Friske øjne på byens rum

Friske øjne på byens rum

Seminar: Fresh Eyes On Urban Space, 2015. Foto: Miriam O'Conner

Billedserie

Seminar

Fresh Eyes on Urban Space

19 nov 2015 19 nov 2015

Jesper Rasmussen, Julie Boserup, Hyun-Jin Kwak, Søren Ulrik Thomsen, Louise Mønster, Claus Peder Pedersen, Christian Yde Frostholm, Tom Lovelace, Tom Nielsen, Elisabeth Skou Pedersen, Quentin Stevens

Godsbanen
Se kort og tider

Efter seminaret fandt en guidet city walk arrangeret af Urbane Vildspor sted. Her blev særlige steder og kunstværker i området omkring Godsbanen udforsket.

Internationalt seminar samler forskere, kunstnere, arkitekter og fotografer for at sætte fokus på forholdet mellem kunst og byrum.

Hvordan kan kunst være med til at gentænke byrummet? sådan har kunstnere og forskere længe spurgt hinanden, men med seminaret FRESH EYES ON URABAN SPACE forsøgte arkitekter, kunstnere og forskere, at betragte tematikken med friske øjne. Det blev til ialt ni oplæg og to debatter om forholdet mellem byrum og kunst, der forløb på Godsbanen i Aarhus en torsdag i november.

Seminaret blev til i et samarbejde mellem Galleri Image, Aarhus Litteraturcenter, Aarhus Billedkunstcenter, som en forlængelse af 2017-projektet FRESH EYES. Et projekt hvor internationale kunstnere siden 2013 er blevet inviteret til Aarhus for at give deres bud på en kunstnerisk gentænkning af byen.

Professor i arkitektur og design Quentin Stevens fremlægger sin undersøgelse af individets adfærd og oplevelse af byrummet. Foto: Barbara Katzin
Professor i arkitektur og design Quentin Stevens fremlægger sin undersøgelse af individets adfærd og oplevelse af byrummet. Foto: Barbara Katzin

Et frisk blik på byen
Ifølge en af arrangørerne, leder af Aarhus Litteraturcenter Jette Sunesen, var et af ønskerne med seminariet at få en række internationale kunstnere til at pege på detaljer, som byens beboere normalt overser i hverdagens trivialiteter.

Seminaret bestod derfor i en række foredrag og paneldebatter, der skulle undersøge forholdet mellem kunst og byrum. FRESH EYES ON URBAN SPACE fjernede fokusset fra de sædvanlige turistattraktioner og stillede istedet skarpt på byrummets kunstneriske potentialer.

Tom Lovelace: Untitled Object, black and white photograph, 2013.
Tom Lovelace: Untitled Object, black and white photograph, 2013.

Lovelace og dagligdags-objekter
Kunstnere, arkitekter og forskere bidrog med hver deres oplæg om, hvordan de individuelt brugte byen og byrummet i deres arbejde. Flere af foredragene under seminaret bestod ganske simpelt i, at kunstnere fortalte om deres igangværende projekter, og hvordan netop de undersøgte byrummet kunstnerisk.

En af oplægsholderne var den engelske fotograf Tom Lovelace. Lovelace bruger primært sin egen personlige respons på byrummet som kilde til sin undersøgelse af forholdet mellem kunst og byrum. En undersøgelse der bl.a. er mundet ud i en række fotografier af Århus, der primært fokuserer på at se hverdags-objekter i byen på nye måder. Eksempelvis danner en krøllet plastikkop på en trappesten motiv på et fotografi, ligesom et dansk flags foldninger bliver til en kort film.

Fra statsarkiv til fællesrum
Også den sydkoreanske fotograf Hyun-Jin Kwak præsenterede sine projekter under seminaret. Kwak’s undersøgelser kredsede om steder i byen, der havde ændret funktion over tid. Eksempelvis har hun lavet billedserier fra det gamle statsarkiv og universitetshospitalet. Kwak mente, at hendes position som udefrakommende kunstner gjorde det muligt at fotografere stederne på nye måder og dermed give denne oplevelse videre til beskueren.

Julie Boserup: Rådhus, del af serien Fifteen Years (1-21), Collage på fotoillustration 22, 5 x 16,5 cm, 2010.
Julie Boserup: Rådhus, del af serien Fifteen Years (1-21), Collage på fotoillustration 22, 5 x 16,5 cm, 2010.

En anden foredragsholder i rækken var Julie Boserup. Boserup arbejder med kunst og byrum gennem collage og fotografi. Den danskfødte kunstner fortalte, hvordan fællesrummet i barndommens skilsmissehjem lå som udgangspunkt for en undersøgelse af de fællesrum i det offentlige rum, vi hver dag bevæger os igennem. Den manglende følelse af at være hjemme dannede tematisk ramme for hendes artikektoniske collager af steder som bl.a. boligbyggeri i Tingbjerg og offentlige pladser i København.

Byens bagsider
Forsker og PhD i arkitektur Tom Nielsen deltog i seminaret med betragtninger af, hvordan kunsten gennem tiden har dyrket byens såkaldte ‘bagsider’ – grimme steder i byrummet langt fra boulevarder og ambassader. Fotografen Jeff Wall og musikere som Iggy Pop og Joy Division blev nævnt i flæng, som kunstnere der havde dyrket disse bagsider. Nielsens påstand var, at antallet af bagsider i byen voksede i kraft med, at der kom stadig flere forsider.

Påstanden blev diskuteret i seminarets paneldebatter. For hvordan kan gengivelser og repræsentationer af byrummets bagsider være med til at ændre ved byboernes opfattelse af stedet? Hvor der var bred enighed blandt deltagerne om Nielsens iagtagelse af, at der kom stadig flere bagsider i byerne, gik uenigheden på, hvordan og hvorvidt kunst og arkitektur kunne ændre denne udvikling.

En debat om byrum
Forfatter Søren Ulrik Thomsen bidrog til diskussionen med det synspunkt, at det i dag er yderst sjældent kunst i gadebilledet kan overraske, fordi vi er blevet så vandt til det. Han oplevede, at fordi byen idag var smykket med kunst, mindskes overraskelsen og opmærksomheden omkring den.

Ligeledes blev det fremhævet, at arkitekter klassisk gerne vil løse ‘problemer’ med deres arkitektur, mens kunstneres formål ofte er at ændre opfattelsen af steder og give folk muligheden for at se byrummet på nye måder.

Af andre foredragsholdere må nævnes Quentin Stevens, Elisabeth Skou Pedersen, Christian Yde Frostholm, Claus Peder Pedersen, Louise Mønster, Søren Ulrik Thomsen og Jesper Rasmussen. Alle med projekter der på den ene eller anden måde havde til formål at kaste nye øjne på et omdiskuteret forhold mellem byrum og kunst. Projekterne under FRESH EYES fortsætter frem mod Aarhus Kulturby 2017.

Paneldebat ledet af Claus Peder Pedersen, PhD i arkitektur. Foto: Barbara Katzin
Paneldebat ledet af Claus Peder Pedersen, PhD i arkitektur. Foto: Barbara Katzin

FRESH EYES er støttet af Aarhus Kommunes Kulturudviklingspulje, Aarhus 2017, Nordisk Kulturfond og Bikubenfonden.

Billedserie

Seminar

Fresh Eyes on Urban Space

19 nov 2015 19 nov 2015

Jesper Rasmussen, Julie Boserup, Hyun-Jin Kwak, Søren Ulrik Thomsen, Louise Mønster, Claus Peder Pedersen, Christian Yde Frostholm, Tom Lovelace, Tom Nielsen, Elisabeth Skou Pedersen, Quentin Stevens

Godsbanen
Se kort og tider

Efter seminaret fandt en guidet city walk arrangeret af Urbane Vildspor sted. Her blev særlige steder og kunstværker i området omkring Godsbanen udforsket.

Del artiklen

'Friske øjne på byens rum'

Facebook