Danske kunstnere hædret

Danske kunstnere hædret

Søren Martinsen Grundtvigs udsigt, 2012.Pressefoto.

Præmiering

Tildeling af Akademiets Medaljer 2013

Kirsten Dehlholm, Frans Jacobi, Søren Martinsen, Bodil Nielsen, Olafur Eliasson

Det Kongelige Danske Kunstakademi
Se kort og tider

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster har for nylig uddelt de prestigefyldte Eckersberg- og Thorvaldsen-medaljer til danske billedkunstnere. Læs her, hvem der fik dem.

Bodil Nielsen er tildelt Eckersberg Medaillen ”For sine mangeårige eksperimenterende undersøgelser af farvens form, udstrækning og lys i en malerisk kontekst.”

Frans Jacobi er tildelt Eckersberg Medaillen, fordi han: ”undersøger aktivisme, demonstrationer og ser disse begivenheder som billeder. Han skaber et billede af et billede af en protest, en uigennemsigtig protest, imod de dominerende kræfter i samfundet som det er. ”

Læs anmeldelse af Frans Jacobis udstilling Modstandens æstetik

Søren Martinsen er tildelt Eckersberg Medaillen med følgende motivering: ”Med individets og nationens identitet og sammenbrud som omdrejningspunkt arbejder Søren Martinsen dialogisk med både video og maleri. Det omgivende miljø – naturscenerier, skoven og landskabet – er motiverne, men Søren Martinsen maler samtidig steder, der afspejler mentale tilstande – det skræmmende og tiltrækkende i ensomheden og konfrontationen med sig selv.”

Læs interview med Søren Martinsen

Kirsten Dehlholm er tilkendt Thorvaldsen Medaillen for sit ”billedkunstneriske udgangspunkt – den visuelle komposition – det sansede rum – og et særligt scenisk sprog på grænsen mellem performance og udstilling, og for sin altid fornyende, undersøgende tilgang til det billedkunstneriske udtryk og for sin sans for det stærkt konfronterende sceniske rum.”

Læs interview med kirsten Dehlholm

Olafur Eliasson er tilkendt Thorvaldsen Medaillen med følgende motivering: ”Olafur Eliassons kunstneriske praksis er kendetegnet ved hans udforskning af vores måder at sanse på. Hans kunst handler om at skabe et rum for erkendelse af fysiske, kropslige, sociale og mentale forhold. Et rum, hvor vi kan revurdere vores forestillinger om, hvad det vil sige at være og handle i verden og overveje konsekvenserne af vores følelser og handlinger, både i kunsten og i samfundet som helhed.

Læs portræt af Olafur Eliasson

Derudover uddelte akademiet medaljer til følgende:

Arkitekt Jan Gehl har modtaget C.F. Hansen Medaillen

Arkitekt Kristine Jensen har modtaget Eckersberg Medaillen

Arkitekt Thomas Bo Jensen har modtaget N.L. Høyen Medaljen

Kunsthistoriker Teresa Nielsen har modtaget N.L. Høyen Medaillen

Præmiering

Tildeling af Akademiets Medaljer 2013

Kirsten Dehlholm, Frans Jacobi, Søren Martinsen, Bodil Nielsen, Olafur Eliasson

Det Kongelige Danske Kunstakademi
Se kort og tider

Del artiklen

'Danske kunstnere hædret'

Facebook