Erik A. Frandsen

Gennem en lang karriere, som startede med ´de unge vilde´ i 1980´erne, har Erik A Frandsen kredset om indfangelsen og oversættelsen af det forgængelige øjeblik.Læs flere

Info

Baggrund

Erik A. Frandsen er født 1957 i Randers.

Han er autodidakt. I årene 1976-1979 studerede han keramik i Grækenland, billedhuggerhåndværk i Carrara, og grafik i Paris.

Bor og arbejder i København.

Primære medier

Mosaik, maleri, fotografi, installation, skulptur

Website

Blandt Frandsens tidlige værker findes malerier, som er konstrueret af flere lag. Det underste lag er selve motivet, mens de næste lag består af påførte dæk, fotografier, kasser eller lysstofrør, der virker forstyrrende og til dels ødelæggende for motivet. Frandsen kaldte disse forstyrrelser for `blokader`.

Erik A. Frandsen arbejder fortløbende med en række forskellige medier; fra maleri og fotografi til mosaik, neon, stål og scagliola. Et centralt aspekt ved Frandsens værker er brugen af et medie overført til et andet. Gennem overførslen af motiver til de forskellige medier opstår der værker af vidt forskellig karakter.

Kunstnere har altid søgt at indfange og synliggøre det flygtige eller forgængelige. Det samme gør sig gældende for Frandsens værker, dog er det her selve indfangningen og oversættelsen, som udgør et centralt tema.

Del profilen

'Erik A. Frandsen'

Facebook