Sønderjyske søjlebærere i linoleum

Sønderjyske søjlebærere i linoleum

Ane Mette Ruge: Karyatider, Sygehus Sønderjylland. Foto: Dorthe Krogh.

Billedserie

Udsmykning

Ane Mette Ruge

Sygehus Sønderjylland
Se kort og tider

”Det er vigtigt er at imødegå den intimidering, som mange føler ved at komme på et stort sygehus”, siger Ane Mette Ruge. Kunstneren har stået for en storstilet udsmykning af det nye Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. Det inkluderer portrætter af lokale skikkelser og et særligt arbejde med materialet linoleum. Kunstneren fortæller her om to års arbejde, som nu præsenteres.

Igennem to år har billedkunstner Ane Mette Ruge arbejdet på en stor udsmykning af det nye Sygehus Sønderjylland,- dels en omfattende udbygning af det somatiske Aabenraa Sygehus og den nye skadestue, dels det nybyggede Psykiatriske Sygehus. Et sted, hvor mange mennesker vil have deres daglige gang og ofte opholde sig længe, enten som personale, patienter eller pårørende.

Et åbent værk
Det gør kunstnerens opgave anderledes i forhold til det at lave værker til en traditionel kunstinstitution:

”Når man laver værker til en kunsthal eller lignende for et kunstpublikum, kan man tillade sig at være mere indadvendt og lidt hermetisk beholde en del af værket for sig selv. Men i denne situation er det passende at ‘overdrage hele værket’. Det skal i størst muligt omfang fungere for de mennesker, der arbejder ipå sygehuset, og for patienter og pårørende. Det er det, jeg har holdt mig for øje.”

“Særligt har jeg på et tidligt tidspunkt i processen besluttet, at jeg ville søge at imødegå den intimidering, som jeg ved, at mange oplever, når de kommer ind i en stor statsinstitution, særligt et sygehus, hvor man måske som udgangspunkt har det skidt og er usikker.”

Rum med liv
Sådan karakteriserer kunstneren sin indgang til den store opgave og fremhæver respekten for, hvordan stedet skal bruges:

”Det er vigtigt at forstå de funktioner, der skal være i sådan et rum. Under mit arbejde har det været spændende at være del af den store maskine, som et moderne sygehus er. Mange af rummene er  både opholdssted og arbejdsrum med mange forskellige funktioner og bevægelser.

Fordi det er så komplekst, har jeg valgt et enkelt udtryk uden dobbelte betydninger. En installation som denne er først komplet når rummet indtages af  mennesker og aktivitet. Det kræver  at værket balancerer hårfint mellem nærvær og ikke at være påtrængende. I et sygehus har man også behov for ro og  for at finde ud af, hvor man skal hen.”

Fra udsmykningens store rum. Foto: Dorthe Krogh.
Fra udsmykningens store rum. Foto: Dorthe Krogh.

Tilblivelsesproces med mange hensyn og meninger
”Når man får sådan en opgave, følger der mange krav og ønsker med fra brugere, bygherrer og alle personalegrupper. Alle er blevet hørt på forhånd, så man får virkelig meget omfattende inputs. Det er lige før det kun er fred i verden, sådan et kunstprojekt ikke forventes at opfylde!

Der er meget store forventninger, men det er nødvendigt at man laver lave sine egne analyser og danner sig sin egen mening om, hvad der giver mening og er muligt indenfor det budget, som er til rådighed.”

Her har en række tidligere erfaringer fra offentlige udsmykningsopgaver, eksempelvis fra et nybygget plejecenter i Ballerup og et beskyttet bofællesskab i Lyngby, været gode at have med for Ruge. Hun har således vidst en del om, hvordan det kan være at arbejde sammen med bygherrer og særlige brugergrupper.

Udsmykningen af Sygehus Sønderjylland er dog det hidtil største arbejde, som netop skulle få flere dele af det store hospital til at fremstå som en sammenhæng.

Fra udsmykningen. Foto: Dorthe Krogh.
Fra udsmykningen. Foto: Dorthe Krogh.

Linoleum som gennemgående materiale
Et gennemgående materiale i udsmykningen af ankomst -og venteområder i det somatiske hospital er linoleum. Et materiale, som nok er til stede i en traditionel indretning et sygehus, men som er mere utraditionelt som basis for kunst. Ruge har ikke bare brugt det til at skabe geometriske udsmykninger af gulve og vægge efter et gennemgående grid- og farveskema, men endda også skabt naturalistiske portrætter i materialet.

På den store velkomsthals søjler har Ruge portrætteret 23 enkeltpersoner og par med forskellig relation til stedet. 80 mennesker mødte op til en audition, hvoraf kunstneren udvalgte 23 portrætter til bearbejdelse.

Fra udsmykningen. Foto: Dorthe Krogh.
Fra udsmykningen. Foto: Dorthe Krogh.
Møde mellem model og værk I. Foto: Dorthe Krogh.
Møde mellem model og værk I. Foto: Dorthe Krogh.

”Denne flok skulle være så forskelligartet, at alle skulle kunne genkende sig selv. Nogle syntes, det var mærkeligt, at det ikke var borgmesteren eller hospitalsdirektøren, der skulle være på søjlen. Men de var rigtig glade, når de forstod, at formålet var at visualisere, hvordan vi alle i fællesskab ejer dette sygehus. ”

Digitalt håndværk
Værkets titel er ’Karyatider’, opkaldt efter antikkens søjlebærere.

Teknikken bag de nærmest fotorealistiske portrætter er intarsia, hvor forskellige teksturer og farver af et materiale danner et billede, som her linoleum fra producenten Forbo. Ud fra Ruges digitale billedforlæg er linoleum i ni udvalgte farver fra Forbo’s ’Marmoleum’ palet blevet udskåret med en meget tynd vandstråle på en fabrik i Holland.

Detalje fra udsmykningen. Foto: Dorthe Krogh.
Detalje fra udsmykningen. Foto: Dorthe Krogh.
Detalje fra udsmykningen. Foto: Dorthe Krogh.
Detalje fra udsmykningen. Foto: Dorthe Krogh.

Herefter har det været manuelt arbejde for to mand at lægge stykkerne omhyggeligt sammen som store puslespil. Dermed har processen indeholdt elementer af digital hightech, men også håndværksarbejde. Lidt ligesom arbejdet på et moderne hospital. 

Kunstneren er kun bekendt med nogle få tidligere eksempler på anvendelse af linoleumsintarsia. Det er dels fra udsmykningen af en kemiskole i en mindre hollandsk by, skabt af kunstneren René Karrér, og dels en vægudsmykning i et rådhus i det sydlige Holland af kunstneren Berend Hendriks – begge værker er udført  i 1950’erne.

Udsmykning af en af hospitalets gange. Foto: Dorthe Krogh.
Udsmykning af en af hospitalets gange. Foto: Dorthe Krogh.
Møde mellem model og værk II. Foto: Dorthe Krogh.
Møde mellem model og værk II. Foto: Dorthe Krogh.

Ruge nævner også, at der i hendes værk også er et ekko af den kommunistiske Østbloks kunst, med afbildninger af den almindelige borger gengivet i stor skala. 

Ekstra opgaver undervejs
I det nye psykiatriske sygehus, som endnu er under opførelse, udgøres udsmykningen i ankomsthallen af en lysinstallation. Værket refererer motivmæssigt til den nærliggende fredsskov, og består af en laserskåret træskærm der svæver foran en 20 meter lang LED-væg, som med lange intervaller skifter farve. Farveskift og lysintensitet styres i forhold til dagslyset.

Det psykiatrisk sygehus ventes klar til ibrugtagning medio 2015.

Der har også været en række ekstraopgaver undervejs, et område mere, en personalegang, glaspartier på teamstationer osv. Et tegn på, at kunstnerens værk er blevet vel modtaget. Noget, hendes ”observant” på stedet, guide Lone Lund, kan bekræfte:

“Normalt ville folk, når de kom ind til en udsmykning sige, ”nå, nu skal vi se, hvad vi har fået for vores penge!” Men det når de ikke her, for rummet kommer til dem. Som en vært.”

Ane Mette Ruge, født 1955.Har arbejdet i video og installation med digitale medier siden 1980’erne. I senere år har Ruge arbejdet med en række offentlige udsmykninger. Modtog i 1999 Eckersberg medalje og Statens Kunstfonds livsvarige ydelse fra 2008.

Skitsekonkurrence: Statens Kunstfond

Bygherre: Region Syd / Nyt Sygehus Sønderjylland og Psykiatrien.

Udsmykningen er indviet januar 2015.

Billedserie

Udsmykning

Ane Mette Ruge

Sygehus Sønderjylland
Se kort og tider

Del artiklen

'Sønderjyske søjlebærere i linoleum'

Facebook