Læserbrev: UKKs bud på, hvad den nye kulturminister skal have fokus på

Læserbrev: UKKs bud på, hvad den nye kulturminister skal have fokus på

Ane Halsboe-Jørgensen. Foto: Steen Brogaard.

Dette er et debatindlæg. Læserbrevet er alene udtryk for underskrivernes holdning.

På kunsten.nu kan læseren sætte en dagsorden i debatindlæg, klummer og læserbreve mm.. Send til Info@kunsten.nu. Redaktionen har retten til at udvælge hvilke indlæg, der publiceres.

UKK byder Ane Halsboe-Jørgensen velkommen som Danmarks nye kulturminister med nogle bud på, hvor billedkunstfeltet har brug for kulturministerens fokus.
Læserbrevet er alene udtryk for underskrivernes holdning.

Nye perspektiver for billedkunstfeltet

Der er behov for, at vi investerer i langsigtet udvikling af billedkunstfeltet, så det formår at skabe plads for større diversitet, mere mangfoldige praksisformer, nye økonomiske muligheder og mere fleksible institutionelle rammer. Der skal investeres i de kunstneriske uddannelser, for at skabe de rette forudsætninger for kommende generationer af kunstnere og kunstarbejdere.

Grøn omstilling

Billedkunstfeltet skal med i den grønne omstilling. Vi bør investere i, at billedkunstfeltet kan blive bæredygtigt i dets nuværende form og samtidig finde sin plads i og bidrage til tværfaglige forsknings- og udviklingsprojekter inden for klimaområdet.

Billedkunstfeltets økonomi

Arbejds- og lønvilkår på billedkunstfeltet er til stadighed enormt skrøbelige og prekære. For eksempel er statsstøttede udstillingssteder den dag i dag ikke påkrævet at betale en bestemt sats, når billedkunstnere udstiller og skaber nye projekter til dem. Her bør kulturministeren tage et større medansvar. Dagpengesystemet, skatte- og momsregler, hjælpepakker, projektpuljer m.v. bør i højere grad baseres på data om den økonomiske virkelighed, billedkunstnere og kunstarbejdere navigerer i.

Billedkunst og kultur skal værdsættes

Vi har brug for at kulturministeren forstår, værdsætter og taler kunstens, kunstnernes og kunstarbejdernes sag. Kulturministeren skal sætte billedkunst på Folketingets dagsorden og insistere på vigtigheden af kunst i forhandlingerne med regeringen på et plan, der gør kunst og kultur til en faktisk politisk prioritet.

Aktiv dialog med brancheorganisationerne og billedkunstfeltet

Kulturminsteren bør etablere en løbende dialog med brancheorganisationerne og parter fra billedkunstfeltet. Politiske beslutninger skal udføres på baggrund af den erfaring, viden og indsigt, vi har fra billedkunstfeltet. UKK står klar til at dele vores indsigt og ideer med kulturministeren og departementet.

Vi håber at kunne samarbejde med kulturministeren om ovenstående.

Med venlig hilsen
UKKs bestyrelse

UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere er en uafhængig, faglig forening, som har til formål at skabe demokratiske, bæredygtige og lige forhold for samtidskunsten og dens udøvere. Foreningen blev stiftet i 2002, og har 460 medlemmer (2021).

Dette er et debatindlæg. Læserbrevet er alene udtryk for underskrivernes holdning.

På kunsten.nu kan læseren sætte en dagsorden i debatindlæg, klummer og læserbreve mm.. Send til Info@kunsten.nu. Redaktionen har retten til at udvælge hvilke indlæg, der publiceres.

Dette er et debatindlæg. Læserbrevet er alene udtryk for underskrivernes holdning.

På kunsten.nu kan læseren sætte en dagsorden i debatindlæg, klummer og læserbreve mm.. Send til Info@kunsten.nu. Redaktionen har retten til at udvælge hvilke indlæg, der publiceres.

Del artiklen

'Læserbrev: UKKs bud på, hvad den nye kulturminister skal have fokus på'

Facebook