Ugens kunstner – Michael Würtz Overbeck

Ugens kunstner – Michael Würtz Overbeck

Michael Würtz Overbeck A piece of paper with a hole in it or an observation of the void (Detalje set gennem mikroskop), 2013. Fra den aktuelle udstilling In the interim of being and the void på MOHS Exhibit. Foto: Michael Würtz Overbeck

Billedserie

In the interim of being and the void

10 jan 2014 8 feb 2014

Michael Würtz Overbeck

MOHS EXHIBIT
Se kort og tider

Der er fernisering på In the interim of being and the void fredag 10. januar 2014 kl. 16-21.

Michael Würtz Overbecks praksis centrerer sig om mennesket, de eksistentielle aspekter af menneskets væren og livets forgængelighed, hvor han udforsker individets forgæves og desperate søgen efter mening og sandheder.

Michael Würtz Overbeck. Foto: Michael Würtz Overbeck
Michael Würtz Overbeck. Foto: Michael Würtz Overbeck
Michael Würtz Overbeck, som i øjeblikket  er udstillingsaktuel på MOHS Exhibit med soloudstillingen In the interim of being and the void, arbejder indenfor et interdisciplinært felt med tegning, objekter, video og rumlig installation.

En stor del af hans værkproduktion kredser om livets store spørgsmål og tilfældighedernes absurditet samt individets perception af virkelighed, hvor der stilles spørgsmålstegn ved begrebet ‘virkelighed’.

Virkelighedsbegrebet skilles ad i totalinstallationen Deconstructing reality fra 2012, hvor forskellige objekters gentagelse og dobling skaber en stemning af noget velkendt, men samtidigt foruroligende fremmedartet.

Ophobningen af objekterne peger på individet – identitet, krop, erindring, sprog, tid – og dog er fraværet af individet nærværende.
Et vindue, der tilsyneladende vender ud mod et ‘udenfor’, peger på virkeligheden som en konstruktion. Man ser skumringslys gennem vinduet, og vindens blide brise i gardinet. Kigger man bag gardinet gennem vinduet, ser man dog, at dette er en illusion.

Virkelighedsopfattelser
Et vigtigt fokuspunkt er skismaet mellem, hvad der fremstår som forvrænget virkelighed og det, der er alment accepteret som værende virkeligheden.

Her fremvises, hvordan det enkelte individ i dette spændingsfelt kan udvikle en følelse af fremmedgjorthed og angst i forhold til det at være menneske og at eksistere i en verden, hvor man som individ ikke altid kan gennemskue strukturerne i sociale relationer og i samfundet generelt.

Installationerne iscenesætter værkerne og danner en ramme, som udgør et hele. Disse konstruktioner påvirker beskueren og vækker nogle af menneskets mest primære følelser og farver oplevelsen af værkerne i udstillingen. Installationerne forekommer ofte klaustrofobiske, og absurditetens uendelige dyb virker altfavnende.

Tomrum og samlinger
Intethed er et tilbagevendende tema, der bliver anvendt på et eksistentialistisk plan i Michael Würtz Overbecks produktion.

I installationsværket Beyond the void står beskueren overfor en sprække i væggen, som er så smal, at man ikke kan bevæge sig ind i den. Man står udenfor åbningen og kigger ind i et uudgrundeligt mørke og kan kun fornemme et tomrum, som forekommer at fortsætte i det uendelige. Beskueren står afskåret fra intetheden – dog med et lille glimt af, hvad der måske er i vente.

I værker som Collection of keys og Specimens of memories imiteres og iscenesættes ‘samlingen’ via museale organiseringsprincipper, som peger på uigennemskuelige sammenhænge og organiseringsstrukturer, hvor de enkelte fragmenters konkrete betydning er gået tabt.

Michael Würtz Overbeck Beyond the void 2012. Installation. Variable mål. Fra soloudstillingen The elusiveness of being på OK Corral. Foto: Michael Würtz Overbeck
Michael Würtz Overbeck Beyond the void 2012. Installation. Variable mål. Fra soloudstillingen The elusiveness of being på OK Corral. Foto: Michael Würtz Overbeck
Michael Würtz Overbeck Specimens of memories 2012. Voks, montre. Variable mål. Fra soloudstillingen The elusiveness of being på OK Corral. Foto: Michael Würtz Overbeck
Michael Würtz Overbeck Specimens of memories 2012. Voks, montre. Variable mål. Fra soloudstillingen The elusiveness of being på OK Corral. Foto: Michael Würtz Overbeck

Et sort hul
Michael Würtz Overbecks aktuelle udstilling In the interim of being and the void på MOHS exhibit er en totalinstallation, som danner en ramme om en række værker, der undersøger tilværelsens absurditet.

Værkerne udstiller menneskets trang til at forstå verden på én måde, hvor man prøver at stykke livets fragmenter sammen, så de bliver en del af ens virkelighedsopfattelse, for at nå nærmere en større sandhed.

Men kommer man tættere på en sandhed eller opløser det hele sig i uforståelighedens absurditet? Alt, hvad der før var velkendt, bliver pludseligt fremmed, og vi bliver måske dermed fremmede for os selv.

I installationen træder man ind i et rum, som mimer raritetskabinettets katalogiserings- og observationsstruktur af obskøne fragmenter. Objekterne bærer i deres materialitet præg af det banale, der i observationen og objekternes tilblivelse bliver indkodet med en vis spiritualitet.

På et bord står et mikroskop, som peger på et stykke papir. Der er et hul i papiret. I mikroskopet ses dette lille hul forstørret op. Man observerer ikke så meget et stykke papir med et hul i, men snarere et hul som et stykke papir afgrænser. Som beskuer får man fornemmelsen af at kigge dybt ind i et sort tomrum.

Portfolio

Fra udstillingen In the the interim of being and the void  på MOHS Exhibit 2014. Foto: Michael Würtz Overbeck
Fra udstillingen In the the interim of being and the void på MOHS Exhibit 2014. Foto: Michael Würtz Overbeck

Fra udstillingen In the the interim of being and the void  på MOHS Exhibit 2014. Foto: Michael Würtz Overbeck
Fra udstillingen In the the interim of being and the void på MOHS Exhibit 2014. Foto: Michael Würtz Overbeck

Fra udstillingen In the the interim of being and the void  på MOHS Exhibit 2014. Foto: Michael Würtz Overbeck
Fra udstillingen In the the interim of being and the void på MOHS Exhibit 2014. Foto: Michael Würtz Overbeck

Michael Würtz Overbeck The absorption of all things, 2014. Olie, pigment, magnetisk omrører. Fra den aktuelle soloudstilling In the interim of being and the void  på MOHS Exhibit. Foto: Michael Würtz Overbeck
Michael Würtz Overbeck The absorption of all things, 2014. Olie, pigment, magnetisk omrører. Fra den aktuelle soloudstilling In the interim of being and the void på MOHS Exhibit. Foto: Michael Würtz Overbeck

Fra udstillingen In the the interim of being and the void  på MOHS Exhibit 2014. Foto: Michael Würtz Overbeck
Fra udstillingen In the the interim of being and the void på MOHS Exhibit 2014. Foto: Michael Würtz Overbeck

Michael Würtz Overbeck Deconstructing reality 2012. Installation. Variable mål. Aarhus kunstbygning. Foto: Thomas Knopp
Michael Würtz Overbeck Deconstructing reality 2012. Installation. Variable mål. Aarhus kunstbygning. Foto: Thomas Knopp

Michael Würtz Overbeck Deconstructing reality 2012. Installation. Variable mål. Aarhus kunstbygning. Foto: Thomas Knopp
Michael Würtz Overbeck Deconstructing reality 2012. Installation. Variable mål. Aarhus kunstbygning. Foto: Thomas Knopp

Michael Würtz Overbeck Deconstructing reality 2012. Installation. Variable mål. Aarhus kunstbygning. Foto: Thomas Knopp
Michael Würtz Overbeck Deconstructing reality 2012. Installation. Variable mål. Aarhus kunstbygning. Foto: Thomas Knopp

Michael Würtz Overbeck Deconstructing reality 2012. Installation. Variable mål. Aarhus kunstbygning. Foto: Thomas Knopp
Michael Würtz Overbeck Deconstructing reality 2012. Installation. Variable mål. Aarhus kunstbygning. Foto: Thomas Knopp

Michael Würtz Overbeck Dead matter 2012. Døde hudceller, montre. Fra soloudstillingen The elusiveness of being på OK Corral. Foto: Michael Würtz Overbeck
Michael Würtz Overbeck Dead matter 2012. Døde hudceller, montre. Fra soloudstillingen The elusiveness of being på OK Corral. Foto: Michael Würtz Overbeck

Michael Würtz Overbeck Dead matter (detalje), 2012. Døde hudceller, montre. Fra soloudstillingen The elusiveness of being på OK Corral. Foto: Michael Würtz Overbeck
Michael Würtz Overbeck Dead matter (detalje), 2012. Døde hudceller, montre. Fra soloudstillingen The elusiveness of being på OK Corral. Foto: Michael Würtz Overbeck

Michael Würtz Overbeck Mirroring 2012. Blyantstegning, 152x205cm. Foto: Michael Würtz Overbeck
Michael Würtz Overbeck Mirroring 2012. Blyantstegning, 152x205cm. Foto: Michael Würtz Overbeck

Michael Würtz Overbeck Illustration concerning the persistent intrusion of the absurd 2012. Blyantstegning, 55x38cm. Foto: Michael Würtz Overbeck
Michael Würtz Overbeck Illustration concerning the persistent intrusion of the absurd 2012. Blyantstegning, 55x38cm. Foto: Michael Würtz Overbeck

Michael Würtz Overbeck Home dead totem 2011. Blyantstegning, 38x57cm. Foto: Michael Würtz Overbeck
Michael Würtz Overbeck Home dead totem 2011. Blyantstegning, 38x57cm. Foto: Michael Würtz Overbeck

Michael Würtz Overbeck The kaleidoscopic structure of delusions (stills), 2011. Video, 7:37min. Fra soloudstillingen The elusiveness of being på OK Corral. Foto: Michael Würtz Overbeck
Michael Würtz Overbeck The kaleidoscopic structure of delusions (stills), 2011. Video, 7:37min. Fra soloudstillingen The elusiveness of being på OK Corral. Foto: Michael Würtz Overbeck

Michael Würtz Overbeck Revealing the concealed – Repressing the revealed 2010. Tegning, låst udstillingsmontre med nøgler, nøgle til låst udstillingsmontre, bog Egoet og det ubevidste. Rom8, Bergen. Foto: Michael Würtz Overbeck
Michael Würtz Overbeck Revealing the concealed – Repressing the revealed 2010. Tegning, låst udstillingsmontre med nøgler, nøgle til låst udstillingsmontre, bog Egoet og det ubevidste. Rom8, Bergen. Foto: Michael Würtz Overbeck

Michael Würtz Overbeck The social paranoia of unconscious influences 2010. Installation, variable mål. Det Fynske Kunstakademis afgangsudstilling. Foto: Michael Würtz Overbeck
Michael Würtz Overbeck The social paranoia of unconscious influences 2010. Installation, variable mål. Det Fynske Kunstakademis afgangsudstilling. Foto: Michael Würtz Overbeck

Michael Würtz Overbeck The social paranoia of unconscious influences 2010. Installation, variable mål. Det Fynske Kunstakademis afgangsudstilling. Foto: Michael Würtz Overbeck
Michael Würtz Overbeck The social paranoia of unconscious influences 2010. Installation, variable mål. Det Fynske Kunstakademis afgangsudstilling. Foto: Michael Würtz Overbeck

Michael Würtz Overbeck The social paranoia of unconscious influences 2010. Installation. Variable mål. Fra Det fynske kunstakademis afgangsudstilling. Foto: Michael Würtz Overbeck
Michael Würtz Overbeck The social paranoia of unconscious influences 2010. Installation. Variable mål. Fra Det fynske kunstakademis afgangsudstilling. Foto: Michael Würtz Overbeck

Michael Würtz Overbeck The social paranoia of unconscious influences (detalje: I am conscious), 2010. Skrivemaskine, A4 papir i loop, tekst: I am conscious, bord. Variable mål. Foto: Michael Würtz Overbeck
Michael Würtz Overbeck The social paranoia of unconscious influences (detalje: I am conscious), 2010. Skrivemaskine, A4 papir i loop, tekst: I am conscious, bord. Variable mål. Foto: Michael Würtz Overbeck

Michael Würtz Overbeck (1982) er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi 2005-2010.

Han har udstillet på bl.a. Charlottenborg, Aarhus Kunstbygning, Janusbygningen, Rom8 i Bergen, Plektrum Festival i Tallin, samt The Townhouse Gallery i Cairo.

Overbeck er medstifter af det kunsterdrevne udstillingsrum og atelierfællesskab OK Corral i Carlsbergsbyen i København.

Han har været assistent for Andreas Schulenburg i 2011, Kristian Sverdrup i 2010 samt for Mark Dion i New York under et residency-ophold i 2009.

Overbeck modtog i 2012 publikumsprisen på udstillingen SPRING12 i det daværende Aarhus Kunstbygning for installationsværket Deconstructing Reality.

Billedserie

In the interim of being and the void

10 jan 2014 8 feb 2014

Michael Würtz Overbeck

MOHS EXHIBIT
Se kort og tider

Der er fernisering på In the interim of being and the void fredag 10. januar 2014 kl. 16-21.

Del artiklen

'Ugens kunstner - Michael Würtz Overbeck'

Facebook