Grøntsager på Maldiverne i den postpetrolistiske tidsalder

Grøntsager på Maldiverne i den postpetrolistiske tidsalder

Debatpanelet klar til at diskutere kunstens rolle i forhold til økologiske og miljømæssige problemstillinger. Foto: Ole Bak Jakobsen.

Billedserie

Debat

IMAGINE – mod en økoæstetik

22 jan 2011 3 apr 2011

Søren Dahlgaard, Christina Hemauer, Roman Keller, Rasheed Araeen, Max Andrews, Mariana Cánepa

Kunsthal Aarhus
Se kort og tider

Moderator ved debatten var Søren Pold, lektor ved Institut for Informations- og Medievidenskab.

Udstillinger:
Århus Kunstbygning:
www.aarhuskunstbygning.dk
Christina Hemauer og Roman Keller:
United Alternative Energies
22. jan - 3. apr.
Kurateret af Latitudes.

Søren Dahlgaard:
Growing Vegetables on a Coral Island

22. jan - 3. apr.

Galleri Image
www.galleriimage.dk
Søren Dahlgaard:
HIBALHIDHOO

7. jan. – 20. feb.

Med afsæt i to aktuelle udstillinger blev kunstens rolle i forhold til klimakrisen debatteret i Århus Kunstbygning lørdag 22. Januar.

Som det var tilfældet sidste år lancerer Århus Kunstbygning dette års udstillinger under et fælles tema. Og i år har man valgt at lægge sig helt tæt på det allestedsnærværende klimaspørgsmål med temaet: IMAGINE – mod en økoæstetik.

En dobbeltudstilling med Søren Dahlgaard og den schweisiske kunstnerduo Christina Hemauer og Roman Keller er netop søsat og i forbindelse med åbningen var kunsthallen vært for et debatarrangement om kunstens engagement i miljømæssige problemstillinger.

Christina Hemauer. Foto: Ole Bak Jakobsen
Christina Hemauer. Foto: Ole Bak Jakobsen
Roman Keller. Foto: Ole Bak Jakobsen.
Roman Keller. Foto: Ole Bak Jakobsen.
Mariana Cánepa Luna. Foto: Ole Bak Jakobsen.
Mariana Cánepa Luna. Foto: Ole Bak Jakobsen.
Max Andrews. Foto: Ole Bak Jakobsen.
Max Andrews. Foto: Ole Bak Jakobsen.

I debatpanelet sad foruden de udstillende kunstnere Max Andrews og Mariana Cápena Luna fra det Barcelonabaserede kuratorkontor Latitudes og ikke mindst den engelsk/pakistanske kunstner og forfatter Rasheed Araeen.

Ikke behov for nytteløs kunst
Netop sidstnævntes manifest Ecoaesthetics fra 2009 er et afgørende referencepunkt for tematikken i Århus Kunstbygning, og Araeen lagde da også ud med en fyndig analyse af verdenshistoriens fejlslagne kurs og de store og kritiske udfordringer vi står overfor med at undgå vores egen selvdestruktion, finde alternative energikilder og brødføde jordens befolkning.

Søren Dahlgaard. Foto: Ole Bak Jakobsen.
Søren Dahlgaard. Foto: Ole Bak Jakobsen.
Rasheed Araeen. Foto: Ole Bak Jakobsen.
Rasheed Araeen. Foto: Ole Bak Jakobsen.

”I denne dramatiske situation”, proklamerede Araeen, ”er der ikke behov for, at narcisistiske kunstnere producerer nytteløse objekter til kunstmuseer”.

I stedet, mener han, bør kunsten i det mindste forsøge at nytænke avantgardens fejlslagne drøm om at integrere kunsten i samfundet, tage ansvar og komme med alternative tanker og løsninger baseret på ”kollektive kunstneriske forestillingsevner”.

Komplekse spørgsmål og forsigtige svar
Men hvordan gøres det i praksis, og er kunsten overhovedet velegnet til at tage sådan et ansvar?

Er kunsten i den sammenhæng ikke at ligne med orkestret, der spillede, mens Titanic gik ned, som moderator Søren Pold polemisk spurgte debattørerne?

Panelet var ikke blinde for kompleksiteten i spørgsmålet og budene på kunstens mulige forcer i den politiske virkelighed var da også forsigtige:

Dahlgaard talte om, at kunsten kunne involvere andre mennesker, Araeen talte om kunstens potentiale for at generere ”ideer og forestillinger”, og Hemauer fremhævede kunsten som ”en legeplads med muligheder for fejltagelser”.

Grøntsager på Maldiverne
Mere konkret fortalte Søren Dahlgaard om sit projekt Growing Vegetables on a Coral Island.

I 2002 flyttede han til Maldiverne med sin familie, idet han satte sig for at finde ud af, om det var muligt at dyrke grøntsager på en koralø med ekstreme temperaturer, sandjord og alt for meget salt i grundvandet. Det kunne det faktisk – med god hjælp fra moderne teknologiske dyrkningsmetoder.

Dahlgaard har omdannet 2 sale i Århus Kunstbygning til drivhuse. Agurke-, tomat- og chiliplanter, bier, rovmider, vandingsanlæg med mere. Foto: Søren Dahlgaard
Dahlgaard har omdannet 2 sale i Århus Kunstbygning til drivhuse. Agurke-, tomat- og chiliplanter, bier, rovmider, vandingsanlæg med mere. Foto: Søren Dahlgaard
Nye dyrnings-metoder: Chili dyrkes under farvet lys. Foto: Søren Dahlgaard.
Nye dyrnings-metoder: Chili dyrkes under farvet lys. Foto: Søren Dahlgaard.

Motivationen for projektet var, at alle grøntsager på Maldiverne blev importeret udefra – med slatne og dyre grøntsager til følge – og pilotprojektet gav ifølge Dahlgaard startskuddet til en spirende bæredygtig egenproduktion af grøntsager på Maldiverne.

Søren Dahlgaard: Udstillingsview fra udstillingen HIBALHIDHOO på galleri Image. Foto: Søren Dahlgaard.
Søren Dahlgaard: Udstillingsview fra udstillingen HIBALHIDHOO på galleri Image. Foto: Søren Dahlgaard.
Oprindeligt var projektet ikke tænkt som et kunstprojekt, men her 6 år efter at han forlod Maldiverne mente Dahlgaard, at projektet var modent til at blive præsentere i form af installationer dels i Århus Kunstbygning og dels i en samtidig udstilling på Galleri Image.

Postpetrolistisk research
I forhold til kunstens særlige muligheder for at indgå i samfundsmæssige debatter fremhævede Christina Hermauer og Roman Keller derimod deres kunstneriske research til udstillingsprojektet United Alternative Energies – et projekt, der kredser om oliens historie og indvarslingen af den såkaldte ”postpetrolistiske” periode.

I modsætning til en videnskabelig historisk forskning giver den kunstneriske research mulighed for at fortælle helt andre historier og desuden kombinere undersøgelserne med eksempelvis humoristiske, spirituelle elementer.

I installationen genfortæller de eksempelvis oversete historiske begivenheder som opstillingen af et solfangeranlæg i Kairo i 1913 og den amerikanske præsident Jimmy Carters fremsynede forsøg på i 1979 at henlede opmærksomheden på vores afhængighed af olien.

”Skilleveje har faktisk optrådt tidligere i historien”, sagde Hermauer, “man har bare ikke benyttet sig af muligheden for at gå alternative veje.”

Hemauer og Keller: Constructive Wiev of Modernity. Del af installation. Foto: Ole Bak Jakobsen.
Hemauer og Keller: Constructive Wiev of Modernity. Del af installation. Foto: Ole Bak Jakobsen.
Video still fra End of Life - Contribution to the Ineffiency of Poetry. Foto: Ole Bak Jakobsen.
Video still fra End of Life – Contribution to the Ineffiency of Poetry. Foto: Ole Bak Jakobsen.

Bæredygtige løsninger eller tomme violiner
Der var således en fortrøstningsfuld tillid til, at kunsten kan være en del af en sådan alternativ vej fremover mod ”søer og floder med rent vand, kollektivt landbrug og beplantning af træer verden over”, som det hedder I Rasheed Araeens manifest.

Tilbage står muligheden for ved selvsyn at besøge udstillingerne i Århus Kunstbygning og Galleri Image og fortsætte diskussionen om udstillinger som disse bidrager med løsninger til klimakrisen, eller om det blot er violinerne, der spiller, mens Titanic synker.

Hemauer og Keller: Devotional Power. Værket inviterer publikum til på katolsk manér at tænde et lys. Propellen der minder om en vindturbine drives rundt af den opvarmede luft. Foto: Ole Bak Jakobsen.
Hemauer og Keller: Devotional Power. Værket inviterer publikum til på katolsk manér at tænde et lys. Propellen der minder om en vindturbine drives rundt af den opvarmede luft. Foto: Ole Bak Jakobsen.
Hemauer og Keller: From the Series Free Speech - Free Energy: Me, the Cosmos and the United Nations: Foto: Ole Bak Jakobsen.
Hemauer og Keller: From the Series Free Speech – Free Energy: Me, the Cosmos and the United Nations: Foto: Ole Bak Jakobsen.

Paneldeltagerne:

Rasheed Araeen (1935) er en Londonbaseret kunstner, forfatter og kurator med pakistanske rødder.

Som redaktør af tidskriftet Third Text (fra 1987) beskæftigede Araeen som en af de første sig med etableringen af en identitet for kunstnere fra den tredje verden.
I manifestet Ecoaesthetics. A Manifesto for the Twenty-First Century (2009) og i bogen Art Beyond Art (2010) forholder Araeen sig til kunstens rolle i forhold til bæredygtighed. I manifestet hedder det blandt andet:

“Kunst kan og bør stræbe efter et alternativ, der ikke blot er æstetisk bekræftende og produktivt, men også befordrende for alle former for liv på vores planet”.

Christina Hemauer (f. 1973) og Roman Keller (f. 1969) bor og arbejder i Zûrich.
Hemauer og Keller har i en årrække beskæftiget sig med emnet energi med særligt fokus på oliens historie og alternativer hertil - navnlig solenergi. Med udstillingen United Alternative Energies indvarsler kunstnerne ved hjælp af hymner og proklamationer den postpetrolistiske tidsalder og genopliver signifikante historiske hændelser ved at indsætte dem i en nutidig kontekst.

Søren Dahlgaard (f.1973) er uddannet fra Slade School of Fine Arts, University College i London 2002. Søren Dahlgaard har udstillet over hele verden, og boede på Maldiverne fra 2002-2004. Kendt blandt andet for sine fotografiske dej-portrætter og performances.

Latitudes: Max Andrews (1975) og Mariana Cánepa (1977).
Latitudes er et kuratorkontor med base i Barcelona. Latitudes har været involveret i flere af Hemauer og Kellers kunstneriske projekter med udforskning af kunst i relation til klimaspørgsmål.

Moderator: Søren Pold, lektor ved Institut for Informations- og Medievidenskab, Århus Universitet.

Billedserie

Debat

IMAGINE – mod en økoæstetik

22 jan 2011 3 apr 2011

Søren Dahlgaard, Christina Hemauer, Roman Keller, Rasheed Araeen, Max Andrews, Mariana Cánepa

Kunsthal Aarhus
Se kort og tider

Moderator ved debatten var Søren Pold, lektor ved Institut for Informations- og Medievidenskab.

Udstillinger:
Århus Kunstbygning:
www.aarhuskunstbygning.dk
Christina Hemauer og Roman Keller:
United Alternative Energies
22. jan - 3. apr.
Kurateret af Latitudes.

Søren Dahlgaard:
Growing Vegetables on a Coral Island

22. jan - 3. apr.

Galleri Image
www.galleriimage.dk
Søren Dahlgaard:
HIBALHIDHOO

7. jan. – 20. feb.

Del artiklen

'Grøntsager på Maldiverne i den postpetrolistiske tidsalder'

Facebook