Når hvaler søger op på land

Når hvaler søger op på land

First Shot af Danica Dadic, 2007-2008. (Pressefoto)

Billedserie

Udstilling

Fall Out

16 jan 2010 21 mar 2010

Carey Young og Vinyl -Terror & -Horror, Simon Starling, Oreet Ashery, Larissa Sansour, Olivia Plender, Aleksander Komarov, Kirsten Justesen, Sharon Hayes, Danica Dacic, Janet Cardiff & George Bures Miller, Sophie Calle

Gl. Holtegaard
Se kort og tider

En del af Fall Out vises i Malmö Konsthall og her kan man se værker af: Pavel Braila, Mircea Cantor, Kirsten Justesen, Aleksander Komarov, Olivia Plender, Larissa Sansour og Vinyl-terror & -horror

FALL OUT reflekterer over myten om det moderne menneskes frihedshunger og erkender, at forestillingen om den ultimative frigørelse er en utopi.

Den tankevækkende og yderst gennemførte udstilling på Gl. Holtegaard stikker huller i vores frihedsopfattelse og suger på eftertænksom og elegant vis luften ud af det populære begreb uafhængighed.

En flad frihedsfornemmelse
De repræsenterede kunstnere tilskynder på forskellige måder beskueren til at genoverveje frihedsgraden i de daglige rutiner og opfordrer indirekte til at puste nyt liv i vante handlingsmønstre.

The Murial Lake Incident, Janet Cardiff & Georg Bures Miller, 1999. (Foto: Anders Sune Berg)
The Murial Lake Incident, Janet Cardiff & Georg Bures Miller, 1999. (Foto: Anders Sune Berg)
Lines Made By Walking, Carey Young, 2003. (Pressefoto)
Lines Made By Walking, Carey Young, 2003. (Pressefoto)

Efter et besøg på Gl. Holtegaard står man tilbage med en trist erkendelse af, at frihed er et begreb der blev opfundet for at tilsløre det faktum, at vi lever i ufrihed.

En ny fortælling
FALL OUT henleder opmærksomheden på det, der falder uden for normen og systemet og undersøger med en række internationale samtidskunstnere, hvad konsekvensen er for ikke at passe ind i ’den store fortælling’.

Svaret er originalt og mangfoldigt og resultatet af udstillingens indædte kamp for at bryde ud af kunstens system virker overbevisende og tankevækkende, fordi den i sin søgen efter frihed formår at skabe et nyt.

Klassekampen, Kirsten Justesen, 1976. (Pressefoto)
Klassekampen, Kirsten Justesen, 1976. (Pressefoto)
Opbrud med konventioner
Kirsten Justesens bidrag til udstillingen består blandt andet af det fotografiske værk Klassekampen fra 1976. Fotografiet indvier beskueren i en umiddelbart helt almindelig hverdagsscene med en mor i køkkenet, en støvsuger og to børn. Men efter få sekunders tankevirksomhed står det klart, at det ikke er prototypen på en normal familiesituation.

Moren sidder i billedets forgrund, optaget af avislæsning og med papillotter i håret. Ganske ubekymret sidder hun med ryggen demonstrativt vendt mod de to børn, der står i køkkenet og leger med faretruende store køkkenknive.

Værkets feministiske undertoner harmonerer fint med det overordnede tema om frigørelse. Justesens opgør med den traditionelle kvindeforestilling og de konventionelle kønsrollemønstre fungerer desuden som afsæt for en grundlæggende revurdering af det oprindelige familiebegreb, som på mange måder er i opbrud og måske på vej mod en ny definition.

Styr dine børn og dine madvaner
Det totale fravær af kontrol i Kirsten Justesens værk overskrider grænsen for, hvad vi normalt forstår ved ansvarlig adfærd. Der er ikke meget tillid til overs for denne mor, der virker mere optaget af sig selv og sin placering i samfundet end sine egne børn. Hermed peger den danske kunstner på den usynlige grænse, der markerer hvor langt et individ kan gå i sin længsel efter frihed og forandring.

Den franske kunstner Sophie Calle viser med sin fotoserie The Chromatic Diet fra 1997 på humoristisk vis, hvordan mistilliden ligeledes vækkes, når kontrollen og strukturen tager overhånd. Calles værk er en fotografisk dokumentation af, hvordan kunstneren har pålagt sig selv den regel at strukturere sine måltider efter bestemte farver.

The Cromatic Diet, Sophie Calle, 1997. (Foto: Anders Sune Berg)
The Cromatic Diet, Sophie Calle, 1997. (Foto: Anders Sune Berg)
The Cromatic Diet, Sophie Calle, 1997. (Foto: Anders Sune Berg)
The Cromatic Diet, Sophie Calle, 1997. (Foto: Anders Sune Berg)

Orange mandag
Som beskuer undres man over, hvad meningen kan være med at spise orange mad om mandagen og gul mad om fredagen. Denne form for kontrol falder fuldstændig udenfor enhver konventionel madkultur og tematiserer med sin originalitet, hvor lidt der i virkeligheden skal til for at bryde en norm.

Madkultur og spisevaner er i højeste grad underlagt systemer og uskrevne regler, og skellet mellem hvornår noget er rigtigt eller forkert er hårfin.

Sophie Calles ’fall out’ er en genial og tankevækkende kommentar til den ekspanderende fokus på sundhed og ’rigtige madvaner’ og understreger sandsynligheden for, at et nyt system opstår når et gammelt nedbrydes.

Erkend din afhængighed
At hvaler ikke kan leve på land og at mennesker altid vil søge at skabe orden i kaos er konventioner, der går på tværs af tid og rum og som derfor er svære at nedbryde. Som fisken er afhængig af vand, er mennesket afhængigt af systemer og orden.

The Thames Whale, Olivia Plender, 2009. (Pressefoto)
The Thames Whale, Olivia Plender, 2009. (Pressefoto)
Som den britiske kunstner Olivia Plender peger på i sit værk The Thames Whale fra 2009 kan en strandet hval tolkes som urbilledet på systembrud.

Når hvaler søger op på land, er det et brud på den naturlige orden, men det er samtidig en mulighed for at skabe en ny fortælling, der afviger fra den umiskendelige norm, at hvaler trives bedst i vand.

Ja, FALL OUT formår at få een til at tænke. I en tid præget af individualisme og frie valg stiller udstillingen et meget relevant spørgsmålstegn ved, hvorvidt der eksisterer en form for frihed helt løsrevet fra ordning og systemer?

Billedserie

Udstilling

Fall Out

16 jan 2010 21 mar 2010

Carey Young og Vinyl -Terror & -Horror, Simon Starling, Oreet Ashery, Larissa Sansour, Olivia Plender, Aleksander Komarov, Kirsten Justesen, Sharon Hayes, Danica Dacic, Janet Cardiff & George Bures Miller, Sophie Calle

Gl. Holtegaard
Se kort og tider

En del af Fall Out vises i Malmö Konsthall og her kan man se værker af: Pavel Braila, Mircea Cantor, Kirsten Justesen, Aleksander Komarov, Olivia Plender, Larissa Sansour og Vinyl-terror & -horror

Del artiklen

'Når hvaler søger op på land'

Facebook