Ugens Kunstner – Ulrik Møller

Ugens Kunstner – Ulrik Møller

Landskab ved Åstrup/Landscape at Åstrup, 2012. Udsnit. Foto: Anders Sune Berg.

Billedserie

Udstilling

The Moon, Kids, Birds & Aeroplanes

11 maj 2013 28 jul 2013

Ulrik Møller

Randers kunstmuseum
Se kort og tider

Til udstillingen udgives publikationen ULRIK MØLLER – The Moon, Kids, Birds & Aeroplanes med tekst af museumsinspektør Majbritt Løland samt filminstruktør Lone Scherfig, der har bidraget med et essay om Ulrik Møllers film til bogudgivelsen.

Udstillingen kan ogå ses på Faaborg Museum fra 14/9 - 1/12 2013.

Ulrik Møller er en central repræsentant for landskabsmaleriet i nutidig dansk samtidskunst. Netop nu er han udstillingsaktuel på Randers Kunstmuseum med udstillingen The Moon, Kids, Birds & Aeroplanes.

Ulrik Møller. Foto: Jan Windszus
Ulrik Møller. Foto: Jan Windszus
Ulrik Møller er født i 1962 i Vester Åby på Fyn, og selv om han i dag bor og arbejder i Berlin, er det ikke døgnfluernes og de nyeste tendenser fra den store verden, han tager ind i sin kunst. Med sit valg af motiver placerer Ulrik Møller sig uden for de gængse toner i samtidskunsten.

Ulrik Møllers kunstneriske bagage er i høj grad historisk funderet, og i hans billedvokabular er der tydelige tråde tilbage til kunstnere i såvel den danske som den internationale kunsthistorie. Eksempelvis er den danske maler L.A. Ring (1854-1935) et af forbillederne lige så vel som de fynske malere i generationen efter, der som Ulrik Møller dyrkede landskabets farve og farvens lysholdighed. Også forskelligartede udenlandske kunstnere som symbolisten Arnold Böcklin (1827-1901), og den amerikanske realist Edward Hopper (1882-1967) hører til Møllers nære inspirationskilder på tværs af tid og sted. I mødet mellem den historiske bagage og den nutidige verden, mellem den faktuelle verden og den eksistentielle erfaring skaber Ulrik Møller nye malerier.

Malerierne og filmene repræsenterer en periode, hvor Ulrik Møllers skildringer fra barndommens fynske land suppleres med motiver fra europæiske metropoler som Berlin, Paris og London.

Fly(London)/Aeroplane(London), 2012. Olie på lærred/Oil on canvas, 60x70 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Fly(London)/Aeroplane(London), 2012. Olie på lærred/Oil on canvas, 60×70 cm. Foto: Anders Sune Berg.

Hos Ulrik Møller dvæler landskabet i fuldbragt ro, virkelighedens hektiske rytme og uophørlige forandringer er stoppet, alt er nået og intet skal nås. Den maskinlarm, der må komme fra færgens eller flyvemaskinens fremdrift, bliver kun et svagt ekko. Ingen mennesker befolker landskaberne, der synes forladte. Beskueren står på tærskelen til et andet univers, kunstens.

Færge (Fåborg-Søby)/Ferry (Fåborg-Søby), 2011. Olie på lærred/Oil on canvas, 120x150 cm. Privateje. Foto: Anders Sune Berg.
Færge (Fåborg-Søby)/Ferry (Fåborg-Søby), 2011. Olie på lærred/Oil on canvas, 120×150 cm. Privateje. Foto: Anders Sune Berg.

Ulrik Møllers værker er meget mere end blot naturalistiske landskaber. De er som udgangspunkt, motivisk og teknisk, kunsthistoriske referencer til en lang tradition indenfor landskabsmaleriet og den naturalistiske gengivelse af – det for øjet – umiddelbart sete, men værkerne er primært hemmelighedsfyldte eksistentielle stemningsmalerier.

“Mine billeder er altid tilføjet noget ånd, vilje og hensigt. De er billeder på, at verden er en illusion, at der er mange forskellige virkeligheder. Billederne er genkendelige, men de er billeder på noget andet – de er jo ikke bare det, de viser. De bruger et visuelt sprog til at kommunikere noget eksistentielt. De er eksistentielle udsagn.”

Et dragende og udefinerbart rum åbner sig for os i Ulrik Møllers værker, og omslutter os som en orienteringsløs kappe. Vi bliver her bevidste om vores egen ensomhed i rummet, og en sitrende og til tider rungende stilhed rammer os.

Vandet er et gennemgående tema hos Ulrik Møller. I værkerne af det åbne hav drages vi mod dybet, uden at kunne se ned under havets overflade. Vi forbliver i overfladen, fordi værkerne kompositorisk spiller på modsigelsen mellem den todimensionelle og den tredimensionelle illusion.

Samarbejde med Lone Scherfig
Afstanden mellem Ulrik Møllers klassiske landskabsmaleri og videokunst kan umiddelbart synes stor, men med maleriernes insisterende sitren – som film-stills – hvor vi blot afventer den næste bevægelse, bliver videoen som kunstnerisk materiale i Ulrik Møllers værkproduktion oplagt.

I 2008 indledte Ulrik Møller et samarbejde med filminstruktøren Lone Scherfig, der så et uforløst filmpotentiale i Ulrik Møllers malerier. Videoværkerne fra dette samarbejde samt nyproducerede videoværker af Ulrik Møller vises nu på første gang for offentligheden på udstillingen The Moon, Kids, Birds & Aeroplanes på Randers Kunstmuseum.

Stillbillede The Moon, Kids, Birds and Aeroplanes, 2011. 9 : 44 min  Digital video med lyd / with sound
Stillbillede The Moon, Kids, Birds and Aeroplanes, 2011. 9 : 44 min Digital video med lyd / with sound

Stillbillede The Moon, Kids, Birds and Aeroplanes, 2011. 9 : 44 min  Digital video med lyd / with sound
Stillbillede The Moon, Kids, Birds and Aeroplanes, 2011. 9 : 44 min Digital video med lyd / with sound

Lone Scherfig valgte efter invitation til et crossover projekt mellem film og kunst at samarbejde med Ulrik Møller i kraft af maleriernes film-potentiale, og som Lone Scherfig noterer, har Ulrik Møllers malerier måske altid været tættere på det levende billede end på fotografiet.

I Ulrik Møllers videoværker er der en tydelig forbindelse mellem maleri og videoværk – et crossover i både komposition og indhold. Kompositorisk fastholder han malerens optik i maleriet og fotografens i fotografiet via videokameraets faste og stillestående indstilling. Indholdsmæssigt opstår den samme ambivalens mellem det velkendte og det urovækkende. Filmklippene fastholder landskabet, havet, barndomshjemmets baghave, flyet, færgen som motiver. Enkeltvis fremstår de som selvstændige fortællinger. Men i videoværkerne samples de i nye kombinationer, hvor sekvenserne af motiverne og de tilfældige lyde og billeder, der er blevet registreret af kameraet over tid, skaber nye lag af mening.

Portfolio:

Færge/Ferry, 2013. Olie på lærred/Oil on canvas, 190x240 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Færge/Ferry, 2013. Olie på lærred/Oil on canvas, 190×240 cm. Foto: Anders Sune Berg.

Havstykke med Sejlbåde/Seascape with Sailboats, 2013. Olie på lærred/Oil on canvas. 190x240 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Havstykke med Sejlbåde/Seascape with Sailboats, 2013. Olie på lærred/Oil on canvas. 190×240 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Søstykke (Spodsbjerg)/Seascape (Spodsbjerg), 2013. Olie på lærred/Oil on canvas, 60x75 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Søstykke (Spodsbjerg)/Seascape (Spodsbjerg), 2013. Olie på lærred/Oil on canvas, 60×75 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Havstykke med Pæl/Seascape with stake, 2013. Olie på lærred/Oil on canvas, 60x70 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Havstykke med Pæl/Seascape with stake, 2013. Olie på lærred/Oil on canvas, 60×70 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Udsigten I/The View I, 2012. Olie på lærred/Oil on canvas, 30x35 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Udsigten I/The View I, 2012. Olie på lærred/Oil on canvas, 30×35 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Færge(Nat)/Ferry(Night), 2012. Olie på lærred/Oil on canvas, 30x35 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Færge(Nat)/Ferry(Night), 2012. Olie på lærred/Oil on canvas, 30×35 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Landskab(Vinter)/Landscape(Vinter), 2012. Olie på lærred/Oil on canvas, 30x35 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Landskab(Vinter)/Landscape(Vinter), 2012. Olie på lærred/Oil on canvas, 30×35 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Udsigten(Vinter)/The View(Winter), 2012. Olie på lærred/Oil on canvas, 60x75 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Udsigten(Vinter)/The View(Winter), 2012. Olie på lærred/Oil on canvas, 60×75 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Sejlbåd(Fjellebroen)/Sailboat(Fjellebroen), 2012. Olie på lærred/Oil on canvas, 60x75. Foto: Anders Sune Berg.
Sejlbåd(Fjellebroen)/Sailboat(Fjellebroen), 2012. Olie på lærred/Oil on canvas, 60×75. Foto: Anders Sune Berg.
Måge/Seagull, 2012. Olie på lærred/Oil on canvas, 60x65. Foto: Anders Sune Berg.
Måge/Seagull, 2012. Olie på lærred/Oil on canvas, 60×65. Foto: Anders Sune Berg.
Jet, 2011. Olie på lærred/Oil on canvas, 120x170 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Jet, 2011. Olie på lærred/Oil on canvas, 120×170 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Lodbjerg, 2011. Olie på lærred/Oil on canvas, 120X170 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Lodbjerg, 2011. Olie på lærred/Oil on canvas, 120X170 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Kraftværk/Power plant, 2008. Olie på lærred/Oil on canvas, 120x150 cm. Privateje. Foto: Anders Sune Berg.
Kraftværk/Power plant, 2008. Olie på lærred/Oil on canvas, 120×150 cm. Privateje. Foto: Anders Sune Berg.
Stranden/The Beach, 2003. Olie på lærred/Oil on canvas, 120X160 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Stranden/The Beach, 2003. Olie på lærred/Oil on canvas, 120X160 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Havstykke/Seascape, 2002.  Olie på lærred/Oil on canvas, 120x180 cm. Kunstmuseet I Tønder. Foto: Anders Sune Berg.
Havstykke/Seascape, 2002. Olie på lærred/Oil on canvas, 120×180 cm. Kunstmuseet I Tønder. Foto: Anders Sune Berg.
Oslo Fjord II, 2001. Olie på lærred/Oil on canvas, 120x170 cm. Privateje. Foto: Anders Sune Berg.
Oslo Fjord II, 2001. Olie på lærred/Oil on canvas, 120×170 cm. Privateje. Foto: Anders Sune Berg.
Ved Stranden VI/At the Beach VI, 2001. Olie på lærred/Oil on canvas, 120x170 cm. Statens Kunstfond. Foto: Erik Bredal
Ved Stranden VI/At the Beach VI, 2001. Olie på lærred/Oil on canvas, 120×170 cm. Statens Kunstfond. Foto: Erik Bredal

Ulrik Møller

Født i 1967 i Vester Åby på Fyn

Bor og arbejder i Berlin

Autodidakt, Holbæk Kunsthøjskole

2010 - Aage og Yelva Nimbs Fond

2008 - Statens Kunstfonds 3-årige Arbejdslegat

Repræsenteret hos Gallerie Jochen Hempel, Berlin

Billedserie

Udstilling

The Moon, Kids, Birds & Aeroplanes

11 maj 2013 28 jul 2013

Ulrik Møller

Randers kunstmuseum
Se kort og tider

Til udstillingen udgives publikationen ULRIK MØLLER – The Moon, Kids, Birds & Aeroplanes med tekst af museumsinspektør Majbritt Løland samt filminstruktør Lone Scherfig, der har bidraget med et essay om Ulrik Møllers film til bogudgivelsen.

Udstillingen kan ogå ses på Faaborg Museum fra 14/9 - 1/12 2013.

Del artiklen

'Ugens Kunstner - Ulrik Møller'

Facebook