Komposition

Komposition

Frank Nitsche U.t. (udsnit), 2014. Pressefoto

Billedserie

Udstilling

Komposition

16 jan 2015 28 feb 2015

Bjørn Poulsen, Frank Nitsche, Ferdinand Ahm Krag, Florian Baudrexel

Galerie MøllerWitt
Se kort og tider

Aktuel udstilling på Galleri MøllerWitt vil fremhæve kompositionen som et bærende element og et definerende begreb i kunsten. Læs Bjørn Poulsens tekst til udstillingen og se billeder fra udstillingen.

Det er skulptøren Bjørn Poulsen, der står bag ide og udvælgelsen af kunstnere til gruppeudstillingen Komposition. Kunstnerne på udstillingen er foruden Bjørn Poulsen selv Florian Baudrexel, Ferdinand Ahm Krag og Frank Nitsche.

Udstillingsteksten af Bjørn Poulsen er – foruden at give en baggrund for selve udstillingen – et ‘statement’, der søger at relancere begrebet komposition som et definerende begreb i kunsten.

Læs Bjørn Poulsens udstillingstekst:
“Ideen med udstillingen er at sætte fokus på kompositionen som et bærende element i kunsten. Kunstnerne er udvalgt, fordi kompositionen spiller en fremtrædende rolle i deres værk.
Komposition er altid til stede i ethvert kunstværk i den forstand, at ethvert kunstværk indebærer en eller anden form for disponering af noget stof i tid og rum. Men i mange kunstværker er kompositionen også drevet mod et nulpunkt, hvor den kun eksisterer i sin allermest rudimentære form. F.eks. i minimalisme, entropi og forskellige former for konceptualisme.

Der er heller ikke nogen tvivl om, at man i kunstverdenen i de senere år har haft mere fokus på de kulturelt kodede betydninger, end man har haft på den betydning, som kompositionen skaber. Kompositionens status har generelt været svækket i samtidskunsten, måske fordi man i den modernistiske fase overvurderede den.

Det kompositoriske niveau blev tillagt en særlig forrang over billedets andre elementer, og set som kunstens essens. Der var således talrige analyser, hvor det gjaldt om at se igennem kunstværkets mange ydre lag, det ikoniske og indeksikale, for at trænge ned i detunderliggende abstrakte lag, kompositionen. Denne hierarkisering af kunstværkets elementer, hvor kompositionen blev ophøjet til en særlig status, var problematisk.
Man kan således ikke sige, at de underliggende kompositionslinjer i et billede af Rembrandt er vigtigere end den psykologiske indlevelse i de portrætterede personer. En sådan  opfattelse måtte nødvendigvis ende med modreaktion, hvor komposition en blev kørt ud på en historiens losseplads.
For en tid. For kompositionen er vanskelig at undvære i længden. Kunstværker, der ikke tager den ind, har det med at ende i blindgyder. For nok er kompositionen ikke kunstens essens, men omvendt er komposition det element, der er specifikt for kunsten, den er det eneste element der kun eksisterer i kunsten og kun der.

Alle kunstens andre elementer eksisterer også på alle mulige andre planer i samfundet. Det være sig håndværk, ideer, politik, religion, psykologi osv. i positiv eller negativ form. Men komposition eksisterer kun i kunsten, og hvis andre felter inddrager kompositionen i deres praksis, som f.eks. en dekoratør gør, er det også der hvor de nærmer sig kunsten.

Hvis der ikke eksisterede kunst, ville der heller ikke eksistere komposition. Der ville så stadigvæk som i dag eksistere arrangementer, planer, mønstre og andre rumlige disponeringer, men der ville ikke eksistere komposition. Dermed er komposition et definerende begreb for kunst.

Denne udstilling vil sætte fokus på kompositionen som et betydningsbærende element
i sig selv. Ikke nødvendigvis i en eller anden særlig ren tilstand, hvor det ikke refererer til noget uden for sig selv, men som et element der indgår i et komplekst samspil med værkernes andre niveauer. Men ved netop at pege på kompositionen peger man også på kunsten som et særligt felt, et æstetisk felt, forbundet med, men også forskelligt fra, den øvrige verden”.

Se billeder fra udstillingen

Bjørn Poulsen: U.t. Træ og Jern, h. 230 cm. Pressefoto
Bjørn Poulsen: U.t. Træ og Jern, h. 230 cm. Pressefoto

Florian Baudrexel: Osmo, Karton på aluminium, 185x180x80 cm. Pressefoto
Florian Baudrexel: Osmo, Karton på aluminium, 185x180x80 cm. Pressefoto

Ferdiand Ahm Krag: U.t., 2014,  Bl.teknik på træ, 150x250 cm. Pressefoto
Ferdiand Ahm Krag: U.t., 2014, Bl.teknik på træ, 150×250 cm. Pressefoto

Ferdinand Ahm Krag: U.t., 2015, Bl.teknik på papir på aluminium, 100x70,5 cm. Pressefoto
Ferdinand Ahm Krag: U.t., 2015, Bl.teknik på papir på aluminium, 100×70,5 cm. Pressefoto

Frank Nitsche: COG-37, 2014, Olie på lærred, 83x66 cm. Pressefoto
Frank Nitsche: COG-37, 2014, Olie på lærred, 83×66 cm. Pressefoto

Frank Nitsche: CAF-35, 2014, Olie på lærred, 180x200 cm. Pressefoto
Frank Nitsche: CAF-35, 2014, Olie på lærred, 180×200 cm. Pressefoto

Frank Nitsche: COV-38, 2014, Olie på lærred, 83x66 cm. Pressefoto
Frank Nitsche: COV-38, 2014, Olie på lærred, 83×66 cm. Pressefoto

Florian Baudrexel: Cameron, Gips, 31x25x31 cm. Pressefoto
Florian Baudrexel: Cameron, Gips, 31x25x31 cm. Pressefoto

Udstillingsview Komposition. Pressefoto
Udstillingsview Komposition. Pressefoto

Udstillingsview Komposition. Pressefoto
Udstillingsview Komposition. Pressefoto

Udstillingsview Komposition. Pressefoto
Udstillingsview Komposition. Pressefoto
Billedserie

Udstilling

Komposition

16 jan 2015 28 feb 2015

Bjørn Poulsen, Frank Nitsche, Ferdinand Ahm Krag, Florian Baudrexel

Galerie MøllerWitt
Se kort og tider

Del artiklen

'Komposition'

Facebook