Ugens Kunstner – Joachim Koester

Ugens Kunstner – Joachim Koester

To navigate, in a genuine way, in the unknown necessitates an attitude of daring, but not one of recklessness (movements generated from the Magical Passes of Carlos Castaneda), 2009, 16 mm film installation, detalje. Foto: Anders Sune Berg.

Billedserie

Udstilling

If One Thing Moves, Everything Moves

24 aug 2012 30 dec 2012

Joachim Koester

Kunsthal Charlottenborg
Se kort og tider

Lignede kunstnere/tematikker:
Ulrik Heltoft

Gennem film, fotografi og installation undersøger Joachim Koester fotografiets og de levende billeders tvetydige karakter, som både dokumentarisk og fortællende materiale. Koesters udstilling If One Thing Moves, Everything Moves, er en del af Charlottenborgs bidrag til Copenhagen Art Festival.

Kunstneren kort
I sine film- og fotografiske værker undesøger den danske kunstner Joachim Koester historiens synlige spor. Spor, der som æselører i bøger, overalt minder os om, at andre før os, har sat sit præg på den fortælling, vi nu selv er en del af.

Bag værkernes motiver synes at gemme sig en nysgerrighed efter at forstå historien, og vores måde at konstruere den på, udfra hvilke begivenheder vi vælger at huske og mindes, og hvilke vi glemmer og hengemmer i hukommelsen.

Baggrund og praksis
Joachim Koestes værker befinder sig et sted midt mellem fiktion og dokumentation, mellem forestilling og fremstilling. På dokumenterende vis portrætterer flere af Koesters fotografier og videoinstallationer steder, hvis storhedstid længe har været glemt, og aktiverer herved glemte erindringer.

I fotoserien The Kant Walks fra 2005 følger Koester således i filosoffens Immanuel Kants fodsspor. Ved at følge de ruter, Kant i sin tid gik gennem byen Kaliningrad, danner fotografierne, af mennesketomme industriområder, forladte ruiner og glemte steder langs ruten, et psykogeografisk kort, hvori stedernes og byens fortid sammenflettes med betragterens nutid og dennes tanker.

The Kant Walks (2003-2004), Series of seven C-prints. Courtesy: Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen, DK. Foto: Anders Sune Berg.
The Kant Walks (2003-2004), Series of seven C-prints. Courtesy: Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen, DK. Foto: Anders Sune Berg.

Bag fotografiernes dokumenterende og nøgterne udtryk gemmer sig historier. Historier og fortællinger om en tid, der er gået. Om handlinger og aktiviteter, hvoraf kun kulisserne og rekvisitterne så at sige står tilbage. Historier og aktiviteter, fortællinger og handlinger fotografierne ikke på overfladen afslører, men kun anslår, og som betragter må man selv lade fantasien, minderne eller kendskabet til Kant og byens dystre historie afgøre, hvilken historie, som går forud for fotografierne.

Men interessen for det glemte og hengemte udforskes ikke alene i ydre omstændigheder; i steder og bygninger. I flere at Koesters værker vendes blikket nemlig fra det ydre mod det indre.

Beskrivelse og analyse af et karakteristisk værk
I værket The Hashish Club fra 2009 rettes fokus mod mennesket selv. Mod vores bevidsthed og det net af erindringer, vores hukommelse udgør. Værket tager udgangspunkt i hashens historie, et rusmiddel, der ifølge Thomas De Quiencey, som i 1821 skrev artiklen ‘Confessions of an English Opium-Eater’, formår at bringe os dybere ned i vores egen bevidsthed, ned til de erindringer, vi ellers havde glemt, at vi gemte på.

Værket består af en 16 mm filmprojektion af flimrende, hashplantelignende skygger samt et menneskehøjt interiørfotografi fra nittenhundredetallet. Installationen tager afsæt i en parisisk gruppe fra slutningen af 1840‘erne ved navn ‘Le Club des Hachichin’, hvis medlemmer blandt andet talte prominente intellektuelle så som Charles Baudelaire og Eugène Delacroix.

The Hashish Club (2009), 16 mm film and black/white photo installation. Courtesy: Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen, DK. Foto: Anders Sune Berg.
The Hashish Club (2009), 16 mm film and black/white photo installation. Courtesy: Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen, DK. Foto: Anders Sune Berg.
Time of the Hashshashin # 6 (2009), Selenium toned gelatin print. Courtesy: Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen, DK. Foto: Anders Sune Berg.
Time of the Hashshashin # 6 (2009), Selenium toned gelatin print. Courtesy: Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen, DK. Foto: Anders Sune Berg.

Værket består så at sige af flere lag. Både helt konkret og i overført betydning. Filmprojektionens flimrende abstraktioner på væggen danner et lag, mens det mørke interiørfotografi danner et andet. Endelig fungerer selve rummet, man som betragter træder indenfor i, som endnu et lag, ja som dét lag, hvorpå de andre stables.
Samtidigt opleves de abstrakte hashblade, som et hypnotisk flimmer, som hvirvler betragteren ind i en helt særlig sindstilstand, der får det mørke fotografi til at virke syrealistisk og dragende.

Værket synes således ikke at stille sig tilfreds ved blot at lade den, som betragter det, forholde sig til dets flimmer på afstand. Værket lader i stedet til at ville påvirke betragteren, som hashen påvirkede gruppens medlemmer.
The Hashish Club ender som et kaos af indtryk, hvori ikke alene værkets fysiske lag – film og fotografi – sammenblandes, men hvor ligeledes oplevelsen af, hvad der er virkeligt og hvad der blot er forvrangning, smelter sammen.

Portfolio

Some Boarded Up Houses (Brooklyn-Baltimore) (06), 2009, Silver gelatin print. Courtesy: Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen, DK. Foto: Anders Sune Berg.
Some Boarded Up Houses (Brooklyn-Baltimore) (06), 2009, Silver gelatin print. Courtesy: Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen, DK. Foto: Anders Sune Berg.
To navigate, in a genuine way, in the unknown necessitates an attitude of daring, but not one of recklessness (movements generated from the Magical Passes of Carlos Castaneda) 2009, 16mm film installation. Foto: Anders Sune Berg.
To navigate, in a genuine way, in the unknown necessitates an attitude of daring, but not one of recklessness (movements generated from the Magical Passes of Carlos Castaneda) 2009, 16mm film installation. Foto: Anders Sune Berg.
Tarantism, 2007, 16 mm black and white film installation [6.31 min]. Courtesy: Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen, DK .Foto: Anders Sune Berg.
Tarantism, 2007, 16 mm black and white film installation [6.31 min]. Courtesy: Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen, DK .Foto: Anders Sune Berg.
Crystal Ball, 2006, Silver gelatin print. Courtesy: Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen, DK. Foto: Anders Sune Berg.
Crystal Ball, 2006, Silver gelatin print. Courtesy: Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen, DK. Foto: Anders Sune Berg.
The Abbey of Thelema #4 (Morning of the Magicians), 2005, Selenium toned silver gelatin print. Courtesy: Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen, DK. Foto: Anders Sune Berg.
The Abbey of Thelema #4 (Morning of the Magicians), 2005, Selenium toned silver gelatin print. Courtesy: Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen, DK. Foto: Anders Sune Berg.
Hotel castle Dracula #2 (From the travel of Jonathan Harker), 2003, Silver gelatin print. Courtesy: Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen, DK. Foto: Anders Sune Berg.
Hotel castle Dracula #2 (From the travel of Jonathan Harker), 2003, Silver gelatin print. Courtesy: Galleri Nicolai Wallner, Copenhagen, DK. Foto: Anders Sune Berg.

Joachim Koester (f.1962) i København og bor og arbejder i New York, USA.
Koester har studeret på Det Kongelige Danske Kunstakademi fra 1987-93.

Joachim Koester har bl.a. udstillet på Venedig Biennalen i 2005, Documenta 10 i Kassel i 1997, samt på gruppeudstillingen Psych-Out på Holstebro Kunstmuseum i 2011.

Koester er repræsenteret i forskellinge samlinger bl.a. MoMA i New York, Moderna Museet i Stockholm samt Sorø Kunstmuseum.

Derudover er Joachim Koester også aktuel med udstillingen: Some Boarded Up Houses hos Galleri Nicolai Wallner, til d. 20. okt. 2012.

Læs mere om Joachim Koester her

Billedserie

Udstilling

If One Thing Moves, Everything Moves

24 aug 2012 30 dec 2012

Joachim Koester

Kunsthal Charlottenborg
Se kort og tider

Lignede kunstnere/tematikker:
Ulrik Heltoft

Del artiklen

'Ugens Kunstner - Joachim Koester'

Facebook