Møde mellem kunstner og arkitekt sætter huse i bevægelse

Møde mellem kunstner og arkitekt sætter huse i bevægelse

Jes Fomsgaard: In Motion, 2014.

Udstilling

House in Motion

11 sep 2014 16 nov 2014

Anders Abrahams, Jes Fomsgaard

Dansk Arkitektur Center
Se kort og tider

Udstillingsåbning den 11. september. Udstillingen vises på plan 2 i Dansk Arkitektur Center, hvor der er gratis adgang. Herefter vises House in Motion på Utzon Center i Aalborg.

Billedkunstner Jes Fomsgaard og arkitekt Anders Abrahams lader kunst og arkitektur mødes i ny udstilling på Dansk Arkitektur Center.

“Titlen House in Motion peger på det grundlægende dilemma i, at arkitektur virker som om den er noget af det mest stabile, men arkitekturens egenskaber og betydninger skabes af relationer som altid er under forandring – og derfor er arkitekturen ligesom kunsten i bevægelse”.

Sådan præsenterer Anders Abrahams den fælles udstilling, der i billeder og rumlige installationer undersøger arkitekturens krydsfelter til både design, teknik, ingeniørvidenskab og ikke mindst til kunsten.

På den ene side står udvalgte værker af Fomsgaard med deres klare referencer til fysiske strukturer, rum og bygninger, hvori mennesker bor og bevæger sig. På den anden side Abrahams rumlige installationer, som er inspireret af Fomsgaards brug af arkitektoniske elementer og virkemidler til at skabe rum.

I følge Dansk Arkitektur Center er House in Motion ikke en sædvanlig kunstudstilling og en meget usædvanlig arkitekturudstillingen – den befinder sig, ligesom sit genstandsfelt, i det interessante spændingspunkt mellem de to.

Jes Fomsgaard
f. 1948, billedkunstner.

Jes Fomsgaard har gennem hele sit virke arbejdet med arkitektoniske motiver og ’rejst’ planer for herfra at danne sig et overblik over billedets struktur og samtidig få indblik i forskellige rumlige virkninger og principper med rødder i moderne byplanlægning såvel som i antikkens arkitekturforståelse.

Jes Fomsgaard har udført større udsmykningsopgaver, bl.a. til Københavns Universitet (2003) og Frederiksberg Gymnasium (2004). I 2001 modtog han Eckersbergs Medalje og han har modtaget Statens Kunstfonds livsvarige ydelse.

Anders Abraham
f.1964, arkitekt.

Anders Abraham har i en årrække arbejdet teoretisk og i praksis i spændingsfeltet mellem kunst og arkitektur med et særligt blik for de bygningsmæssige detaljer og rumlige tilstande der ofte viser sig at kunne danne principper for et langt større system eller udgøre grundformen for et rumligt design i 1:1.

Han er professor på Kunstakademiets Arkitektskole i Arkitektur med teori og kunstnerisk udvikling som særligt fagområde.

Udstilling

House in Motion

11 sep 2014 16 nov 2014

Anders Abrahams, Jes Fomsgaard

Dansk Arkitektur Center
Se kort og tider

Udstillingsåbning den 11. september. Udstillingen vises på plan 2 i Dansk Arkitektur Center, hvor der er gratis adgang. Herefter vises House in Motion på Utzon Center i Aalborg.

Del artiklen

'Møde mellem kunstner og arkitekt sætter huse i bevægelse'

Facebook