Gudrun Hasle

Med udgangspunkt i sit eget liv og uden begrænsning til ét enkelt medie skaber Gudrun Hasle værker med stor autenticitet og nærvær. Gudrun Hasles kunstneriske produktion indeholder både video, foto, performance, tegninger og ikke mindst broderier. Hendes værker former samlet set et stort selvportræt.Læs flere

Info

Gudrun Hasle

Baggrund

Gudrun Hasle er født i 1979.

Hun er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi 2002-2008 og Det Kongelige Danske Kunstakademi 2007-2008.

Bor og arbejder i København.

Primære medier

Tekstil, installation, fotografi

Website

Et af de væsentligste virkemidler i Gudrun Hasles værker er tekstsproget, hvilket er blevet et særkende for hendes kunst. Ordblindheden er et tilbagevendende omdrejningspunkt i Hasles kunst. I værkerne problematiseres den ordblindes position i en hverdag, hvor vi i stigende grad kommunikerer på skrift bl.a. via de sociale medier.

Gudrun Hasles kunst kredser ofte om hendes egne refleksioner over livet som helhed fra de helt små observationer i hverdagen til en stræben efter perfektion i en ellers uperfekt virkelighed. Konflikten mellem det perfekte og uperfekte er en tilbagevendende tematik i Hasles værker. Hendes kunst er uden filter, og hun er ikke berøringsangst over for tabubelagte emner. Hun bruger både sit køn, sin barndom og sin ordblindhed, når hun fortæller med nål og tråd.

Værkernes langsomhed danner modpol til samtidens hurtige livsstil præget af elektroniske medier. Samtidig bidrager værkerne til en feministisk tradition, hvor et traditionelt ‘husmormedie’ som broderi gives politisk kant.

Del profilen

'Gudrun Hasle'

Facebook