Forstyrrelse af samfundsordenen

Forstyrrelse af samfundsordenen

Et af de samfundsforstyrrende klistermærker fra OS, DEM, DEMOS af Jakob Jakobsen.

Kunstorganisationen publik vil have os til at tage stilling til terrorpakkernes indskrænkning af handlefriheden og bevægelserne i det offentlige rum.

OS DEM DEMOS er et kunstprojekt der beskæftiger sig med de konsekvenser, som krigen mod terror og de efterfølgende antiterrorpakker har haft for offentlige rum og medier. De fem danske billedkunstnere Emil Madsen Brandt, Jakob Jakobsen, C.C. Hald, Pia Rönicke & Nis Rømer har skabt en række værker, der diskuterer, hvad indførelsen af antiterrorpakken betyder på både et konkret og et symbolsk plan.

Mennesket og magtens institutioner
Værkerne vil blande sig i de københavnske byrum i løbet af februar og marts måned og rummer konfronterende såvel som mere poetiske perspektiver og rejser spørgsmålet om hvordan antiterrorloven forvandler det offentlige rum. Hvilke implikationer har de gennemførte lovændringer for det parlamentariske demokrati? Er brugen af visse typer af offentlige rum blevet indskrænket? Værkerne, der interagerer med specifikke steder og cirkulerer i særlige miljøer, belyser på hver deres måde forhold mellem mennesker, hverdagsliv og magtens institutioner i dagens Danmark.

Kynisk klima

OS DEM DEMOS er en reaktion på tidens kyniske politiske klima defineret af krigen mod terror, og sigtet er at bringe andre stemmer i tale som modvægt til mediernes monotone retorik, der blot bekræfter unuancerede forestillinger om ‘civilisationernes sammenstød’ og en ‘islamisk terrortrussel’.
I forlængelse af terrorangrebet på World Trade Center i New York i 2001 blev der i de fleste vestlige lande indført særlige terrorpakker til bekæmpelse og forebyggelse af terrorisme.

OS, DEM, DEMOS' plakater af Emil Madsen Brandt
OS, DEM, DEMOS’ plakater af Emil Madsen Brandt

OS, DEM, DEMOS' plakater af Emil Madsen Brandt
OS, DEM, DEMOS’ plakater af Emil Madsen Brandt

§114 og livstid
Herhjemme vedtog Folketinget en antiterrorpakke i maj 2002, hvortil der i 2006 blev føjet yderligere punkter. Denne antiterrorpakke består af en række ændringer og tilføjelser i eksisterende love som straffeloven, retsplejeloven, våbenloven og udlændingeloven. Centralt i disse lovændringer er indførelsen af §114, en særlig terrorismeparagraf, der kan give fængselsstraf på op til livstid. Med denne paragraf er det blevet strafbart at støtte en organisation eller privatperson, der er indblandet i aktiviteter, der kan defineres som terrorisme, ligesom den kriminaliserer både det at engagere andre og det at lade sig engagere i aktiviteter, der kan betegnes som terrorisme.

Lov uden ret
Mest markant og omdiskuteret er at udlændinge med opholdstilladelse nu kan udvises uden rettergang og at danske statsborgere kan blive udleveret til retsforfølgelse i udlandet. De to terrorpakker har givet politiet og PET en række særlige beføjelser, der bl.a. giver mulighed for at indhente personoplysninger hos samtlige offentlige myndigheder og adgang til oplysninger om flypassagerers rejsemønstre. Desuden er teleselskaber og internetudbydere blevet pålagt at registrere og opbevare oplysninger om kundernes trafik.

Frygtens kurs

At antiterrorpakkerne medfører en indskrænkning af individets handlefrihed og en begrænsning af, hvad der kan finde sted i offentlige rum er synligt for de fleste. Men det er ikke alle, der bliver berørt af den institutionalisering af racisme og mistænkeliggørelse af befolkningsgrupper lovændringerne medfører. I tandem med USA’s retoriske krigsførelse er der også herhjemme blevet udviklet en særlig politisk diskurs, der har til formål at generere frygt og stigmatisere grupper for at legitimere de nævnte politiske tiltag og indgreb i de civile rettigheder. Dette frygtparadigme er ligeledes med til at legitimere måden, hvorpå man i offentlige rum og medier ytrer sig om i forvejen marginaliserede befolkningsgrupper og kulturelle forskelligheder. Krigen mod terror har således omfattende konsekvenser ikke blot for vores demokrati men også for selve det fællesskab, det demos, demokratiet bygger på.

OS, DEM, DEMOS indledes i den kommende weekend med guidede ture. For at se mere vedrørende projektet og mulighederne for deltagelse se www.publik.dk

Del artiklen

'Forstyrrelse af samfundsordenen'

Facebook