Ugens Kunstner – Henrik Menné

Ugens Kunstner – Henrik Menné

Henrik Menné: 75P, 2004, indfarvet paraffin, jern, varmeelement, motor, variable dimensioner, (maskine 150 x 150 x 150 cm). Foto: © Henrik Menné.

Billedserie

Udstilling

Ting og Sager

24 feb 2012 24 mar 2012

Henrik Menné

Galleri Tom Christoffersen
Se kort og tider

Kunstneren Henrik Menné laver maskiner der ofte er absurde og logisk umulige - men de skaber kunst. Menné er udstillngsaktuel på Galleri Tom Christoffersen med udstillingen Ting og Sager.

Henrik Menné. Foto: © Henrik Menné.
Henrik Menné. Foto: © Henrik Menné.
Kunstneren kort
Henrik Mennéarbejder i spændet mellem naturvidenskab og kunst. Skulpturerne er som oftestdynamiske, men hans produktion rummer også stabile værker og er for nyligtblevet udvidet med tegning. De kredser om: Proces, forskellige tidsligheder, atorganisere materiale i faste og åbne systemer og om at etablere en balancemellem tilfældighed og kontrol.

Nedtonet men bestemt tilstede er en bevidsthedom modernistiske kunstretninger, materialets formående – og greb, der forskyderbare en lille smule. 

Baggrund og praksis
Henrik Mennés skulpturer er ofte dynamiske ogprocessuelle i den forstand, at værkets tilblivelsesproces finder sted i sammefysiske rum som beskueren. Eksempelvis de selvbyggede, lavteknologiskemaskiner, anordninger eller opstillinger, der i løbet af en udstillingsperiodetransformerer materialer som sten, voks eller metal til midlertidig form.

Henrik Menné: 114L, 2006, indfarvet lim, aluminium, jern, ventilator, varmeelement, motor, variable dimensioner (maskine 300x300x250 cm). Foto: Anders Sune Berg.
Henrik Menné: 114L, 2006, indfarvet lim, aluminium, jern, ventilator, varmeelement, motor, variable dimensioner (maskine 300x300x250 cm). Foto: Anders Sune Berg.

Dissemaskin-skulpturer er tavse, ogprocesserne kontrollerede og struktureret af gentagelsesprægede bevægelser. Defremkomne objekter, formgivet i en bevægelse mellem blødt og hårdt, erindimellem realiseret som kunstværker i sig selv men destrueres eller genbrugessom oftest efter endt udstilling.

I en anden værkgruppe undersøges det digitale oganaloge i greb, der betoner en overgang fra rum til billede. Et centraltelement er kameraet, som peger på en opstilling i bevægelse. Det, som findersted i rummets tre dimensioner, transmitteres direkte til skærmens flade fremfor at lagres digitalt.

Henrik Menné: Måne uden navn, 2008, kamera, jern, ventilator, skærm, variable dimensioner (ca. 200 x 150 x 150 cm). Foto: © Henrik Menné.
Henrik Menné: Måne uden navn, 2008, kamera, jern, ventilator, skærm, variable dimensioner (ca. 200 x 150 x 150 cm). Foto: © Henrik Menné.
Henrik Menné: Måne uden navn, 2008, kamera, jern, ventilator, skærm, variable dimensioner (ca. 200 x 150 x 150 cm) (detalje). Foto: © Henrik Menné.
Henrik Menné: Måne uden navn, 2008, kamera, jern, ventilator, skærm, variable dimensioner (ca. 200 x 150 x 150 cm) (detalje). Foto: © Henrik Menné.

 
Som i Henrik Mennés maskin-skulpturerhandler det også for hans digitale og filmiske præsentationer i realtid om, atman befinder sig i rummet og erfarer processen – en tilstedeværelse her og nu.

Henrik Mennés værker fremstårmed høj finish og velkendte kvaliteter tilskrevet konventionelle materialersættes gerne i spil. Seneste separatudstilling Ting og Sager (2012) præsenterer  stabile skulpturer af træ i alleafskygninger. Spændet er fra spånplade til teak, og anvendelse af dettehierarki åbner op for associationer, som hidtil har været nedtonet ikunstnerens produktion.
 

Henrik Menné: Fjerstativ, 2012, fjer, jern, teak, 192 x 185 x 80. Foto: Alec Due.
Henrik Menné: Fjerstativ, 2012, fjer, jern, teak, 192 x 185 x 80. Foto: Alec Due.
Fælleser skulpturernes og tegningernes low-tech og analoge karakter, hvor det stårklart, hvilket system eller princip det enkelte værk er organiseret udfra. Påtrods af denne rationelle transparens fremtræder værker af Henrik Menné næstenaltid logisk umulige og overraskende stemningsfulde.

Beskrivelse/analyse af et karakteristisk værk
Henrik Mennés udsmykning GreenLighthouse Instrument (2009) henviser både i navn og formsprog til ennaturvidenskabelig forsøgsopstilling. Værket udfører et lydløst, poetisk oguendeligt eksperiment i netop det institutionelle og arkitektoniske rum, det erudarbejdet til.

Skulpturen findes i campusbygningen GreenLighthouse (2009), på Københavns Universitets Naturvidenskabelige Fakultet.Dagslys og solens bevægelse er bestemmende for den bæredygtige bygningscylindriske form og for det ovenlys, der falder ned gennem atriets høje rum. IMennés skulptur er det lysets omskiftelighed, som synliggøres – det vil sige afog til. 

Henrik Menné: Green Lighthouse Instrument, 2009, aluminium og spejle. Green Ligthouse Instrument er en stedsspecifik udsmykning i Green Lighthouse, Københavns Universitets Naturvidenskabelige Fakultet. Foto: Adam Mørk.
Henrik Menné: Green Lighthouse Instrument, 2009, aluminium og spejle. Green Ligthouse Instrument er en stedsspecifik udsmykning i Green Lighthouse, Københavns Universitets Naturvidenskabelige Fakultet. Foto: Adam Mørk.
Henrik Menné: Green Lighthouse Instrument, 2009. Refleksion af dagslys på bygningens gulv, flere etager under det loft, hvor instrumentet er ophængt. Foto: © Henrik Menné.
Henrik Menné: Green Lighthouse Instrument, 2009. Refleksion af dagslys på bygningens gulv, flere etager under det loft, hvor instrumentet er ophængt. Foto: © Henrik Menné.

 
Ned fra loftets midte hænger en stor men let aluminiums konstruktion; Etinstrument, hvis lodrette teleskop-arm skyder mindre arme med påmonteret spejlglasi alle retninger. De mange cirkulære og meget præcist indstillede spejleindfanger lysindfaldet, så det reflekteres videre ned forbi etagerne, for atsamles på gulvet i dynamiske cirkelformer af op til 30 lyspletter.

I takt medsolens bevægelse på himlen og derved tidspunktet på døgnet og på året, ændrescirklerne til halvcirkler, kvartcirkler, få lyspletter eller til oval, altimens de langsomt bevæger sig fra et sted i rummet til et andet. Lyspletterneer selvsagt ikke altid synlige, men værket er konstant i proces og bevægelse –påvirkelig af marginale forandringer i omgivelsernes lysforhold.  

Portfolio

Henrik Menné: Uden titel, 2012, lægter, 199 x 212 x 355 cm. Foto: Alec Due.
Henrik Menné: Uden titel, 2012, lægter, 199 x 212 x 355 cm. Foto: Alec Due.

Henrik Menné: Uden titel, 2012, blyant på papir, 84 x 59,4 cm. Foto: Alec Due.
Henrik Menné: Uden titel, 2012, blyant på papir, 84 x 59,4 cm. Foto: Alec Due.
Henrik Menné: Uden titel, 2012, blyant på papir, 84 x 59,4 cm. Foto: Alec Due.
Henrik Menné: Uden titel, 2012, blyant på papir, 84 x 59,4 cm. Foto: Alec Due.
Dokumentation af værket Fjerstativ, 2012. Foto: Alec Due.
Dokumentation af værket Fjerstativ, 2012. Foto: Alec Due.

 

Installationsfotografi. Henrik Menné: Ting og Sager, Galleri Tom Christoffersen, 2012. Foto: Alec Due.
Installationsfotografi. Henrik Menné: Ting og Sager, Galleri Tom Christoffersen, 2012. Foto: Alec Due.

Installationsfotografi. Henrik Menné: Hjernen i Karret, Galleri Tom Christoffersen, 2007. Foto: KK-F.
Installationsfotografi. Henrik Menné: Hjernen i Karret, Galleri Tom Christoffersen, 2007. Foto: KK-F.
Henrik Menné: Tegnemaskine, 2007, kuglepen, papir, MDF, aluminium, jern, motor, maskine 140 x 105 x 155 cm, tegninger ca. 70 x 100 cm. Foto: KK-F.
Henrik Menné: Tegnemaskine, 2007, kuglepen, papir, MDF, aluminium, jern, motor, maskine 140 x 105 x 155 cm, tegninger ca. 70 x 100 cm. Foto: KK-F.
Henrik Menné: Uden titel (Tegning fra Tegnemaskine), 2007, kuglepen på papir, ca. 70 x 100 cm. Foto: KK-F.
Henrik Menné: Uden titel (Tegning fra Tegnemaskine), 2007, kuglepen på papir, ca. 70 x 100 cm. Foto: KK-F.

 

Henrik Menné (f. 1973 i København) er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 1996-2002. Han bor og arbejder i København.
Læs CV her

Udmærkelser
Ole Haslunds Mindelegat, 2009

Bibliografi/litteratur
Tom Hermansen: Han bygger meningsløse maskiner. Jyllands Posten 24.02.2012

INSITU: Om Green Lighthouse Instrument. Kunst På Stedet, Arkitektens Forlag, 2012

Henrik Menné, Hjernen i Karret. Udstillingskatalog, Galleri Tom Christoffersen, 2007, ISBN: 978-87-91685-07-1

Henrik Menné, Måleapparat, Formidlingsark fra udstillingen: INGE - Kvinden der opdagede jordens indre kerne. Kontoret for undergrundsanliggender 2011

Billedserie

Udstilling

Ting og Sager

24 feb 2012 24 mar 2012

Henrik Menné

Galleri Tom Christoffersen
Se kort og tider

Del artiklen

'Ugens Kunstner - Henrik Menné'

Facebook