"Venskabet er en skabende kraft"

"Venskabet er en skabende kraft"

Ulf Puder: Sommerabend am Südstrand (udsnit), 50x50 cm. Puder er en af vennerne fra Berling, der fra 15 maj kan opleves på Galeire MøllerWitt. Courtesy Galerie MøllerWitt.

Billedserie

Udstilling

Freundschaften

15 maj 2014 28 jun 2014

Ulrik Møller, Tim Eitel, Heiner Franzen, Ulf Puder, Terry Haggerty, Anja Schwörer, Torben Giehler, Ruprecht von Kaufmann, Axel Geis, Gregor Hildebrandt, Philip Grözinger

Galerie MøllerWitt
Se kort og tider

Kan en gruppeudstilling 'bare' tage udgangspunkt i, at de udstillende kunstnere er gode venner? Tilsyneladende godt, hvis man spørger Ulrik Møller, der har kurateret udstillingen Freundschaften på Galerie MøllerWitt med fernisering på den første dag af Art Weekend Aarhus.

Ulrik Møller. Foto: Jan Windszus.
Ulrik Møller. Foto: Jan Windszus.
Læner det sig ikke faretruende op ad det useriøse blot at invitere sine gode venner med på en gruppeudstilling? Tilsyneladende ikke.

Man kan netop godt lave en tematisk holdbar udstilling med det afsæt, mener den danske berlinerkunstner Ulrik Møller, som har organiseret udstillingen Freundschaften på Galerie MøllerWitt, der åbner torsdag 15 maj i forbindelse med Art Weekend Aarhus.

Udstillingen, som viser en komposition af nogle umiddelbart forskellige kunstneriske udtryk på den aktuelle kunstscene i Berlin, vil netop pege på det personlige og det uformelle som en berigelse i form af uventede konstellationer og nye perspektiver.

Og tanken om samarbejdet mellem Ulrik Møller og Galerie MøllerWitt er da også, helt i tråd med udstillingen, opstået ved netop et uformelt møde.

”Lars Møller Witt og jeg har længe haft en aftale om at lave en berliner-udstilling sammen. På min udstilling for et år siden på Randers Kunstmuseum mødtes vi og talte mere konkret om at gøre alvor af det. Lars foreslog, at man kunne sætte mig og nogle udenlandske kolleger fra Berlin sammen på en helt uformel basis. Fællesnævneren skulle blot være høj kvalitet,” beretter Ulrik Møller.

De personlige præferencer
De kunstneriske udtryk, der præsenteres på udstillingen er vidt forskellige og samles altså primært i kraft af Ulrik Møller og hans personlige præferencer. Blandt andet spores en udpræget grad af stoflighed og præcision i arbejdet med fladen, hvilket i sig selv kan siges at skabe en sammenhængskraft værkerne imellem.

”I min udvælgelse af kunstnere til udstillingen har jeg lagt vægt på, at de skulle have professionel integritet, være seriøst arbejdende, være fælles om interessen for stoflighed og arbejdet med fladen, og at jeg skulle have et personligt kendskab til de deltagende kunstnere. Alle er således en del af min personlige venne- og bekendtskabskreds i Berlin”, pointerer han og fortsætter:

”Og som en nok så vigtig pointe i forbindelse med titlen Freundschaften, iler jeg med at nævne, at udstillingen også bliver kaldt således, fordi de udvalgte kunstnere repræsenterer et bredt udsnit af karriere-niveauer og -forløb på samtidskunstscenen i Berlin lige nu.”

Anja Schwörer: Uden titel, 195x142 cm. Courtesy Galerie MøllerWitt.
Anja Schwörer: Uden titel, 195×142 cm. Courtesy Galerie MøllerWitt.

Terry Haggerty: Uden titel, 76x50 cm. Courtesy Galerie MøllerWitt.
Terry Haggerty: Uden titel, 76×50 cm. Courtesy Galerie MøllerWitt.

Berlin har været et kriterium for udvælgelsen i kraft af, at Ulrik Møller har base i byen, hvorved udstillingen måske også kommer til at kunne skitsere et billede af Berlin som kunstnerby.

”Det er en del af fascinationen ved at bo i Berlin, at man får en venne- og bekendtskabskreds af kolleger, der i sagens natur er anderledes end den kreds af venner og kolleger, man kender hjemmefra. Alene af den årsag, at folk her kommer alle mulige steder fra,” siger Møller.

”Et andet fordelagtigt aspekt ved at bo og arbejde som kunstner i Berlin er, at kunstscenen overlapper og forskyder sig selv hele tiden. Man udstiller på kryds og tværs med hinanden og for hinanden – uanset stil og præferencer.”

Ulrik Møller fornemmer en tilbøjelighed blandt Berlinerkunstnere til oftere at ville arbejde på tværs af snævre kunstneriske grænser. Og netop derfor er det interessant at sætte kunstnere fra miljøet i Berlin sammen på en udstilling i Danmark.

”Det er i dette tilfælde, som i så mange andre, at man bygger eller fører forskellige – og måske ligefrem modsatrettede – elementer sammen i håbet om, at der kommer noget konstruktivt eller dialektisk ud af processen. Måske ligefrem nye erkendelser?”, spekulerer han.

Ulrik Møllers eget bidrag til udstillingen: SAM, 2014, olie på Lærred, 120 x 140 cm. Foto: Ulrik Møller
Ulrik Møllers eget bidrag til udstillingen: SAM, 2014, olie på Lærred, 120 x 140 cm. Foto: Ulrik Møller

Venskabet er en skabende kraft
Præsentationsteksten til udstillingen fortæller om, hvordan de bagvedliggende og ofte væsentlige sociale strukturer tilsløres i forbindelse med udstillinger. Der peges på, at der som oftest er en udstillingstematik, der mere eller mindre bevidst skjuler de sociale relationer – eller ’retfærdiggør’ en udstilling.

Det kunne derfor umiddelbart ligne en form for modreaktion at åbne en udstilling med venskabet som titel. Men der er noget, der kunne tyde på, at hvis man vælger, at kuratere en udstilling ud fra én persons præferencer og sociale netværk skabes en ganske stærk tematik.

”Det sociale netværk er ofte en skabende faktor i livet og altså også i kunsten. Venskaber har en større skabende kraft, end de ofte bliver tilskrevet. Det er hverken et oprør eller en trodshandling. Det er i dette tilfælde en realitet – og en tematik.”

”Udstillingen udspringer af entusiasme, sympatier og sociale netværk og – som nævnt – ønsket om kreativt at sætte noget sammen og måske derved skabe nye indsigter”, slutter Møller.

Axel Geis: Uden titel, 90x70 cm. Courtesy Galerie MøllerWitt.
Axel Geis: Uden titel, 90×70 cm. Courtesy Galerie MøllerWitt.

Ruprecht von Kauffmann: Die Nacht, 140x210 cm. Courtesy Galerie MøllerWitt.
Ruprecht von Kauffmann: Die Nacht, 140×210 cm. Courtesy Galerie MøllerWitt.

Torben Giehler: Matrix Rainbow, 130x100cm. Courtesy Galerie MøllerWitt.
Torben Giehler: Matrix Rainbow, 130x100cm. Courtesy Galerie MøllerWitt.

Ulf Puder: Sommerabend am Südstrand, 50x50cm. Courtesy Galerie MøllerWitt.
Ulf Puder: Sommerabend am Südstrand, 50x50cm. Courtesy Galerie MøllerWitt.

Ulrik Møller

Født i 1967 i Vester Åby på Fyn

Bor og arbejder i Berlin

Autodidakt, Holbæk Kunsthøjskole

2010 - Aage og Yelva Nimbs Fond

2008 - Statens Kunstfonds 3-årige Arbejdslegat

Repræsenteret hos Gallerie Jochen Hempel, Berlin

Billedserie

Udstilling

Freundschaften

15 maj 2014 28 jun 2014

Ulrik Møller, Tim Eitel, Heiner Franzen, Ulf Puder, Terry Haggerty, Anja Schwörer, Torben Giehler, Ruprecht von Kaufmann, Axel Geis, Gregor Hildebrandt, Philip Grözinger

Galerie MøllerWitt
Se kort og tider

Del artiklen

'"Venskabet er en skabende kraft"'

Facebook