Rektor for Det Jyske Kunstakademi: “Det er på tide, at vilkårene bliver ligestillet mellem uddannelserne”

Rektor for Det Jyske Kunstakademi: “Det er på tide, at vilkårene bliver ligestillet mellem uddannelserne”

Judith Schwarzbart. Pressefoto.

Dette er et debatindlæg og alene udtryk for skribentens holdning.

På kunsten.nu kan læseren sætte en dagsorden i debatindlæg, klummer og læserbreve mm.. Send til Info@kunsten.nu. Redaktionen udvælger suverænt hvilke indlæg, der publiceres.

Judith Schwarzbart, rektor for Det Jyske Kunstakademi, peger i dette åbne brev til kulturministeren på, at forfordelingen af provinsakademierne er systematisk.

Kære Kulturminister Joy Mogensen

Jeg skriver dette brev i respons på ministeriets pressemeddelelse d. 11. juni 2021 vedr. coronakompensation til studerende på de kunstneriske uddannelser. Pressemeddelesen oplister alene de statslige uddannelser under kulturministeriet og udelader de selvejende institutioner under samme ministerium. Det betyder, at studerende på de to selvejende provins-akademier i henholdsvis Odense og Aarhus endnu en gang går glip af støtte. Trods flere henvendelser til embedsværket i ministeriet har det ikke været muligt at få svar på, om der en tilsvarende kompensation på vej til vores studerende.

I pressemeddelelsen citeres du for følgende:
”Jeg er rigtig glad for, at vi nu kan sende 3 mio. kr. ud til de kunstneriske uddannelser. Det er tiltrængt, da især årets afgangsstuderende mangler en del af den fysiske undervisning, som gør de studerende til dygtige kunstnere, fx musikere, filminstruktører, skuespillere, scenografer eller billedkunstnere.”

De selvejende institutioner har været underlagt præcis samme juridiske og sundhedsmæssige vilkår, og de studerende på disse uddannelser har haft præcis de samme mangler under covid19-pandemien.

Denne forfordeling af provinsakademierne er desværre systematisk. At den er historisk betinget, gør det ikke mere rimeligt. I en tid, hvor regeringen har fokus på at skabe adgang til uddannelse rundt i hele landet, kan det vække forundring, at man ikke kigger på billedkunstområdet. Der er ingen af de lande vi sammenligner os med, hvor der drives videregående kunstuddannelse på så små budgetter, som vi gør på Det Jyske og Fynske Kunstakademi. Det er også helt usædvanligt, at man beder kommunerne om at medfinansiere statsanerkendte videregående uddannelser. For Det Jyske Kunstakademis vedkommende dække Aarhus Kommune 3/4 af budgettet.

Det er en vildfarelse at tro, at kunsten kun hører til i hovedstaden. Der findes både kunstnere, institutioner og kunstpublikum mange steder i landet. Akademierne i provinsen er med til at rekruttere unge studerende fra forskellige miljøer, de muliggør et varieret uddannelsestilbud, og endelig understøtter de vækstlaget og bidrager til en stadig fornyelse af kunstscenen i en by som Aarhus.

Aarhus er en attraktiv by for unge kunstnere, fordi her er et godt og aktivt kunstmiljø på tværs af kunstarter, og der er adgang til betalelige atelierer. Kunsten og kulturen spiller en vigtig rolle i Aarhus. Netop derfor har kommunen holdt hånden under Det Jyske Kunstakademi i mange år og f.eks. overtaget amtets andel af driften dengang man nedlagde amterne i Danmark.

Staten derimod giver et ureguleret driftstilskud, som siden 2009 er på 1 mio. kr. om året. At det er ureguleret, betyder i praksis, at staten er i gang med at afvikle sit engagement i akademiet. Driftstilskuddet skulle have været 15,6% højere, hvis det havde fulgt prisudviklingen, men det er egentlig ikke pointen her.

De to provinsakademier står til sammen for knap 40% af de billedkunstnere, der uddannes i Danmark. De unge dimittender fra Det Jyske Kunstakademi udmærker sig ved prisuddelinger og i talentprogrammer. Desuden bidrager de flittigt på udstillinger, med udsmykningsopgaver og lignende til glæde for os alle sammen. Derfor er det på tide, at vilkårene bliver mere ligestillet mellem uddannelserne.

Det Jyske Kunstakademi har fået mulighed for at flytte i en ny bygning i forbindelse med udvikling af Aarhus Sydhavn. Men ordentlige rammer, som er en videregående uddannelse værdig i et udviklet land som Danmark, koster penge. Jeg vil derfor opfordre kulturministeren og regeringen som helhed til at tage dette aspekt med, når I reformerer uddannelserne i Danmark. Jeg håber at kulturministeren vil indbyde til et møde i efteråret, hvor vi diskuterer den langsigtede finansiering af Det Jyske Kunstakademi

Med venlig hilsen

Judith Schwarzbart
Rektor Det Jyske Kunstakademi

 

Dette er et debatindlæg og alene udtryk for skribentens holdning.

På kunsten.nu kan læseren sætte en dagsorden i debatindlæg, klummer og læserbreve mm.. Send til Info@kunsten.nu. Redaktionen udvælger suverænt hvilke indlæg, der publiceres.

Dette er et debatindlæg og alene udtryk for skribentens holdning.

På kunsten.nu kan læseren sætte en dagsorden i debatindlæg, klummer og læserbreve mm.. Send til Info@kunsten.nu. Redaktionen udvælger suverænt hvilke indlæg, der publiceres.

Del artiklen

'Rektor for Det Jyske Kunstakademi: "Det er på tide, at vilkårene bliver ligestillet mellem uddannelserne"'

Facebook