4,2 millioner kroner skal gøre museerne relevante for unge

4,2 millioner kroner skal gøre museerne relevante for unge

Der er især fokus på, at få de unge til at besøge landets museer. Foto: Jakob Stig Nielsen, Skagens Kunstmuseer.

Slots- og Kulturstyrelsen uddeler 4,2 millioner kroner til en række museer. Pengene skal bruges på at tiltrække nye publikumsgrupper, og blandt de støttede museer er blandt andet Skagens Kunstmuseum og Trapholt, der begge får støtte til projekter rettet mod unge.

Der er for tiden stort fokus på at tiltrække nye, underrepræsenterede publikumsgrupper til de danske museer. Den nationale brugerundersøgelse, der siden 2009 har fungeret som analytisk redskab til at kortlægge museernes brugere, peger på, at nogle af dem, der sjældent besøger museerne, er de unge.

Derfor har flere af de støttede projekter fokus på den yngre del af befolkningen.

Blandt de støttede institutioner er Skagens Kunstmuseer, der tildeles 985.000 kr. til et formidlingsprojekt, der vil “aktualisere kunstnerkoloniens samling, så den får fornyet relevans for unge i alderen 18-27 år”.

Desuden modtager Trapholt et tilskud på 605.760 kr. til projektet ”Trapholt_UNG”, der vil gøre museet til et samlingspunkt for unge design- og kunstinteresserede, blandt andet gennem samarbejder med HAU – Netværksforeningen for Designstudierne og SDU Campus Kolding.

De øvrige museer, som modtager støtte til publikumsudvikling, er Nationalmuseet, Billund Museum, Struer Museum og Gammel Estrup – Danmarks Herregårdsmuseum.

Kilde: Slots- og Kultyrstyrelsen

Fakta om puljerne
I 2021 har Kulturministeriet valgt at understøtte museernes relevans og aktualitet for underrepræsenterede brugergrupper på museerne. Der er uddelt i alt cirka 4,2 millioner kroner, som er blevet udmøntet i to puljer:
- Puljen til styrkelse af museernes relevans for underrepræsenterede brugergrupper på det statslige og statsanerkendte museer.
- Kvalitative undersøgelser af underrepræsenterede brugergrupper på de statslige og statsanerkendte museer.

Del artiklen

'4,2 millioner kroner skal gøre museerne relevante for unge'

Facebook