rum46 forever young

rum46 forever young

Udstillingsstedet rum46 i Aarhus har siden 1995 arbejdet med en bredere vifte af kulturelle praksisser både i det lokale kunstmiljø og i udlandet. Foto: Barbara Katzin

Udstillingsstedet rum46 i Aarhus har i over 20 år været omdrejningspunktet for en bred vifte af kulturelle praksisser og social-politiske projekter. I denne baggrundsartikel ser vi nærmere på det legendariske udstillingssted og taler med en række af de aktører, som rum46 i dag hoster.

I mere end tyve år har udstillingsstedet rum46 i Aarhus arbejdet med en bredere vifte af kulturelle praksisser og tematikker som urban intervention, selvpublicering, social-politiske projekter i det offentlige rum, filmfremvisninger og kunstnerforedrag. Gennem de seneste år har rum46 stået for længerevarende projekter og hostet en række forskellige foredrag, performances og diskussionsaftener, der alle dækker forskellige områder af æstetisk praksis, teori og filosofi.

rum46 blev stiftet i 1995 af en række billedkunstnere i Aarhus. Ønsket var at skabe et non-kommercielt udstillingssted med fokus i den lokale samtidskunst, og kort tid efter etableringen tilsluttede kunsthistorikere og kulturformidlere sig til gruppen. De forskellige projekter og udstillinger kredsede om hverdagslige, social-politiske og samfundsaktuelle tematikker. Projekter som fx Gæstebud (2003) og Tilvalg! (2011), reflekterede kritisk på interaktion i det offentlige rum, det politiske landskab i Danmark og det daværende regeringsskifte.

Billedkunstner Jesper Aabille i projektet Let’s Make Pizza, som var en del af rum46s Learning Socialities, blev udviklet i samarbejde med Sigrids Stue i Gellerup, Aarhus (2015). Foto: Barbara Katzin
Billedkunstner Jesper Aabille i projektet Let’s Make Pizza, som var en del af rum46s Learning Socialities, blev udviklet i samarbejde med Sigrids Stue i Gellerup, Aarhus (2015). Foto: Barbara Katzin

De forskellige projekter rum46 igangsatte var ofte etableret i dialog og samarbejde med danske og udenlandske kunstnere og kuratorer, og som foldede sig for størsteparten ud i det offentlige rum med sociale interventioner, workshops og begivenheder. Igennem årerne har rum46 bibeholdt netop denne tilgang til samtidskunsten, der ikke nødvendigvis er udstillingsorienteret, men bl.a. har fokus på samarbejder med andre (kultur)institutioner (herunder Sigrids Stue og Aarhus Billedkunstcenter), interaktion og vidensudveksling.

I det større bogprojekt Making Social Realities with Books (2013-2015) – et samarbejde med Det Jyske Kunstakademi – var fokus på kunstnerbogen, arkivmateriale og selvpublicering, hvor en række billedkunstnere og forfattere blev inviteret til at afholde foredrag og workshops. Og i det for nyligt afsluttede tværæstetiske projekt Learning Socialities (2015), afprøvede de deltagende billedkunstnere sociale strategier og fælles produktion i det urbane rum.

Netværksmøde i rum46 (2014). Foto: Barbara Katzin
Netværksmøde i rum46 (2014). Foto: Barbara Katzin

Imellem projekterne afholder rum46 også filmfremvisninger, foredrag og netværksmøder. Derudover kan man besøge udstillingsstedets LÆSERUM, torsdage og fredage, hvor man kan kigge i de mange publikationer fra rum46s tidligere projekter og bøger fra udvalgte billedkunstnere.

I de senere år har rum46 også hostet en række projekter, der arrangeres af byens billedkunstnere og formidlere. Projekterne Trade Test Site, Teoretiske Tirsdage og performanceRUM, som beskrives i følgende afsnit, har alle vidt forskellige publikumsgrupper, og målet er at skabe en platform for samtidskunstens mangeartede formsprog. Disse tiltag har ikke fokus på en objekt-relateret kunst, men snarere på indholdet af æstetisk praksis og teori.

Trade Test Site: Byttebutik og feministisk økonomi
Billedkunstner Lise Skou arbejder hovedsagligt med social intervention, performances og dialog- og deltagerbaserede kunstprojekter. I en årrække har Skou beskæftiget sig med emner som urban intervention, feministisk science fiction og kapitalismekritik i form af sociale og økonomiske magtstrukturerer i offentlige og institutionelle rum.

Trade Test Site: Rethink the Economy. © Lise Skou
Trade Test Site: Rethink the Economy. © Lise Skou

I 2015 påbegyndte Skou – i samarbejde med den amerikanske billedkunstner Bonnie Fortune – projektet Trade Test Site: Rethink the Economy, som er et toårigt program, der igennem workshops, foredrag og publikationer diskuterer forskellige former for økonomi og handel i en senkapitalistisk ramme. Skou er særligt inspireret af de økonomiske geografer Kathrine Gibsons og Julie Grahams litterære værk The End of Capitalism (As We Knew It): A Feminist Critique of the Political Economy (2006), der argumenterer for en feministisk tilgang af den politiske økonomi.

”Når jeg taler om, at jeg i mit projekt arbejder ud fra en feministisk tilgang til økonomi mener jeg dermed, at jeg betragter økonomi som noget pluralt, anti-hierarkisk og ud fra ideen om at alle økonomiske modeller (bytteøkonomi, gaveøkonomi, kapitalistisk økonomi osv.) er ligeværdige (bæredygtige) modeller der eksisterer på lige fod”, fortæller Lise Skou.

“Med andre ord, så handler en feministisk tilgang til økonomiske strukturer om at betragte alle former for økonomi på lige fod. Kapitalismen er ikke overordnet og de øvrige økonomier (såsom bytteøkonomi, gaveøkonomi m.m.) ikke underordnede. Det er mit ærinde med Trade Test Site at diskutere disse forhold og hvorledes et sådant opgør – eller modstand mod – kapitalismen giver mulighed for at etablere en postkapitalistisk virkelighed,” uddyber hun.

Projektet Trade Test Site afholder foredrag og workshops med fokus i feministisk økonomi. Her ses underviser og aktivist Silvia Federici (2015). Foto: Barbara Katzin
Projektet Trade Test Site afholder foredrag og workshops med fokus i feministisk økonomi. Her ses underviser og aktivist Silvia Federici (2015). Foto: Barbara Katzin

I Trade Test Site manifesterer den teoretiske model for en feministisk økonomi sig på vidt forskellige måder. I byttebutikken Exchange Library, som er en medlemsdrevet butik, kan man bl.a. låne varer som unika tøj og udstyr til hjemmeproduktion af fødevarer og drikkevarer såsom æblepresser, melkværn eller saftkoger.

Siden 2015 har Trade Test Site også afholdt en række foredrag og workshops af aktivister, forfattere og billedkunstnere, der arbejder indenfor det økonomiske geografiske felt. Trade Test Site har allerede haft besøg af kulturkritiker Brian Holmes, aktivist Silvia Federici og kurator Louise Shelley. Foruden byttebutikken og det offentlige program vil forlaget Trade Test Site Imprint publicere tekster om nye økonomier belyst fra et feministisk perspektiv. Disse opdateres løbende på hjemmesiden.

Læs mere om hele projektet her.

Laboratorium for performancekunst
Performancekunst kan være mange ting. Det er en genre, der befinder sig i grænselandet mellem teater og billedkunst, og hvor forskellige kunstarter interagerer med hinanden på kryds og tværs. I Danmark findes der relativ få scener, som er dedikeret alene til performancekunsten.
performanceRUM, som afholdes den sidste fredag i måneden i rum46s lokaler, råder bod på dette og eksperimenterer med genrens formsprog, som blander lyrik, foredrag, lyd, installation og dans. Sagt med andre ord, det er både det synlige og det sanselige, som kommer til udtryk i rummets mangeartede optrædener, hvor performancens teoretiske og praktiske grænser prøves af.

”Performance er et meget levende og tilstedeværende medie, hvor man bliver præsenteret for vidt forskellige genrer og discipliner i det kulturelle felt”, fortæller claus ejner, et af medlemmerne fra performanceRUM. “Desværre bliver performance ofte sat i relation til og repræsenteret i forbindelser med ferniseringer. Der mangler rum for ren performance, så det ikke ’bare’ bliver vedhæng til alt muligt andet – der synes jeg tit, at performancekunsten kan blive en noget rodet størrelse.”

performanceRUM: Performance af billedkunstner Søren Krag. Foto: Mariana Gil
performanceRUM: Performance af billedkunstner Søren Krag. Foto: Mariana Gil

Stræber i efter at skabe en specifik form for performance, eller er det en platform, som er åben for alle?
”Vi har ikke afvist nogen. Vi kommer rundt omkring, som man også kan se på vores hjemmeside. Og det er ikke bare folk fra den etablerede kunstverden, der deltager. Det er alle mulige forskellige – musikere og digtere fx – som har performative elementer i deres optrædener. Performance kan være hvad som helst, og det er dét, som er spændende ved genren. I performanceRUM er der ikke så meget kontrol. Vi bestemmer ikke hvilke performances, der skal være. Når man er åben og ikke vil styre det, så er der mulighed for, at tingene kan bevæge sig i uventede retninger og uden for vores kontrol. Det er det, vi ønsker, det er vores strategi. Vi vil overraskes.”

I de næste to omgange af performanceRUM kan man opleve Jens Blendstrup og Per Götz, der opfører deres familiealbum 1. April, mens Birgit Bjerre og Lone Just Andersen er gæster fredag d. 29 april. Desuden vil der være et særarrangement på udstillingsstedet Spanien19C med Jef Carsten d. 9 april.

performanceRUM er drevet af billedkunstnere claus ejner, Joaquin Zaragoza og Søren Krag. Læs mere her.

Teoretisk vidensdeling
Platformen Teoretiske Tirsdage, der blev initieret i 2015, undersøger rammerne for æstetisk teori, filosofi og nyere kulturkritik. Gennem en deltagerbaseret kontekst åbnes der op for kritiske refleksioner, hvor emner som postmodernisme, psykoanalyse og feministisk teori diskuteres blandt de deltagende. I tre sæsoner er der blandt andet blevet introduceret tekster af Jacques Ranciere, Sigmund Freud og Friedrich Nietzsche, og værker af billedkunstnere som Olafur Eliasson, Hito Steyerl og Gordon Matta-Clark.

Teoretiske Tirsdage, som organiseres af billedkunstner Mark Tholander og kurator in spe Michael Roloff, bygger på filosofien Each One, Teach One, hvor deltagende ugentligt og på skift præsenterer tekster, korte kunstfilm eller en udstilling for hinanden. Målet er at dele konkret og anvendelig viden mellem platformens deltagere, som manifesteres gennem kollektiv læring.

Teoretiske Tirsdage (2015). Foto: Michael Roloff
Teoretiske Tirsdage (2015). Foto: Michael Roloff

“Projektets beskæftigelse med æstetisk forskning avler ofte diskussioner der vedrører de kulturelle, økonomiske og politiske sfærer. Hver enkelt aften har sin helt egen agenda og varierer markant i sit materiale. Der bliver læst alt fra freudianske tekster fra slutningen af det 18. århundrede til gennemgang af koncept-videoer fra højaktuelle personligheder og bevægelser”, fortæller Michael Roloff.

“Som noget nyt vil denne sæson byde på 3-4 forskellige gæsteindlæg – her karakteriseret ved personer, der har en specialiseret faglighed. Dette bidrag skal være med til at skabe dynamik i forhold til det ellers genkendelige og velfungerende kerneformat, med lokale deltagere siddende rundt om bordet”.

Teoretiske Tirsdage er åben for alle. Det anbefales, at man læser de pågældende tekster eller ser filmene og udstillingerne, inden man deltager. Alle disse bliver lagt op løbende på platformens hjemmeside.

Programmet afholdes hver tirsdag i rum46. Læs mere her.

rum46 består af billedkunstnere Grete Aagaard, Barbara Katzin og kunsthistoriker Dorte Pedersen.

Del artiklen

'rum46 forever young'

Facebook