Underskrifter mod flytningen af Statens Værksteder afleveres til kulturministeren

Underskrifter mod flytningen af Statens Værksteder afleveres til kulturministeren

Fem repræsentanter for forskellige kunstneriske faggrupper mødes fredag 4. december med Bertel Haarder for at fremlægge argumenter mod flytningen af Statens Værksteder for Kunst. Foto: Statens Værksteder for Kunst

I dag fredag den 4. december vil kunstnere, kunsthåndværkere, designere og arkitekter aflevere en samling underskrifter til kulturminister Bertel Haarder. Underskrifterne er indsamlet i protest mod den varslede flytning af Statens Værksteder for Kunst.

Knap 3.750. Så mange underskrifter vil senere i dag blive lagt frem, når repræsentanter fra de forskellige kunstneriske faggrupper har fortræde for kulturministeren.

Siden 1. oktober i år har det været kendt, at Kulturministeriet gik med planer om at flytte Statens Værksteder for Kunst (SVK) fra sine nuværende lokaler i Gammel Dok Pakhus på Christianshavn til Kronborg i Helsingør. En plan, som ligger i forlængelse af regeringens ønske om udflytning af arbejdspladser til provinsen, men som i denne sag ikke kun vil berøre de otte ansatte på SVK, men også den lange række af personer, der gør brug af værkstedet.

Personificering af argumenterne
Mange fra det kunstneriske miljø har siden hen forsøgt at appellere til, at ministeren tager brugernes synspunkter i betragtning. En underskiftindsamling blev sat i værk, UKK – Unge Kunstnere og Kunstformidlere sendte Bertel Haarder et åbent brev, og i nærværende magasin bragte vi den 26. oktober også et brev, som væver Anne Mette Larsen fra Silkeborg havde adresseret ministeren.

Indtil nu har der ikke været det store held til at få Bertel Haarder i tale. Indtil i dag, hvor fem repræsentanter fra kunstmiljøet – designer Ellinor Ericsson, kunsthåndværker Anne Mette Larsen, billedkunstner Tina Maria Nielsen, arkitekt og lektor Nicolai de Gier samt møbeldesigner Kasper Salto – har fået lov at aflevere de omtalte underskrifter og i den forbindelse afholde et møde med ministeren. Ved mødet vil de hver især personificere et argument for, hvorfor SVK fortsat bør ligge i hovedstaden.

I en pressemeddelelse skriver de:

“Vi vil appellere til, at kulturministeren som VORES minister bakker op om væksten i kunsten og kulturen til gavn og glæde for befolkningen i hele landet. Derudover appellerer vi til, at ministeren forstår vores arbejdsforhold og giver os de bedste forudsætninger for vores arbejde. De samlede udgifter til flytningen af Statens Værksteder for Kunst er anslået til ca. 70-80 mio. kr. (jvf. artikel i Politiken den 25. okt. 2015). Disse penge kunne man i stedet bruge på at styrke eksisterende og nye professionelle miljøer og tilbyd i provinsen – bl.a. i Helsingør.”

Sammen med underskrifterne afleveres også bogen Skaberrum, som omhandler SVK, samt en personlig invitation for ministeren til at besøge værkstederne. Du kan læse de fem repræsentanters argumenter nedenfor.

Kunsthåndværker Anne Mette Larsen, bosat i Silkeborg:
Ønsker at uddybe det brev, hun allerede har sendt til ministeren. Hun fremfører vigtigheden af, at kunstnere fra provinsen gennem et arbejdsophold får mulighed for at blive en del af hovedstadens kreative miljø.”

Designer Ellinor Ericsson, nyuddannet:
Hun vil fortælle kulturministeren, hvor vigtigt det er for de nye generationer af kunstnere og designere, som ikke har etableret eget værksted, at de kan få adgang til et professionelt udviklingsværksted, tæt på de kunstneriske uddannelsessteder, leverandører, andre specialværksteder og eget lønarbejde.

Møbeldesigner Kasper Salto (har bl.a. leveret nye stole til FN's hovedkvarter):
Han vil gøre rede for, hvad Statens Værksteder har betydet for ham, og hvordan stedet har bidraget til hans succes. Kasper Salto giver et billede af, hvordan en travl dag ser ud op til afleveringen af en prototype, hvor han akut kan have brug for Statens Værksteder nogle få dage.

Billedkunstner Tina Maria Nielsen, bosat i København:
Har erfaring med at arbejde periodevis på værksteder i provinsen. Hun arbejder som billedhugger i mange tunge og store materialer. I visse sammenhænge er det derfor vigtigt for hende at kunne arbejde i et hus, som rummer stor tværfaglighed – tæt på teknisk såvel som kunstnerisk ekspertise og udstillingssteder.

Nicolai de Gier, arkitekt og lektor ved Bygningskunst og Design på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering:
Ønsker at udtrykke sin bekymring for de økonomiske aspekter af flytningen. Han var involveret i flytningen af Danmarks Designskole for få år siden. Den blev markant dyrere end planlagt, og det har betydet beskæringer på lærerstab og faciliteter.

Del artiklen

'Underskrifter mod flytningen af Statens Værksteder afleveres til kulturministeren'

Facebook