Ugens kunstner: Hanne Nielsen & Birgit Johnsen

Ugens kunstner: Hanne Nielsen & Birgit Johnsen

Hanne Nielsen & Birgit Johnsen: Installationsview af Ved Hegnet, 2019. Foto: Viborg Kunsthal.

Billedserie

Du kan læse vores øvrige portrætter i Ugens Kunstner-serien her.

Den danske kunstnerduo Hanne Nielsen og Birgit Johnsen har siden 1993 arbejdet sammen med videomediet som omdrejningspunkt og hører til pionererne inden for den danske videokunst. De har igennem deres lange karriere udforsket og udfordret mediet med en særlig finesse og præcision, som gør dem til nogle af de vigtigste profiler på samtidskunstscenen.

Hanne Nielsen & Birgit Johnsen: Grinding Onions (Stillbillede), 1995. Pressefoto.

Johnsen & Nielsens kunstneriske praksis tager pulsen på den danske og internationale politiske debat om samfund, køn og identitet. Det kan være alt fra mindre hverdagsproblematikker til verdensomspændende kriser. Som man for eksempel ser det i tidlige værker, som Afrivning af løg (1995), hvor den husmoderlige opgave forvandles til noget smerteligt og en fastlåst handling eller i Carwash (1999), hvor vi oplever den særlige monotone hverdagsrytme i en ophøjet status og kunstnerisk proces. Andre værker, som Drifting (2014), undersøger identitetsbegrebet og sætter fokus på flygtningedebatten og Camp Kitchen (2014) lader krig og kamp ude i verden rykke i køkkenet. Her bliver man suget ind i fortællinger og omsluttet af de aktuelle nyheder fra verdens brændpunkter, og er pludselig fanget i et krydsfelt mellem fakta, dokumentation og fiktion.

Hanne Nielsen & Birgit Johnsen: Camp Kitchen, 2017, på Den Frie Udstillingsbygning. Foto: Lior Zilberstein.

Generelt lader Nielsen og Johnsen sig ofte inspirere af fortællinger og processer, hvor en tilsyneladende genkendelig og triviel verden foldes ud i nye konstruktioner og giver os nye perspektiver på den verden, vi lever i. Det samme gør sig også gældende i Frokosten (2019), skabt i forbindelse med Meetings 2019 ET4U ved den jyske vestkyst. Her gøres klar til en frokost på stranden midt i et mindre stormvejr. En ganske almindelig handling, som dét at dække bord, bliver ladet med så meget betydning på en særlig underspillet måde, at det nærmest er ved at sprænge skærmen. Det er en kamp om at opretholde facaden og det gode liv på trods af den stærke modvind, klimaudfordringer og naturkræfterne.

En videoinstallation og et immersivt rum

Hanne Nielsen & Birgit Johnsen: Ved Hegnet (Stillbillede), 2019. Foto: Hanne Nielsen & Birgit Johnsen, Viborg Kunsthal.

Kunstnerduoens aktuelle udstilling Ved Hegnet på Viborg Kunsthal tager udgangspunkt i det 70 kilometer lange vildsvinehegn, der i disse dage opsættes ved den dansk-tyske grænse. I videoen følger vi en observerende, langsom panorering langs hegnet, og langsomt drages vi ind i et kropsligt og stemningsskabende univers, der lokker med mystik og eventyr – et nærmest romantisk landskab hvor vilde skove toner frem i baggrunden på den anden side ad hegnet. Den hypnotiserende kameraføring leder os længere ind i skoven og lader os blive opslugt af værket, mens mørket falder på. Scenen skifter til en mørk nat, hvor vi nu søger med et spotlys langs hegnet, som en vagtpost ved en grænseovergang. Men med ét er lyset rettet mod os, og vi står fanget som et dyr i lyskeglen og bliver opmærksomme på vores tilstedeværelse i rummet – videoværket, som før inviterede os ind, tager nu afstand og placerer os på den anden side af hegnet.

Der gøres brug af konkrete elementer som fysiske hegn og store visuelt larmende hornhøjtalere, der afspiller lydklip fra forskellige statsmagters militær og propagandamusik. Dette er med til at gøre udstillingsrummet medfortællende og tilfører videoværket en fysisk dimension. Nielsen og Johnsen skaber et immersivt rum, hvor vi ikke blot ser et videoværk, men bliver en del af rummet og bevidste om vores egen tilstedeværelse. Vi placeres midt i installationen og mærker på egen krop, hvordan frihed til bevægelse tilsidesættes til fordel for kontrol og styring. Dette forstærkes af videoinstallationens gennemtrængende lydside, der med sine referencer til verdens diktatorer, krigsmarch og demonstrationer buldrer igennem rummet.

Med deres fokus på hegnet minder Nielsen og Johnsen os om en verden, hvor hegn, mure og overvågningsteknologi er med til at påvirke, hvordan vi færdes, forstår og kommunikerer. I år, 30 år efter Berlinmurens fald, bygges der hegn og mure som aldrig før. Som en modreaktion på globaliseringens grænseoverskridende karakter bygges mure mod migration, smugling, terrorisme mm. Derved viser udstillingen Ved Hegnet en subtil, men kraftfuld politisk agenda i form af en sanselig og kropslig oplevelse.

Portfolio:

Hanne Nielsen & Birgit Johnsen: Installationsview af Ved Hegnet, 2019. Foto: Viborg Kunsthal.
Displaced Element af Hanne Nielsen & Birgit Nielsen. Foto: Charlotte Fogh Gallery.
Displaced Element af Hanne Nielsen & Birgit Nielsen. Foto: Charlotte Fogh Gallery.
Hanne Nielsen & Birgit Johnsen: Drifting, 2014. Foto: Adam Bogdan.
Displaced Element af Hanne Nielsen & Birgit Nielsen. Foto: Charlotte Fogh Gallery.

To udstillinger med 20 års mellemrum

For 20 år siden åbnede udstillingen RELUX på Kunsthal Brænderigården i Viborg. Det var første gang, kunsthallen fik lov til at lægge ramme til de unge kunstnere Hanne Nielsen og Birgit Johnsens fantastiske og medrivende videoværker. Her blev værker som Afrivning af løg, Rabbitsuit og Carwash vist på store, tunge monitorer på kunsthallens nok første videoudstilling. Det er siden hen blevet til rigtig mange udstillinger i ind- og udland, senest på den store seperatudstilling REvisit på Overgaden. Og kunstnerduoen er stadig højaktuelle og relevante for kunstscenen, hvilket de understreger med videoinstallationen Ved Hegnet, som vises i østfløjen på Viborg Kunsthal.

Billedserie

Du kan læse vores øvrige portrætter i Ugens Kunstner-serien her.

Del artiklen

'Ugens kunstner: Hanne Nielsen & Birgit Johnsen'

Facebook