Advarsel: Fare for dybde

Advarsel: Fare for dybde

Søren Thilo Funder: Those Who Are Held In Waiting, 2010. Video, DVD sat på pause. (beskåret)

Billedserie

Udstilling

CRW – contemporary reflections on war

27 feb 2010 20 mar 2010

Ulla Hvejsel, Asmund Havsteen-Mikkelsen, Flaka Haliti, Wiktor Dyndo, Eva la Cour, Stephan Machac, Helén Vigil, Søren Thilo Funder, Audrey Chan, Markus von Platen, Lena Simic, Simon Damkjær, Lena Bergendahl, Anne Langgaard, Helmut Smits, Nanna Rützou Abell, Lina Dokuzovic, Johanna Tinzl / Stefan Flunger, Malene Dam, Hannes Zebedin, Julie Galsbo, Frauke Materlik, Stephanie Misa

BKS Garage
Se kort og tider

Onsdagsperformances ifm. CRW:
10. marts 2010 kl. 19:30
Lena Simic: Masha Serghyeevna

17. marts 2010, kl. 19.30
Ulla Hvejsel: Cabaret of War #4 - The End

Talk:
Lørdag 20. marts 2010, kl. 13-16
Katya Sander: 9 Scripts from a Nation at War

CRW – contemporary reflections on war er formentlig Danmarks vigtigste udstilling lige nu. En overraskende flertydig udstilling om krigens anatomi, hvor det entydige anti-krigsråb bliver udfordret af en tiltrængt refleksion over krigens komplekse væsen.

Krig er kondenseret destruktivitet, roden til alverdens sorger og traumer, afskeden med det menneskelige i mennesket. Krig viser, hvor svagt mennesket virkelig er, og dermed også, hvor stærke ideologierne for krig er. Tænk bare på, hvor stiltiende vi anerkender de politiske argumentationer for krig her i landet!

BKS Garagen på den gamle Carlsberggrund huser så at sige vigtige udsagn i disse dage, hvor vi runder syvåret for invasionen i Irak.

Installationsview(første rum af tre): Julie Galsbo/BKS Garage
Installationsview(første rum af tre): Julie Galsbo/BKS Garage
Installationsview: Lena Bergendahl: 8.16, 2008 og Flaka Haliti: our death/ their lunch, 2006. Foto: Julie Galsbo/BKS Garage
Installationsview: Lena Bergendahl: 8.16, 2008 og Flaka Haliti: our death/ their lunch, 2006. Foto: Julie Galsbo/BKS Garage

Krigens realitet
At udstillingen profileres som “den første samlede udstilling herhjemme for en ny antikrigskunst,” vælger denne anmelder dog at se som en politisk korrekt forenkling. Det samlende udsagn for de 24 danske og udenlandske kunstnere er snarere:

‘Krig er en dyster realitet, vi må forholde os reflekteret omkring’, og der hvor udstillingen løfter sig over den allerede konstituerede holdning i den politiske kunst er netop i forsøget på at blotlægge og erkende krigens komplekse væsen – ikke afstanden.

Ét af Lina Dokuzović's diagrammer: The Instrumentalization of Life and the Production of Death, 2009. Foto: Julie Galsbo/BKS Garage
Ét af Lina Dokuzović’s diagrammer: The Instrumentalization of Life and the Production of Death, 2009. Foto: Julie Galsbo/BKS Garage

Krigens kompleksitet
Den kompleksitet har Lina Dokuzović (Kroatien/USA) forsøgt at kortlægge i to fascinerende diagrammer, hvor krigen er et led i de store politiske ideologier, og som den anden yderlighed bidrager svenske Lena Bergendahl i 8.16 med en poetisk fortælling om atombombens revolutionære neutron-processer.

Søren Thilo Funder dykker med et enkelt greb ned i det tomrum, som en stor gruppe – også herhjemme – lever i som et resultat af krig. Værket Those Who Are Held in Waiting er et pauset skærmbillede fra fire overvågningskameraer fra interneringslejre. Den realitet, som værket på fin vis illustrerer, er den afsondring fra liv og lov, som disse pausede rum er præget af.

Umenneskelige forhold og forkastelig administration af medmennesker fordrejet til lovmæsigheder fra øverste sted. Krigens fordrejede logik i kondenseret form.

Facebomb og YouTruth
YouTube, Facebook, Twitter og deslige platforme for information og billeddannelse spiller helt naturligt en central rolle på denne udstilling af ‘samtidige refleksioner over krig’.

Eva La Cour: Autoetnography , 2009. Video Still.
Eva La Cour: Autoetnography , 2009. Video Still.
Stephan Machac: get rich or die tryin, 2007. Foto: Julie Galsbo/BKS Garage
Stephan Machac: get rich or die tryin, 2007. Foto: Julie Galsbo/BKS Garage

Særlig godt behandlet i Eva La Cours Autoetnography, der som titlen antyder lægger et kritisk blik på den selvbestaltede virkelighed, som præger nutidens medier og de nye fora på nettet, hvor identitet er noget der konstant forhandles og dermed er præget af en flygtig form for virkelighed. Her iscenesat med historien om iranske Neda, der som resultat af Facebook-forvekslinger pludselig erklæres død i verdenspressen.

Samtidig rummer flere af udstillingens værker en stor mængde af håndholdte optagelser fra nutidens krigszoner og understreger, at YouTube er blevet både en enorm magtfaktor og et vigtigt kritisk talerør for både soldater og lokalbefolkning.

Erindringer om en krig
Særligt to værker indeholder de refleksioner og den dybde, der tegner udstillingen i sin helhed.

Installationsview: Helmut Smits: The End, 2009 og Audrey Chan: BOOMERANG, 2006. Foto: Julie Galsbo/BKS Garage
Installationsview: Helmut Smits: The End, 2009 og Audrey Chan: BOOMERANG, 2006. Foto: Julie Galsbo/BKS Garage
Audrey Chan: BOOMERANG, 2006.
Audrey Chan: BOOMERANG, 2006.

I amerikanske Audrey Chans videoværk, Boomerang fra 2006, er det mindesmærkets dobbelte italesættelse af dels hæderen og skammen, der får ekstra historisk kant med Vietnam-krigens skamfering af den amerikanske stolthed og den aktuelle Irakkrigs rystende virkelighed og potentiale til at gentage den historie.

Flaka Haliti: our death/ their lunch, 2006.
Flaka Haliti: our death/ their lunch, 2006.
Flaka Haliti: our death/ their lunch, 2006.
Flaka Haliti: our death/ their lunch, 2006.

Den fortælling får fremragende medspil fra our death/their lunch fra 2006 af Flaka Haliti (Kosovo/Tyskland). Det dobbelte videoværk fortæller historien om et band i Prishtina, der beslutter sig for at bruge deres kunstneriske stemme aktivt til en mindekoncert for ofrene i Kosovo-krigene. På skærmen overfor oplever man så de meget private reaktioner fra familien til forsangeren i bandet. Kunstens profitering på nød og lidelse diskuteres højlydt og empatisk, og som beskuer står man pludselig konfronteret med en meget reel problematik omkring kunstens engagement i en højere sag.

Konsensusknappen
Det er disse værker, der hænger ved, hvorimod de heldigvis få værker, der gentager anti-parolerne, passerer gnidningsløst gennem bevidstheden.

Simon Damkjær: Law not war, 2010. Foto: Julie Galsbo/BKS Garage
Simon Damkjær: Law not war, 2010. Foto: Julie Galsbo/BKS Garage

Der bliver for eksempel trykket på konsensusknappen i Simon Damkjærs plakat fra 1930’erne LAW NOT WAR, Julie Galsbos alt for højlydte kropsliggørelse af krigens desorientering i videoinstallationen forestillinger om et sted, tyske Frauke Materliks dokumentation af såkaldte White Areas (indhegnede, inddæmmede eller politisk forvaltede områder), hollandske Helmut Smits’ listning af faldne soldater i Afghanistan som en film-rulletekst og Markus von Platens sarkastiske fotoværk The Beauty of our Weapons, hvor den spil-fordærvede generation viser deres paintball-våben frem.

Værkerne henviser måske til en generel krigs-fordærvelse og et tab af uskyld, men supplerer ikke med den flertydige dybde udstillingen ellers manifesterer.

Når det så er sagt, er der ingen argumentation for ikke at se CRWContemporary Reflections on War, medmindre du stadig ikke vil erkende, at du er indbygger i en krigsførende nation!?

Deltagende kunstnere:
Ulla Hvejsel, Asmund Havsteen-Mikkelsen, Flaka Haliti (KS/DE), Wiktor Dyndo (PL), Eva la Cour, Stephan Machac (DE), Helén Vigil (SE/ES), Søren Thilo Funder, Audrey Chan (US), Markus von Platen, Lena Simic (UK/HR), Simon Damkjær, Lena Bergendahl (SE), Anne Langgaard, Helmut Smits (NL), Nanna Rützou Abell, Lina Dokuzovic (HR/US), Johanna Tinzl / Stefan Flunger (AUT), Malene Dam, Hannes Zebedin (AUT), Julie Galsbo, Frauke Materlik (DE), Stephanie Misa (RP/US).

CRW er fremragende kurateret af de to akademistuderende Malene Dam og Julie Galsbo.

CRW suppleres af en række arrangementer:

Onsdag d. 10. marts 2010 kl. 19:30 (ca. 60 min.)
Lena Simic: Masha Serghyeevna
Lena Simics performance ’Masha Serghyeevna’ tager afsæt i Anton
Tjekhov’s klassiske teaterstykke ’Tre Søstre’. I sin soloperformance
udforsker Simic mellembarnet Mashas karakter og berører
gennem hende en række kønspolitiske og eksistentielle aspekter
af krig. Undersøgelsen sker i interessante skift mellem roller og via
inddragelse af det 20. århundredes østeuropæiske konflikter og
krige, fra Oktoberrevolutionen i Rusland i 1918 til krigene på Balkan i
1990’erne. (Arrangementet foregår på engelsk.)

Onsdag d. 17. marts 2010, kl. 19.30 (ca. 30 min.)
Ulla Hvejsel: Cabaret of War #4 - The End
’Cabaret of War’ er en serie iscenesættelser af en omfattende samling
vittigheder fra krigsfilm. Gode og dårlige, heroiske og desillusionerede,
amerikanske og anti-amerikanske, historiske og nutidige. I korte træk
afdækkes absurditeten i krigsinformationsstrømmen. Til CRW vil Ulla
Hvejsel iscenesætte ”tilbagetrækningen” fra krigen, og dermed også
markere afslutningen på denne serie krigskabereter, som hun har
opført over de sidste par år. Måske vil hun ved denne lejlighed endda
synge tåbelighedens lovsang. (Arrangementet foregår på engelsk.)

Lørdag d. 20. marts 2010, kl. 13-16
Katya Sander: 9 Scripts from a Nation at War
CRW slutter på selve syvårsdagen for invasionen af Irak. I den
anledning vil billedkunstner Katya Sander fortælle og vise uddrag
af værket ’9 Scripts from a Nation at War’, som blev udstillet på den
seneste Documenta 12 i Kassel. Documenta regnes for en af Europas
vigtigste tilbagevendende kunstudstillinger. ’9 Scripts from a Nation at
War’ består af 10 videoer om krigen i Irak og er skabt i samarbejde med
Sharon Hayes, Ashley Hunt, David Thorne, og Andrea Geyer. Det er
første gang værket præsenteres i Danmark. (Arrangementet foregår på engelsk.)

Billedserie

Udstilling

CRW – contemporary reflections on war

27 feb 2010 20 mar 2010

Ulla Hvejsel, Asmund Havsteen-Mikkelsen, Flaka Haliti, Wiktor Dyndo, Eva la Cour, Stephan Machac, Helén Vigil, Søren Thilo Funder, Audrey Chan, Markus von Platen, Lena Simic, Simon Damkjær, Lena Bergendahl, Anne Langgaard, Helmut Smits, Nanna Rützou Abell, Lina Dokuzovic, Johanna Tinzl / Stefan Flunger, Malene Dam, Hannes Zebedin, Julie Galsbo, Frauke Materlik, Stephanie Misa

BKS Garage
Se kort og tider

Onsdagsperformances ifm. CRW:
10. marts 2010 kl. 19:30
Lena Simic: Masha Serghyeevna

17. marts 2010, kl. 19.30
Ulla Hvejsel: Cabaret of War #4 - The End

Talk:
Lørdag 20. marts 2010, kl. 13-16
Katya Sander: 9 Scripts from a Nation at War

Del artiklen

'Advarsel: Fare for dybde'

Facebook