Seminar om konfrontationer

Seminar om konfrontationer

Den Frie Udstillingsbygning. Foto: Presse

Seminar

Kunsten før og nu - dialog og refleksioner

6 jun 2013 6 jun 2013

Gorm Spaabæk, Nikolaj Brandt, Tove Thage, Zven Balslevs, Claus Ejner

Den Frie Udstillingsbygning
Se kort og tider

Den 6. juni inviterer Den Frie Udstillingsbygning til seminararet Kunsten før og nu - dialog og refleksioner, hvor tankerne bag den aktuelle udstilling Konfrontation vil blive diskuteret.

Med afsæt i deres nuværende udstilling Konfrontation afholder Den Frie Udstillingsbygning et seminar Kunsten før og nu – dialog og refleksioner, hvor tankerne bag udstillingen og kuratorerne claus ejners og Zven Balslevs refleksioner vil blive diskuteret.

Udstillingen Konfrontation viser værker af 18 nulevende og afdøde, danske og internationale kunstnere, der på forskellig vis har konfronteret deres samtids normer og konventioner: det sande og det falske, det smukke og det hæslige. Hver kunstner viser på den måde et udsnit af den aktuelle samtid og den politiske og samfundsmæssige situation.

Flere af udstillingens værker har vakt debat, mens andre er faldet hen i glemsel, fordi de ikke var en del af de kunstneriske hovedstrømninger. Fælles for kunstnerne er, at de tager aktivt stilling til den verden, de er en del af, konfronterer den og gerne tager et politisk standpunkt – enten direkte eller på en mere subtil måde. Samtidig viser udstillingen nogle universelle temaer, som kunsten op gennem historien bliver ved med at forholde sig til.

Til seminaret har Den Frie Udstillingsbygning inviteret fem paneldeltagere, som alle har et kendskab til en eller flere af de udstillede kunstnere. Eftermiddagen vil byde på korte oplæg efterfulgt af spørgsmål og diskussion. Seminaret afsluttes med en performance: Jeg er et gennemsnitsmenneske af claus ejner.

Paneldeltagerne er:
Kunstner Zven Balslev
Kunstner claus ejner
Kritiker og foredragsholder Tove Thage
Museumsinspektør ved Storm P. Museet Nikolaj Brandt
Billedkunstner og formidler Gorm Spaabæk

Tilmelding skal ske til info@denfrie.dk. Alm. entré.

Seminar

Kunsten før og nu - dialog og refleksioner

6 jun 2013 6 jun 2013

Gorm Spaabæk, Nikolaj Brandt, Tove Thage, Zven Balslevs, Claus Ejner

Den Frie Udstillingsbygning
Se kort og tider

Del artiklen

'Seminar om konfrontationer'

Facebook