Ugens kunstnere – AVPD

Ugens kunstnere – AVPD

AVPD: Encircled, 2014. Friktionsbaseret installation i udstillingen The Grass Is Always Greener, CAM Gulbenkian, Lissabon. Foto: AVPD

Billedserie

Udstilling

Aperture

28 aug 2015 3 okt 2015

AVPD

Galerie MøllerWitt
Se kort og tider

De dimitterede begge fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2003, men allerede i 1997 begyndte de at arbejde kunstnerisk sammen. Aslak Vibæk og Peter Døssing udgør tilsammen den danske kunstnerduo AVPD. I foråret modtog de Statens Kunstfonds tre-årige arbejdslegat, og lige nu er de udstillingsaktuelle med en solo på Galerie MøllerWitt i Aarhus.

I spændingsfeltet mellem kunst og virkelighed, mellem verden og kunstens repræsentation af den, arbejder kunstnerduoen AVPD. Deres værker og installationer trækker på elementer fra både kunst, arkitektur og design; fysiske og konkrete værkprojekter, som ofte udfordrer vores sansning og oplevelse af det fænomenologiske – vores perceptuelle, optiske og psykologiske erkendelse af verden omkring os.

Aslak Vibæk (tv.) og Peter Døssing. Foto: AVPD
Aslak Vibæk (tv.) og Peter Døssing. Foto: AVPD

Fra Husserl til Birnbaum

Et særligt kendetegn ved AVPD finder man i deres rumlige installationer. Heri skaber duoen ofte situationer, som fordrejer vores vante erfaring og omgang med arkitektoniske rum, og placerer beskueren i en tilstand, hvor intet er, som det plejer. Som for eksempel i AVPDs bidrag til Arkens aktuelle sommerudstilling Kunst i sollys, den rå beton-pavillon Gazebo, som med sine transparante spejle/vinduer lægger op til leg og gør det muligt ikke blot at kigge ud, men også at se ind eller se sig selv. Samtidig rummer værket en af arkitekturens ældste dyder; det udgør en ‘skærm’ mod vejr og vind.

Det stedspecifikke værk Gazebo, 2015 på Ishøj Strand i udstillingen Kunst i sollys, Arken, 2015. Foto: AVPD
Det stedspecifikke værk Gazebo, 2015 på Ishøj Strand i udstillingen Kunst i sollys, Arken, 2015. Foto: AVPD

Og netop flader, rum og objekter, hvori eller hvor om mennesker interagerer og kommer til syne for hinanden, er en af AVPD’s kongstanker. Det har ført dem omkring en læsning af Edmund Husserls tanker om fænomenologi og tidsdiagrammer til Daniel Birnbaums tekster om tidslighed i video- og installationskunsten, omkring tresserbevægelsens koncept-, installations- og performancekunst til land art og minimalisme. Herfra har de arvet interessen for tid, rum, perception og intersubjektivitet og dermed indskrevet sig i et felt, hvor beskuerens tilstedeværelse og interaktion er afgørende.

Arkitekt-samarbejder og udsmykning

AVPD’s kunstneriske diskurs udgøres desuden af en dobbeltfigur. På den ene side arbejder Vibæk og Døssing med at dissekere fænomenerne tid, rum og krop, samt udforske mellemrummet mellem virkelighed og perception. På den anden side er duoen hele tiden i bevægelse og afprøver løbende nye medier og udstillingskontekster for at udfordre deres arbejde.

Gravity Lamp, 2013, Skipperskolen, Skagen. Nedhængt pendel i skolens atrium bevæger sig i realtid i vindens retning med vindens hastighed. Foto: Adam Mørk
Gravity Lamp, 2013, Skipperskolen, Skagen. Nedhængt pendel i skolens atrium bevæger sig i realtid i vindens retning med vindens hastighed. Foto: Adam Mørk
Som en vigtig del af deres praksis indgår AVPD for eksempel løbende i samarbejder med arkitekter. I 2012 afsluttede duoen en omfattende udsmykningsopgave for Statens Kunstfond på Skagen Skipperskole, og aktuelt har de i et samarbejde med Kvadrat vundet en stor designopgave til Aarhus Letbane, ligesom der arbejdes på opgaver til Odense Havnebad og det kommende Besøgscenter Hammershus sammen med Arkitema og Christoffer Harlang Architects.

Udsmykningen i Skagen omfatter værkerne Time Light, Gravity Lamp og Light Tower fra 2011-13; et tredelt værk, der forholder sig til lyset i det nordligste Danmark og Skipperskolens fagområde.

Time Light, det ene af værkerne, består for eksempel af to dagslyspaneler, som i realtid gengiver lysforholdene på den anden side af jordkloden, hvor en lyssensor er installeret ombord på containerskibet Edith Mærsk. Via satellit transmitteres informationerne til lyspanelet i Skagen, og værket skaber således en konkret forbindelse mellem skipperskolen og den globale søfart, som skolens elever bliver uddannet til.

Time Light, 2013, Skipperskolen, Skagen. Dagslyspaneler installaeret i gangareal og møderum. Panelerne simulerer i realtid lysforholdene ombord på containerskibet Edith Mærsk. Foto: Adam Mørk
Time Light, 2013, Skipperskolen, Skagen. Dagslyspaneler installaeret i gangareal og møderum. Panelerne simulerer i realtid lysforholdene ombord på containerskibet Edith Mærsk. Foto: Adam Mørk

Aperture
Hvordan noget kommer til syne, og hvordan det enkelte menneske opfatter det, er to vigtige afsæt i AVPD’s arbejde. Deres aktuelle udstilling Aperture på Galerie MøllerWitt i Aarhus udspringer også derfra og beskæftiger sig med, hvordan lys, skygger, toner, pletter og striber fanger vores opmærksomhed og definerer noget i rummet frem for andet.

Værkserierne tager forskellige former. Fra et ark papir over en videoprojektion til et stykke beton behandler værkerne en række forskellige aspekter af fænomenet lys og udforsker dets relation til rum og tid.

Udstillingen Aperture kan ses indtil den 3. oktober 2015.

Portfolio

Gazebo, 2015, Ishøj Strand. Kunst i sollys, Arken, 2015. Foto: AVPD
Gazebo, 2015, Ishøj Strand. Kunst i sollys, Arken, 2015. Foto: AVPD
Gazebo, 2015, Ishøj Strand. Kunst i sollys, Arken, 2015. Foto: AVPD
Gazebo, 2015, Ishøj Strand. Kunst i sollys, Arken, 2015. Foto: AVPD
Encircled, 2014. The Grass Is Always Greener, CAM Gulbenkain, Lissabon. Foto. AVPD
Encircled, 2014. The Grass Is Always Greener, CAM Gulbenkain, Lissabon. Foto. AVPD
Pass, 2014. Performativ bevægelsesinstallation, Beyond Reach, Den Frie, København. Foto: AVPD
Pass, 2014. Performativ bevægelsesinstallation, Beyond Reach, Den Frie, København. Foto: AVPD
Pass, 2014. Performativ bevægelsesinstallation, Beyond Reach, Den Frie, København. Foto: AVPD
Pass, 2014. Performativ bevægelsesinstallation, Beyond Reach, Den Frie, København. Foto: AVPD
View, 2014. Performativ bevægelsesinstallation, Beyond Reach, Den Frie, København. Foto: AVPD
View, 2014. Performativ bevægelsesinstallation, Beyond Reach, Den Frie, København. Foto: AVPD
View, 2014. Performativ bevægelsesinstallation, Beyond Reach, Den Frie, København. Foto: AVPD
View, 2014. Performativ bevægelsesinstallation, Beyond Reach, Den Frie, København. Foto: AVPD
View, 2014. Performativ bevægelsesinstallation, Beyond Reach, Den Frie, København. Foto: AVPD
View, 2014. Performativ bevægelsesinstallation, Beyond Reach, Den Frie, København. Foto: AVPD
View af Time Light, 2013, Skagen Skipperskole. Permanent udsmykning. Foto: Adam Mørk
View af Time Light, 2013, Skagen Skipperskole. Permanent udsmykning. Foto: Adam Mørk
Light Tower, 2013, Skipperskolen, Skagen. 5-etagers tårnkonstruktion bestående af 48 kamre omsluttet af translucent glas. I kraft af dagslysets skiften transformerer tonaliteterne i glassene sig. Foto: Adam Mørk
Light Tower, 2013, Skipperskolen, Skagen. 5-etagers tårnkonstruktion bestående af 48 kamre omsluttet af translucent glas. I kraft af dagslysets skiften transformerer tonaliteterne i glassene sig. Foto: Adam Mørk
Light Tower, 2013, Skagen Skipperskole. Permanent udsmykning. Foto: Adam Mørk
Light Tower, 2013, Skagen Skipperskole. Permanent udsmykning. Foto: Adam Mørk
The Raveonettes 10 Years Anniversary Concert, 2012, DR-Koncerthuset, København. Scenedesign. Foto: AVPD
The Raveonettes 10 Years Anniversary Concert, 2012, DR-Koncerthuset, København. Scenedesign. Foto: AVPD
Diagonal View, 2011. Performativ bevægelsesinstallation. Soloudsitlling på Galeria Leme, Sao Paulo. Foto: AVPD. Courtesy: Galeria Leme
Diagonal View, 2011. Performativ bevægelsesinstallation. Soloudsitlling på Galeria Leme, Sao Paulo. Foto: AVPD. Courtesy: Galeria Leme
Diagonal View, 2011. Performativ bevægelsesinstallation. Soloudsitlling på Galeria Leme, Sao Paulo. Foto: AVPD. Courtesy: Galeria Leme
Diagonal View, 2011. Performativ bevægelsesinstallation. Soloudsitlling på Galeria Leme, Sao Paulo. Foto: AVPD. Courtesy: Galeria Leme
Hitchcock Hallway, 2010. Installation bestående af 11 fortløbende rum, hvis volumen gradvist reduceres. Fra udstillingen Hitchcock Hallway, IKON Eastside, IKON Gallery, Birmingham, UK: Foto: AVPD + Stuart Whipps
Hitchcock Hallway, 2010. Installation bestående af 11 fortløbende rum, hvis volumen gradvist reduceres. Fra udstillingen Hitchcock Hallway, IKON Eastside, IKON Gallery, Birmingham, UK: Foto: AVPD + Stuart Whipps
Hitchcock Hallway, 2010. Installation bestående af 11 fortløbende rum, hvis volumen gradvist reduceres. Fra udstillingen Hitchcock Hallway, IKON Eastside, IKON Gallery, Birmingham, UK: Foto: AVPD + Stuart Whipps
Hitchcock Hallway, 2010. Installation bestående af 11 fortløbende rum, hvis volumen gradvist reduceres. Fra udstillingen Hitchcock Hallway, IKON Eastside, IKON Gallery, Birmingham, UK: Foto: AVPD + Stuart Whipps
Fade to Black, 2010. 96 dagslysneonrør dæmpes med 1/52 over udstillingens 52 dages varighed, fra 100% lysstyrke til 0%. Mit Museum, KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg, DK. Foto: Anders Sune Berg
Fade to Black, 2010. 96 dagslysneonrør dæmpes med 1/52 over udstillingens 52 dages varighed, fra 100% lysstyrke til 0%. Mit Museum, KUNSTEN – Museum of Modern Art Aalborg, DK. Foto: Anders Sune Berg
Conceal, 2010. 113 lag glas monteret i vindusniche, så det indfaldne lys totalt blokeres. På udstillingen Hitchcock Hallway, IKON Eastside, IKON Gallery, Birmingham, UK. Foto: AVPD
Conceal, 2010. 113 lag glas monteret i vindusniche, så det indfaldne lys totalt blokeres. På udstillingen Hitchcock Hallway, IKON Eastside, IKON Gallery, Birmingham, UK. Foto: AVPD
Passage, 2007. Modificeret toiletområde bestående af fire identiske korridorer. Karriere, København, DK. Foto: Anders Sune Berg
Passage, 2007. Modificeret toiletområde bestående af fire identiske korridorer. Karriere, København, DK. Foto: Anders Sune Berg
ReadingRoom, 2004. Fleksibelt rumforløb. Kirkhoff, København. Foto: Anders Sune Berg
ReadingRoom, 2004. Fleksibelt rumforløb. Kirkhoff, København. Foto: Anders Sune Berg
PSS_M, 2004. 11 identiske korridorer. PSS-M, Kirkhoff, København. Foto: Anders Sune Berg. Courtesy: Kirkhoff
PSS_M, 2004. 11 identiske korridorer. PSS-M, Kirkhoff, København. Foto: Anders Sune Berg. Courtesy: Kirkhoff
PSS_M, 2004. 11 identiske korridorer. PSS-M, Kirkhoff, København. Foto: Anders Sune Berg. Courtesy: Kirkhoff
PSS_M, 2004. 11 identiske korridorer. PSS-M, Kirkhoff, København. Foto: Anders Sune Berg. Courtesy: Kirkhoff
RainOnOff, 2001. Artificielt midlertidigt regnvejr på offentlig vej. Copenhagen Brands, Sparwasser HQ, Berlin. Foto: AVPD
RainOnOff, 2001. Artificielt midlertidigt regnvejr på offentlig vej. Copenhagen Brands, Sparwasser HQ, Berlin. Foto: AVPD
RainOnOff, 2001. Artificielt midlertidigt regnvejr på offentlig vej. Copenhagen Brands, Sparwasser HQ, Berlin. Foto: AVPD
RainOnOff, 2001. Artificielt midlertidigt regnvejr på offentlig vej. Copenhagen Brands, Sparwasser HQ, Berlin. Foto: AVPD
Possession, 2001. Motoriseret bevægelseslabyrint. Kælderen under VEGA, København. Foto: AVPD
Possession, 2001. Motoriseret bevægelseslabyrint. Kælderen under VEGA, København. Foto: AVPD
Possession, 2001. Motoriseret bevægelseslabyrint. Kælderen under VEGA, København. Foto: AVPD
Possession, 2001. Motoriseret bevægelseslabyrint. Kælderen under VEGA, København. Foto: AVPD

Aslak Vibæk og Peter Døssing er begge født i 1974. De er begge uddannede fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i København.

AVPD har en omfattende udstillingskarriere i ind- og udland bag sig. Bl.a. hos Ssamzie Space (Korea), Luciana Brito Galeria (Sao Paulo, Brasilien), Galeria Leme (Sao Paulo), Kunsten (Aalborg), Trapholt (Kolding), IKON Gallery (Birmingham), FACT (Liverpool), Europalia (Bruxelles), MUSAC (Spanien), Calouste Gulbenkian Foundation (Lissabon). Ligesom AVPD er repræsenteret i offentlige og private samlinger i ind- og udland.

AVPD har modtaget flere priser og udmærkelser, herunder: ’Kunst, Design og Arkitekturprisen 2012’ fra Einar Hansen og hustru fru Vera Hansens Fond, samt Arkens Rejselegat. I foråret 2015 blev AVPD tildelt Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat.

Sideløbende med deres værkpraksis forelæser AVPD løbende på arkitektskoler, kunstakademier og universiteter, afholder workshops og har i den sammenhæng været ansat i et et-årigt, tværfagligt gæsteprofessorat ved Kunstakademiets Arkitektskole og Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet.

Billedserie

Udstilling

Aperture

28 aug 2015 3 okt 2015

AVPD

Galerie MøllerWitt
Se kort og tider

Del artiklen

'Ugens kunstnere - AVPD'

Facebook