Den Kolde Krigs underværker

Den Kolde Krigs underværker

Morten Barker: Stereofotografi no. 3, 2015

Billedserie

Udstilling

Underværker

3 jul 2015 14 aug 2015

Martin Weihe Esbensen, Morten Barker

Arkitektskolen Aarhus
Se kort og tider

Fotograf Morten Barker og arkitekt Martin Weihe Esbensen undersøger i dobbeltudstillingen UNDERVÆRKER - på henholdsvis Arkitektskolen i Aarhus og Kystmuseet Bangsbo i Frederikshavn - hvilke formmæssige og rumlige kvaliteter der ligger i de militære landskaber, Den Kolde Krig efterlod sig i det nordjyske. Med en række fotografier og arkitektoniske bearbejdninger tilbyder de et alternativt blik på de ellers lukkede og utilgængelige landområder.

“Set fra luften ligner Nordjylland et stort patchwork-tæppe af veldefinerede geometriske former bestående af marker, gårde, skovområder, læhegn, byer, landsbyer og et vejnet, der gennemskærer og forbinder enhver afkrog.”

Sådan beskriver fotograf Morten Barker det billede, der møder øjet i et par kilometers højde over Danmarks nordligste egne. Men fordelt ud over det danske territorie, som kan synes ensformigt og reguleret, findes også spredte enklaver af det militære anlæg NEPS (North European Pipeline System), som ligger skjult, side om side med disse områder af villakvarterer, marker og industri.

NEPS er et omfattende net af tankanlæg og olieledninger, der løber hele vejen fra Frederikshavn ned gennem Jylland til Tyskland. Det er et af Den Kolde Krigs helt store bygningsværker, men samtidig også et af de mindst iøjnefaldende. Kun de diskrete hegn og karakteristiske sort-gule skilte røber dets eksistens, hvis hemmelige og ydmyge placering oprindelig var skabt for ikke at vække opsigt hos den tidligere fjende i øst.

Ortofoto no. 6, 2014
Ortofoto no. 6, 2014
Det er disse arkitektoniske efterladenskaber fra koldkrigsperioden, som fotograf Morten Barker og arkitekt Martin Weihe Esbensen er faldet for, og i udstillingen UNDERVÆRKER, som både vises på Arkitektskolen Aarhus og Kystmuseet Bangsbo, undersøger de gennem en arkitektonisk og kunstnerisk bearbejdning i forskellige skalatrin, hvilke formmæssige og rumlige kvaliteter der findes i sådanne militære landskaber.

Det fotografiske og arkitektoniske projekt afdækker de militære landskabers strukturelle og rumlige typologier; undersøger hvilke formmæssige ligheder og forskelle der findes mellem de militære og de omkringliggende civile landskaber; samt udpeger æstetiske kvaliteter på steder, der normalt ikke er tilgængelige for den civile borger. På den måde etablerer UNDERVÆRKER en ny måde at betragte og skildre det danske landskab.

Udstillingerne kan ses frem til den 14. august 2015. Se flere billeder nedenfor.

Indgang, underjordisk tank, 2014
Indgang, underjordisk tank, 2014
Ortofoto no. 3, 2014
Ortofoto no. 3, 2014
Ortofoto no. 12, 2015
Ortofoto no. 12, 2015
Søjlehal, underjordisk tank, 2014
Søjlehal, underjordisk tank, 2014
Stereofotografi no. 11, 2015
Stereofotografi no. 11, 2015
Stereofotografi no. 14, 2015
Stereofotografi no. 14, 2015
Stereofotografi no. 21, 2015
Stereofotografi no. 21, 2015
Arkivfotografi, Vrangbæk, 1955-60
Arkivfotografi, Vrangbæk, 1955-60
Arkivfotografi, Vrangbæk, 1955-60
Arkivfotografi, Vrangbæk, 1955-60
Arkivfotografi, Vrangbæk, 1953-54
Arkivfotografi, Vrangbæk, 1953-54
Installationsview fra udstillingen Underværker, Kystmuseet Bangsbo, 2015. Foto: Morten Barker
Installationsview fra udstillingen Underværker, Kystmuseet Bangsbo, 2015. Foto: Morten Barker
Installationsview fra udstillingen Underværker, Kystmuseet Bangsbo, 2015. Foto: Morten Barker
Installationsview fra udstillingen Underværker, Kystmuseet Bangsbo, 2015. Foto: Morten Barker
Installationsview fra udstillingen Underværker, Kystmuseet Bangsbo, 2015. Foto: Morten Barker
Installationsview fra udstillingen Underværker, Kystmuseet Bangsbo, 2015. Foto: Morten Barker
Installationsview fra udstillingen Underværker, Kystmuseet Bangsbo, 2015. Foto: Morten Barker
Installationsview fra udstillingen Underværker, Kystmuseet Bangsbo, 2015. Foto: Morten Barker
Stereobord, skabt af Morten Barker, på udstillingen Underværker, 2015, Kystmuseet Bangsbo. Foto: Morten Barker
Stereobord, skabt af Morten Barker, på udstillingen Underværker, 2015, Kystmuseet Bangsbo. Foto: Morten Barker
Stereobord, skabt af Morten Barker, på udstillingen Underværker, 2015, Kystmuseet Bangsbo. Foto: Morten Barker
Stereobord, skabt af Morten Barker, på udstillingen Underværker, 2015, Kystmuseet Bangsbo. Foto: Morten Barker
Installationsview fra udstillingen Underværker, Kystmuseet Bangsbo, 2015. Foto: Morten Barker
Installationsview fra udstillingen Underværker, Kystmuseet Bangsbo, 2015. Foto: Morten Barker
Installationsview fra udstillingen Underværker, Kystmuseet Bangsbo, 2015. Foto: Morten Barker
Installationsview fra udstillingen Underværker, Kystmuseet Bangsbo, 2015. Foto: Morten Barker
Installationsview fra udstillingen Underværker, Kystmuseet Bangsbo, 2015. Foto: Morten Barker
Installationsview fra udstillingen Underværker, Kystmuseet Bangsbo, 2015. Foto: Morten Barker
Billedserie

Udstilling

Underværker

3 jul 2015 14 aug 2015

Martin Weihe Esbensen, Morten Barker

Arkitektskolen Aarhus
Se kort og tider

Del artiklen

'Den Kolde Krigs underværker'

Facebook