lektor, mag.art., ph.d.), Bo Kampmann Walther (lektor, ph.d.), Maja Lucas (forfatter), Stefan Kjerkegaard (ph.d.) og Martin Glaz Serup (forfatter)

Billedserie

Udgivelse

Apparatur #18

Ansvarshavende redaktør: Anders Benmouyal
Redaktører: Thomas Bo Thomsen, Marie Ladefoged, Ursula Scavenius og Simon Dencker
Kuratorer: Christian Foghmar og Anders Benmouyal

Pris: 109 kroner

Del artiklen

'Alvorsfuld lystlæsning'

Facebook