Ugens kunstner – Sophus Ejler Jepsen

Ugens kunstner – Sophus Ejler Jepsen

Sophus Ejler Jepsen: Botaniserende trappe, 2014. Del af Kongeåstien ved vandløbet på grænsen mellem Vejen og Esbjerg Kommune. Kunstnerens foto

Som formidler og kunstner har Sophus Ejler Jepsen i årevis været optaget af mødet mellem kunst og videnskab. Med en nysgerrighed overfor bl.a. matematikkens mønstre og digital grafik arbejder Ejler Jepsen lige gerne med papirsløjd, keramik, 3D-print og store betonskulpturer.

’Botaniserende beton’ er et begreb, som Sophus Ejler Jepsen opfandt i sommeren 2014. Til Vejen Kunstmuseums projekt Egnsbeton modellerede han en trappe i Kongeå-landskabet ved det vandløb, der skiller Vejen og Esbjerg Kommune. Kunstneren ønskede at bevare de selvgroede tjørne, hyldebuske og piletræer på stedet, hvorfor han byggede den botaniserende trappe nedefra, trin på trin, i en organisk form omkring væksterne – langt fra alfarvej med håndblandet beton.

Sophus Ejler Jepsen. Foto: Pernille Johansson

Lisbjergtrappen
Trappen ved Kongeåen har vakt opsigt – også i Århus Kunstråd, der har været med på råd ved opførelsen af Lisbjergskolen. Dér er Sophus Ejler Jepsen nu i gang med at bygge en vandrende betontrappe, der skal sno sig fra vuggestuens til børnehavens legeplads. Ved at træde op på et plateau og gå gennem en låge bliver der adgang til trappen, der i sin slyngede form forholder sig til egnens store kunstværk – ornamentikken i det gyldne alter fra Lisbjerg Kirke, der i dag at finde på Nationalmuseet.

Sophus Ejler Jepsen: Støbeprøve til Lisbjergtrappen. Porcelænsskåle med forskellige stofligheder er indstøbt i betonen. Kunstnerens foto

I forståelse for børns gradvise rejse ud i verden er trappen bygget op i små forløb, der udfordrer deres balance og materialenysgerrighed. Som stenfundamenterne på egnen skyder sig ud under de gamle kirkers murværk, indbygges 20 af byggepladsens marksten i trappen. De er billeder på de mælketænder, som børnene når at få og miste, mens de færdes omkring trappen. I dens slyngninger kan der stå sten, vokse træer og være plads til at hænge ud. Den bygges i beton, delvist som terrazzo med indstøbte sten fra stedet, porcelænsskåle med udsmeltede, lokale stenprøver og andre underfundigheder, som børnene kan gå på opdagelse i.

I Sophus Ejler Jepsens aktuelle udstilling, Lisbjergtrappen – 24 trin på vejen, på Vejen Kunstmuseum kan gæster følge faser af billedhuggerens overvejelser om trappens form og indhold i 24 montrer. De 24 trin er på samme tid trin på den fysiske trappe, trin i barnets udvikling og trin af faglige overvejelser om de materialer, det kunstneriske sprog og de historiske spor, der flettes ind og ud mellem hinanden.

Sophus Ejler Jepsen: En af seks klondike-byggede-vitriner fra Ny Nordisk Porcelæn, 2016-2017. Tilhører Statens Kunstfond. Kunstnerens foto

Keramikken, mønstre og naturvidenskab
Sophus Ejler Jepsen mødte for første gang keramikken i Kunstakademiets værksted hos Karen Harsbo, og i 2003 fandt han hos Den Kgl. Porcelainsfabrik sin egen indgang til porcelænet.

Fascineret af emballage tegnede han og fik udstandset en stak unikke bølgepapforme, samlede dem, fyldte porcelæn i, lod den størkne, hældte fra og brændte helheden. Det blev til serien PORCELÆSKER med porcelæn brændt i æsker med spor af hæfteklammer, soldaterben mm. Med en kongelig blå bemaling tog han afsæt i den enkelte porcelæskes skævheder og gik helt andre veje end fabrikkens velkendte mønstre.

I de senere år er Sophus Ejler Jepsen gået fra traditionelle glasurer til naturundersøgelser. Hjembragte ler- og stenprøver pulveriseres, blandes op med vand og males på forglødet porcelæn. Den iboende kemi bliver til alt fra udsøgte flydeglasurer til tuf- og pimpstensagtige stofligheder. Senest har Statens Kunstfond erhvervet tre af hans vitriner kaldet Nyt Nordisk Porcelæn. Her har han forenet stenprøver med bemalet keramik og naturens materialer.

Portfolio (se flere billeder ved at klikke på ét af nedenstående)

Lisbjergtrappens støbeforme er skruet sammen af træplader med og uden billedfelter. Kunstnerens foto
Sophus Ejler Jepsen: Lisbjergtrappen. Det træsnitsskårne Johannes-kors træder frem på en af trappens lodrette flader. Kunstnerens foto
Sophus Ejler Jepsen: Lisbjergtrappen ved Lisbjergskolen nord for Århus under opførelsen ved årsskiftet 2016-2017. Kunstnerens foto
Sophus Ejler Jepsen: Ny Nordisk Porcelæn, 2016-2017. Seks klondike-byggede-vitriner med planter, træsnitsskårne plader, tegninger og porcelænsværker. Købt af Statens Kunstfond primo marts 2017. Kunstnerens foto
Sophus Ejler Jepsen: En af seks klondike-byggede-vitriner fra Ny Nordisk Porcelæn, 2016-2017. Tilhører Statens Kunstfond. Kunstnerens foto
Sophus Ejler Jepsen: Tre værker fra øverste hylde i den ene af de seks klondike-byggede-vitriner fra Ny Nordisk Porcelæn, 2016-2017. Tilhører Statens Kunstfond. Kunstnerens foto
Sophus Ejler Jepsen: En af seks klondike-byggede-vitriner fra Ny Nordisk Porcelæn, 2016-2017. Tilhører Statens Kunstfond. Kunstnerens foto
Sophus Ejler Jepsen: En af seks klondike-byggede-vitriner fra Ny Nordisk Porcelæn, 2016-2017. Tilhører Statens Kunstfond. Kunstnerens foto
Sophus Ejler Jepsen: Tre værker fra Det hvide guld – et samarbejde mellem Kunstakademiet og Den Kgl. Porcelænsfabrik, 2002-2003. Værkerne tilhører Vejen Kunstmuseum. Foto: Vejen Kunstmuseum

Sophus Ejler Jepsen er født i Århus i 1971. Han bor og arbejder i Askov.

Han er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i København (2005).

Sophus Ejler Jepsen har modtaget en række kunst- og hæderslegater bl.a. fra Statens Kunstfond i 2012 og Valdemar Petersen og Hustru Esther Moesmann Petersens Legat i 2016.

Lisbjergtrappen opføres ved Lisbjergskolen i Aarhus Nord i 2016-2017.

Statens Kunstfond købte Sophus Ejler Jepsens Ny Nordisk Porcelæn, tre klondyke-agtige glasvitriner med glasureksperimenter i februar 2017.

Læs hele Sophus Ejler Jepsens CV her

Del artiklen

'Ugens kunstner - Sophus Ejler Jepsen'

Facebook