Olafur Eliasson og Bodil Nielsen modtager livsvarige hædersydelser

Olafur Eliasson og Bodil Nielsen modtager livsvarige hædersydelser

Olafur Eliasson: Your Rainbow Panorama, 2011. Foto: Anders Trærup

Hædersydelser fra Statens Kunstfond er livsvarige og tildeles kunstnere, der har en betydelig kunstnerisk produktion bag sig, og som dermed har placeret sig afgørende på den danske kunstscene. Blandt modtagerne er de to billedkunstnere Olafur Eliasson og Bodil Nielsen.

Olafur Eliasson modtager hæderen med denne begrundelse:

”Med analytisk skarphed og sprudlende kreativitet skaber Olafur Eliasson værker, der forundrer og forfører verden over. Naturfænomener er både materiale og tematik i Eliassons univers. I storskala installationer tænkes værk, beskuer og omgivelser sammen til en helhedsoplevelse, hvor beskuerens sanseapparat og bevidsthed samler sig i én koncentreret oplevelse af selve nuet. Værkernes essens har karakter af en videnskabelig undersøgelse, men de forløses i et poetisk og legende udtryk.”

Læs den fulde begrundelse her

Bodil Nielsen modtager hæderen for sit over trediveårige virke som kunstner med denne begrundelse:

”Bodil Nielsen har i mere end tredive år eksperimenteret med og udforsket maleriet. Hun stiller spørgsmål til maleriets muligheder og begrænsninger i en disciplineret og indtrængende proces, som, man tydeligt fornemmer, er drevet af en indre nødvendighed. Bodil Nielsen skyder ikke genvej til sit maleri. Ingen løsninger synes taget for givet, intet materialevalg er en selvfølge, intet format og ingen tekstur er uden begrundelse.”

Læs den fulde begrundelse her

De øvrige modtagere er:

• Annemarie Lund: Landskabsarkitekt
• Dorte Mandrup-Poulsen: Arkitekt
• Jon Bang Carlsen: Filminstruktør
• Hans Rønne: Dramatiker og instruktør

Hædersydelser:

• Tildelingen sker alene på grundlag af en vurdering af kvaliteten i den kunstneriske produktion.

• Der er i alt 275 hædersydelser til rådighed. Ydelserne er fordelt mellem de enkelte kunstarter efter en fast fordelingsnøgle.

• Der kan tildeles en ydelse, når denne er blevet ”ledig” pga. dødsfald blandt modtagerne.

• Ydelsernes størrelse bliver reguleret efter modtagerens øvrige indtægt og bliver beregnet hvert år på baggrund af et gennemsnit af modtagerens skattepligtige indkomst i de seneste tre år.

• Kunstnere, der har en gennemsnitlig skattepligtig indkomst på ca. 402.000 kr./år eller derover, modtager ingen ydelse.

• Den maksimale ydelse udgør ca. 162.000 kr./år før skat.

Læs mere om Statens Kunstfonds hædersydelser her

Del artiklen

'Olafur Eliasson og Bodil Nielsen modtager livsvarige hædersydelser'

Facebook