Udstilling viser stum poesi og talende fotografier

Udstilling viser stum poesi og talende fotografier

Christian Yde Frostholm: Urban Botanics (udsnit), 2015. Foto: Galleri Image

Korrespondance på Galleri Image undersøger feltet mellem litteratur og billedkunst. Vi har taget en snak med kurator Gitte Broeng og kunstner Christian Yde Frostholm om udstillingen.

Mellem tekst og billede
En tilfældig dag på Aarhus Hovedbibliotek og Per Højholts hybridværk Provinser gav kurator Gitte Broeng inspirationen til at skabe en udstilling, som undersøger digte og fotografiers forbundethed med hinanden.

Udstillingen Korrespondance på Galleri Image med fem danske og internationale kunstnere bevæger sig naturligt imellem tekstmediet og billedmediet med afsæt i konkrete registreringer af virkeligheden.

Audun Mortensen: Poets, 2015, fem indrammede bogsider, 26,5 x 18,5 x 3 cm. Foto: Galleri Image
Audun Mortensen: Poets, 2015, fem indrammede bogsider, 26,5 x 18,5 x 3 cm. Foto: Galleri Image

Aktuelt anno 2015
At litteratur og billedkunst samarbejder kunstnerisk er langt fra et nyt fænomen. Siden Højholts hybridværk fra 1964 har mange arbejdet i det felt. Og hvad kan en udstilling på et kunstgalleri bidrage med i en tid, hvor kunsten – ikke mindst med internettets hjælp – for længst er begyndt at arbejde tværmedialt på alverdens platforme?

Ifølge kurator Gitte Broengs forord i en udgivelse tilhørende Korrespondance er der i høj grad brug for at zoome ind på feltet mellem ord og billeder anno 2015. Ikke mindst for, at vise og fremhæve kunstnere med en dobbelt kunstnerisk praksis uden at reducere hverken det ene eller det andet, hvilket ofte sker i modtagelsen af æstetiske blandingsformer. I en litterær kontekst fokuseres der ofte kun på teksten og i billedkunstsammenhæng mest på det visuelle.

Amalie Smith: _MG_5790 - _MG_6098, 2015, inkjet print, 80 x 60 cm, falset. Foto: Galleri Image
Amalie Smith: _MG_5790 – _MG_6098, 2015, inkjet print, 80 x 60 cm, falset. Foto: Galleri Image

Dobbeltpraksis
Ifølge Broeng er grænsefeltet mellem billede og tekst langt fra et modefænomen aktualiseret af interessen for forskellige mediers muligheder og begrænsninger. Hun peger på, at udstillingen netop ikke et samarbejde mellem billedkunstnere og forfattere, men en udstilling af kunstnere, der repræsenterer begge dele i deres praksis.

“Sandsynligvis vil der komme endnu flere kunstnere, som arbejder vedvarende i feltet mellem billedkunst og litteratur”, mener Broeng, og derfor ser hun også, at feltet mellem billedkunst og litteratur vil forblive aktuelt: “Digitaliseringen, internettet og alle de platforme, der er opstået, gør grænserne mellem ord og billede mere flydende”.

Side om side
På udstillingen er nogle af kunstnernes tekster og fotografier udstillet side om side. Flere steder er tekstblade hængt op enkeltvis, og andre steder skal fotografier bladres igennem, som var det arkivmateriale. Der er så og sige kuratorisk vendt op og ned på den måde, publikum traditionelt aflæser tekster og billeder.

Spørger man Broeng, gør netop sådanne greb det muligt for publikum at opdage udvekslingen mellem de to medier:

“Publikum får en mere komplet oplevelse af kunstnernes praksis, fordi der skabes rum for både tekst og billede”, fortæller hun og lægger i det hele taget stor vægt på, “at udstillingen ikke er enten billeder eller tekst, men i stedet både/og. Derfor spiller den ledsagende bog også en vigtig rolle, som et ekstra “tekstrum”, der korresponderer med de visuelle værker.”

Ann Cotten: Florida-rooms, 2010-2015, 7 tekster og 23 fotografier, varierende størrelser, C-print og sort/hvid print. Foto: Galleri Image
Ann Cotten: Florida-rooms, 2010-2015, 7 tekster og 23 fotografier, varierende størrelser, C-print og sort/hvid print. Foto: Galleri Image

Mellem to stole
Tidsperspektivet er en anden faktor Broeng nævner:
“Tekst tager længere tid at tilegne sig. Den horisontale bevægelse langs linjerne, sekvens efter sekvens, er anderledes langsommelig” forklarer hun og tilføjer: “Derfor forestiller jeg mig, at tempoet bliver et andet, og at langsomheden også kan resultere i en mere fordybet perception af billederne.”

Da talen falder på udfordringen ved, at kuratere i et mellemfelt mellem billedkunst og litteratur, taler Broeng om risikoen ved at falde mellem to stole: “Litteratur og billedkunst udfolder sig på mange måder i to forskellige verdener – med hver sit publikum, hver sine kritikere og hver sine institutionelle rammer”, forklarer hun.
Heldigvis oplever kuratoren, der iøvrigt også er forfatter, at interessen og nysgerrigheden for korrespondancen medierne imellem har været der fra både litteraturen og billedkunsten.

Flere muligheder end begrænsninger
Også kunstner og forfatter Christian Yde Frostholm, hvis værker indgår i udstillingen, er glad for udstillingen:

“Udstillingen sætter vellykket fokus på, at der findes en god del aktører, som arbejder i både skrift og billede – og ikke nødvendigvis med det ene frem for det andet”, mener han. Frostholm oplever selv feltet mellem litteratur og billedkunst som ret overlappende og er mere optaget af mulighederne end grænserne heri:
“Jeg har altid gjort brug af både ord og fotografi, selvom det måske ikke altid har været i lige høj grad.” forklarer han og uddyber: “Jeg har skrevet med udgangspunkt i billedkunst og i visuelle fænomener, og jeg har været optaget af det visuelle og konkrete element ved skriften, ligesom der i nogle af mine billeder også optræder ord.”

Konstant i sammenfletning
Frostholm nævner Marcel Broodthaers, Francis Ponge, Laurie Anderson, Sophie Calle og Per Højholt som nogle af de kunstnere, han mener er interessante i forhold til medieoverskridelser indenfor kunsten:
“Nogle af dem overskrider bevidst en grænse, andre ser simpelthen ikke nogen grænse” forklarer han om inspirationskilderne.

Selv oplever Frostholm, at et isoleret syn på fotografi eller tekst er nærmest umuligt:
“Vi lever i en kultur, hvor ord og billeder konstant fletter sig og indgår i større sammenhænge – på nettet, på film og på udstillinger – så for mig er det at isolere det ene element af oplevelsen fuldkommen fra de andre mærkeligt begrænsende”, udtrykker forfatteren, der i ligeså høj grad betragter sig selv som billedkunstner.

Christian Yde Frostholm: Urban Botanics (Diary from my leaves), 2015, 40 ark med tekst, 15 x 20 cm, Laserprint på A3. Foto: Galleri Image
Christian Yde Frostholm: Urban Botanics (Diary from my leaves), 2015, 40 ark med tekst, 15 x 20 cm, Laserprint på A3. Foto: Galleri Image

Træernes blade
På udstillingen Korrespondance finder publikum i Frostholms værker mange gengivelser af træernes blade.
“Jeg har længe været optaget af træer i byen og af efterladte genstande i det offentlige rum, så måske lå det lige for, at jeg måtte begynde at fokusere på bladene”, forklarer han. Samtidig betød mødet med Walter Benjamins flanør, der botaniserede på asfalten, at bladende helt konkret blev inspiration, både visuelt i gadebilledet og som ord i en bog.

På spørgsmålet om hvilke overvejelser Frostholm gør sig, når det kommer til valg af medium, er den skrivende billedkunstner ikke længere så bange for, at der skal forekomme overlapninger mellem ord og billeder: “Jeg arbejder ofte sideløbende i de to medier, når jeg samler materiale, og så sorterer jeg det hver for sig” uddyber han, selvom han i praksis oplever, at der er forskel på, hvad de to medier kan:

“Jeg fotograferer sjældent mennesker, men jeg beskriver tit situationer og scener, jeg ser. Her synes jeg f.eks. ord kan noget, som billeder ikke kan.”
Ud over Christian Yde Frostholm, kan publikum også se værker af Amalie Smith, Audun Mortensen, Ann Cotten og Victoria Durnak. Alle kunstnere, der arbejder med både litteratur og billedkunst. Udstillingen løber på Galleri Image frem til d. 20. december.

 Frostholm: Urban Botanics (Lisbon), 2015, 44 fotografier fordelt i to æsker, 30 x 20 cm, Primium Semigloss. Foto: Galleri Image
Frostholm: Urban Botanics (Lisbon), 2015, 44 fotografier fordelt i to æsker, 30 x 20 cm, Primium Semigloss. Foto: Galleri Image

Ud over Christian Yde Frostholm, kan publikum også se værker af Amalie Smith, Audun Mortensen, Ann Cotten og Victoria Durnak. Alle kunstnere, der arbejder med både litteratur og billedkunst. Udstillingen løber på Galleri Image frem til d. 20. december.

Udstillingen inkluderer en bog med tekster og billeder af de udstillede kunstnere. Ligesom på udstillingen bevæger kunstnerne sig fra det ene medie til det andet. Bogens forord er skrevet af udstillingens kurator Gitte Boreng.

Del artiklen

'Udstilling viser stum poesi og talende fotografier'

Facebook