Petra Dalström: The Reservoir – Peach Corner

Petra Dalström: The Reservoir – Peach Corner

Petra Dalström: Shishi-odoshi för hem, 2023. Foto: Ole Akhøj.

Udstillingsrummet på Peach Corner er fyldt af en række installationer, der er i langsom bevægelse eller forandring. Nogle af værkerne kan igangsættes med hjælp af henholdsvis vand eller ild. Andre værker forandrer sig i løbet af udstillingsperioden, da vand fordamper og vægten forskydes.
En skulptur der imiterer et frø fra en løvetand, breder sine vinger ud. En pose med porcelænspulver åbner sig, og former et bjerg af grundstof.

Kilde: Peach Corner.

Petra Dalström: Shishi-odoshi för hem, 2023. Foto: Ole Akhøj.

Petra Dalström: Pappus, carrier og Egg circui, 2022, 2023. Foto: Ole Akhøj.
Petra Dalström: Pappus, carrier og egg circuit, 2023. Foto: Ole Akhøj.
Petra Dalström: The Reservoir, Installationsfoto, 2023. Foto: Ole Akhøj.
Petra Dalström: Kar och kåsa, 2023. Foto: Ole Akhøj.
Petra Dalström: Shishi-odoshi för hem, Kaolin mountain, 2023, 2015. Foto: Ole Akhøj.
Petra Dalström: Egg circuit og Kar och kåsa, 2023. Foto: Ole Akhøj.
Petra Dalström: Egg circuit, 2023. Foto: Ole Akhøj.
Petra Dalström: The Reservoir, Installationsfoto, 2023. Foto: Ole Akhøj.
Petra Dalström: Instrument för ljus och färg, 2023. Foto: Ole Akhøj.

Del artiklen

'Petra Dalström: The Reservoir – Peach Corner'

Facebook