Ugens kunstner – Søren Lose

Ugens kunstner – Søren Lose

Lige nu er Søren Lose aktuel med udstillingen Arkitektur og fotografi på Fotografisk Center. Dystopic Construction #3 (Void) fra 2014. Ink-jet print, krydsfinér. Installationsview, Fotografisk Center. Foto: Søren Lose

Billedserie

Udstilling

Arkitektur og fotografi

27 sep 2014 9 nov 2014

Sofie Thorsen, Pia Rönicke, Julie Boserup, Jesper Rasmussen, Søren Lose

Fotografisk Center
Se kort og tider

Søren Lose er opvokset på Lolland. Dér hvor landskabet er pandekagefladt og husene uden naboer. Og netop hjemstavnen er blandt motiverne, når Lose skaber sine fotografiske værker. Værker, der reflekterer over det hedengangne, det forladte og uhyggelige, og som bearbejder den kulturelle identitet, som arkitektur og landskab bærer på.

Søren Lose foran Marx-monumentet i Chemnitz i Sachsen, Tyskland. Foto: Gustav Hellberg.
Søren Lose foran Marx-monumentet i Chemnitz i Sachsen, Tyskland. Foto: Gustav Hellberg.

Søren Lose arbejder med fotografi. Men han arbejder næsten altid med fotografiet i dialog med andre medier som fx arkitektur, skulptur, video og installation. Hans praksis er researchbaseret, forstået på den måde at han ofte tager udgangspunkt i konkrete hændelser eller historiske omstændigheder, som han undersøger, udforsker og sætter i nye perspektiver. Og her spiller fotografiet en vigtig rolle. For Lose er fotografiet nemlig et medie til udforskning af kulturel identitet og dennes repræsentationer.

Arkitekturen og historien
Det kan blandt andet ses i serien Pictures from Paradise (2011), hvor Lose bearbejder de historiske landskaber og arkitektoniske monumenter på De Dansk Vestindiske Øer. Eller i installationen Abendland (2008) med Berlins ikoniske bygninger eller i fotoserien Phantasmagorie (2009), hvori spændingerne mellem det nybyggede og ruinen bruges til at skabe forbindelser på tværs af tid og rum.

Søren Lose: Phantasmagorie (Monument), 2009, ink-jet print.
Søren Lose: Phantasmagorie (Monument), 2009, ink-jet print.
Søren Lose: Pictures from Paradise: Skorstenen på Plantagen Lower Love, 2010, ink-jet print på papir.
Søren Lose: Pictures from Paradise: Skorstenen på Plantagen Lower Love, 2010, ink-jet print på papir.

Déjà-vu på Lolland
Loses hjemstavn, Lolland, har været et tilbagevendende motiv i hans arbejde med kulturel identitet og erindring. For eksempel undersøger han det karakteristiske flade landskab og de forladte huse i serien Home.

Søren Lose: Home (Bøllesmindevej), 1999, light-jet print/ Dibond.
Søren Lose: Home (Bøllesmindevej), 1999, light-jet print/ Dibond.

Med sin stedspecifikke installation Déjà-vu (2010) griber Lose tilbage til Home. En 11 meter høj husgavl installeret på en lollandsk mark; en inkarnation af et hus, der var en engang, men som for længst er revet ned, og som nu kun eksisterer som billede/fotografi. Forfra rejser facaden sig som et monument på marken. En kulisse, som bliver holdt oprejst af en stærk overdimensioneret trækonstruktion.

Søren Lose: Dé-jà vu, 2010, krydsfinér, træ, tagplader, betonklodser. Installationsview. Foto: Søren Lose.
Søren Lose: Dé-jà vu, 2010, krydsfinér, træ, tagplader, betonklodser. Installationsview. Foto: Søren Lose.
Søren Lose: Dé-jà vu 2010, krydsfinér, træ, tagplader, betonklodser. Installationsview. Foto: Søren Lose.
Søren Lose: Dé-jà vu 2010, krydsfinér, træ, tagplader, betonklodser. Installationsview. Foto: Søren Lose.

At genkende det ukendte
I en vis forstand kan man sige, at mange af Loses arbejder overskrider det traditionelle dokumentarfotografi. Det, som umiddelbart synes objektivt, læses igennem subjektive briller. I serierne Panorama og Hotel ’genanvender’ Lose fundne feriesnapshots fra 1960- og 70’erne, mens The Rhodes Lead tager afsæt i en film fundet i et tomt hus. Billeder, som sammen blev vist på udstillingen Mellem-billeder på Skive Kunstmuseum i 2006.

Søren Lose: Panorama Threshold, 2001, light-jet på plexi/Dibond.
Søren Lose: Panorama Threshold, 2001, light-jet på plexi/Dibond.

Her møder vi motiver og erindringer, vi synes, vi kender – uden dog at genkende hverken personer eller steder. Men billederne indskriver sig i en kollektiv referenceramme og et generelt motivfællesskab, som forekommer velkendt.

Fotografi og arkitektur kombineret
Når Lose inddrager andre, fortrinsvis skulpturelle elementer i sine værker, sættes disse ofte i dialog med fotografiet. Det gælder eksempelvis hans nye arbejder til Fotografisk Centers udstilling, Arkitektur og fotografi: Dystopic Construction #2 (Bunker) og Dystopic Construction #3 (Void) begge fra 2014.

Men også tidligere, fx i udstillingen Phantasmagorie på Overgaden i 2009, har Lose arbejdet installatorisk med kombinationer af fotografi og arkitektoniske konstruktioner. I begge tilfælde er der tale om rumlige, stedsspecifikke projekter, som skaber en dialog mellem det repræsenterende og det fysisk konstruerede billede; fotografierne henviser til en arkitektonisk bygningsstruktur, mens objekterne inkarnerer strukturen i sig selv.

Søren Lose: Phantasmagorie (Palast), 2008, ink-jet print.
Søren Lose: Phantasmagorie (Palast), 2008, ink-jet print.

I de senere år har netop dialogen mellem fotografiet på den ene side og det arkitektoniske og skulpturelle på den anden kommet til at udgøre et stadig større undersøgelsesfelt i Søren Loses praksis. I de nye værker Dystopic Construction #2 (Bunker) og Dystopic Construction #3 (Void) har denne forbindelse fået en drejning: Begge ”skulpturer” er uregelmæssigt dimensionerede, og som beskuer må man tage sig selv i at opleve en stille søsyge.

Søren Lose: Dystopic Construction #2 (Bunker), 2014, ink-jet print, krydsfinér. Installationsview, Fotografisk Center. Foto: Søren Lose.
Søren Lose: Dystopic Construction #2 (Bunker), 2014, ink-jet print, krydsfinér. Installationsview, Fotografisk Center. Foto: Søren Lose.

De markante, sort/hvide værker er begge over to meter høje og konfronterer opfattelsen og gengivelsen af en virkelighed, som i dette tilfælde er nedfaldende bygningskonstruktioner. Konstruktionerne reflekterer, som flere af Loses tidligere værker, over hedengangne tider, det forladte og uhyggelige, men alligevel er de tillokkende og interessante.

Portfolio

Søren Lose: Secret Garden, 2014, militært sløringsnet, træ, betonklodser. Installationsview, Gl. Holtegaard. Foto: Søren Lose.
Søren Lose: Secret Garden, 2014, militært sløringsnet, træ, betonklodser. Installationsview, Gl. Holtegaard. Foto: Søren Lose.
Søren Lose: Secret Garden, 2014, militært sløringsnet, træ, betonklodser. Installationsview, Gl. Holtegaard. Foto: Jan Søndergaard.
Søren Lose: Secret Garden, 2014, militært sløringsnet, træ, betonklodser. Installationsview, Gl. Holtegaard. Foto: Jan Søndergaard.
Søren Lose: Monuments #5 (Lost Woods), 2013, ink-jet på papir.
Søren Lose: Monuments #5 (Lost Woods), 2013, ink-jet på papir.
Søren Lose: Monuments #10 (Troubled Men), 2013, ink-jet på papir.
Søren Lose: Monuments #10 (Troubled Men), 2013, ink-jet på papir.
Søren Lose: Pictures from Paradise: Ruin af Sukkermøllen på Plantagen Solitude, 2010, ink-jet print på papir.
Søren Lose: Pictures from Paradise: Ruin af Sukkermøllen på Plantagen Solitude, 2010, ink-jet print på papir.
Søren Lose: Phantasmagorie, 2009, ink-jet print, træ, spejlfolie. Installationsview, Overgaden Institut for Samtidskunst. Foto: Anders Sune Berg.
Søren Lose: Phantasmagorie, 2009, ink-jet print, træ, spejlfolie. Installationsview, Overgaden Institut for Samtidskunst. Foto: Anders Sune Berg.
Søren Lose: Phantasmagorie, 2009, ink-jet print, polystyren, maling, film. Installationsview, Overgaden Institut for Samtidskunst. Foto: Anders Sune Berg.
Søren Lose: Phantasmagorie, 2009, ink-jet print, polystyren, maling, film. Installationsview, Overgaden Institut for Samtidskunst. Foto: Anders Sune Berg.
Søren Lose: Abendland, 2008, træ, polystyren, maling. Installationsview, Künstlerhaus Bethanien. Foto: Søren Lose.
Søren Lose: Abendland, 2008, træ, polystyren, maling. Installationsview, Künstlerhaus Bethanien. Foto: Søren Lose.
Søren Lose: Abendland, detalje, 2008, træ, polystyren, maling. Installationsview, Künstlerhaus Bethanien. Foto: Søren Lose.
Søren Lose: Abendland, detalje, 2008, træ, polystyren, maling. Installationsview, Künstlerhaus Bethanien. Foto: Søren Lose.
Søren Lose: Home (Uden titel), 2005, light-jet print/ Dibond.
Søren Lose: Home (Uden titel), 2005, light-jet print/ Dibond.
Søren Lose: Grand Hotel, 2004, light-jet print/ Dibond.
Søren Lose: Grand Hotel, 2004, light-jet print/ Dibond.

Navn: Søren Lose

Fødselsår og –by: 1972, Nykøbing Falster

Bor og arbejder nu: København

Uddannelse:
Det Kongelige Danske Kunstakademi, København 1998-2003
Städel Schule, Frankfurt, 2001-2002
Det Fynske Kunstakademi, Odense 1994–1996

Udmærkelser:
2014 Statens Kunstfond, arbejdslegat
2010 Statens Kunstfond, præmiering for Deja-vu
2007 Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat
2005 Systematic Artprize
2005 Statens Kunstfond, arbejdslegat
2004 Statens Kunstfond, arbejdslegat
2004 Dronning Ingrids arbejdslegat

Galleri: Galerie MøllerWitt, Aarhus + Galleria Riccardo Crespi, Milano

Udvalgte udstillinger:
2014 Secret Gardens, Gl. Hotegaard, Holte (DK)
2012 Betonbyens farvel, Egedalsvænge, Kokkedal (DK)
2011 Relicts, Kunsthallen Brandts, Odense (DK)
2009 Phantasmagorie, Overgaden, Copenhagen (DK)
2008 Abendland, Künstlerhaus Bethanien, Berlin (D).

Søren Lose kan aktuelt opleves på Fotografisk Center, på gruppeudstillingen Arkitektur og fotografi indtil d. 9. nov. 2014.

Billedserie

Udstilling

Arkitektur og fotografi

27 sep 2014 9 nov 2014

Sofie Thorsen, Pia Rönicke, Julie Boserup, Jesper Rasmussen, Søren Lose

Fotografisk Center
Se kort og tider

Del artiklen

'Ugens kunstner - Søren Lose'

Facebook