Kunstnere på ‘afveje’

Kunstnere på ‘afveje’

Udstillingen Perceptual Ecologies af Esben Skouboe Poulsen, Christian Skjødt, Dan Overholt, Mads Brath og Tobias Thyrrestrup. Foto: Morten Hilmer

Billedserie

Kunstfestival

Port 2010

Lars Pedersen, Jesper Olsen, Esben Skouboe Poulsen, Christian Skjødt, Dan Overholt, Mads Brath, Tobias Thyrrestrup, Peter Max-Jakobsen, Niels Sloth, Niels Fabæk, Jonas Als, Erland Knudssøn Madsen, Bruno Kjær, Thomas Wolsing

PORT 2010s brede program indeholder en række særlige udstillinger, hvor kunsten bliver udstillet på mærkværdige steder uden for de traditionelle kunstinstitutioner.

I de stemningsfyldte og forladte kalkminegange ved Thingbæk udfoldede Esben Skouboe Poulsen, Christian Skjødt, Dan Overholt, Mads Brath og Tobias Thyrrestrup en række særprægede og interaktive installationer med udstillingen Perceptual Ecologies.

Lydstrømme fra Perceptual Ecologies. Foto: Morten Hilmer
Lydstrømme fra Perceptual Ecologies. Foto: Morten Hilmer

Installationen Perceptual Ecologies. Foto: Esben Skouboe Poulsen
Installationen Perceptual Ecologies. Foto: Esben Skouboe Poulsen

Sanselige rum i Thingbæk
Installationen tog publikum på en rejse gennem menneskets forskellige sanser, når de besøgte udstillingens tre forskellige rum. Kunstnerne kalder selv disse sanserum for: luftstrømme, lydstrømme og informationsstrømme. I sanserummene luftstrømme og lydstrømme ændres installationens lyde og lys gennem et interaktivt sammespil med publikum.

Luftstrømme fra Perceptual Ecologies. Foto: Morten Hilmer
Luftstrømme fra Perceptual Ecologies. Foto: Morten Hilmer

Brugsgenstand versus museumsgenstand
I Blokhus Event Center stillede kunstnerduoen Lars Pedersen og Jesper Olsen skarpt på museernes evne til at ophøje objekter til kunst – og samtidig frarøver brugsgenstanden dens egentlige funktion.

Autenticitetseffekter i et neutralt vækstrum af Lars Pedersen og Jesper Olsen. Foto: Ronnie Pedersen
Autenticitetseffekter i et neutralt vækstrum af Lars Pedersen og Jesper Olsen. Foto: Ronnie Pedersen
Autenticitetseffekter i et neutralt vækstrum set udefra.Foto: Ronnie Pedersen
Autenticitetseffekter i et neutralt vækstrum set udefra.Foto: Ronnie Pedersen

Med den lange og snirklede titel: Autenticitetseffekter i et neutralt vækstrum iscenesatte de en lukket boks som et hvidmalet udstillingslokale, hvori de indsatte et funktionsdygtigt billiardbord.

Udsondringer på Læsø, Thisted og Thingbæk
Der er også lagt op til debat og undren, når man besøger Peter Max-Jakobsens Udsondringer ved Museumsgården på Læsø, ved Thingbæk Kalkminer og ved Det gamle Rådhus i Thisted.

Peter Max Jakobsens Udsondringer ved Det gamle Rådhus i Thisted. Foto: Peter Max-Jakobsen
Peter Max Jakobsens Udsondringer ved Det gamle Rådhus i Thisted. Foto: Peter Max-Jakobsen
Peter Max-Jakobsen problematiserer og iscenesætter informationsskiltets vejledning og vildledning, når han opsætter sine ‘undersøgelser’ af ‘udsondringer’. Man kan således se eksempler på, hvordan Peter Max-Jakobsen finder ‘periodevise udsondringer’ på Museumsgården på Læsø, hvor en sælsom skabning dukker frem i stråtaget.
Værkerne veksler mellem at være et kunstværk, der ligner en undersøgelse – eller en undersøgelse, der ligner et kunstværk.

Peter Max Jakobsens Udsondringer ved Museumsgården på Læsø. Foto: Peter Max-Jakobsen
Peter Max Jakobsens Udsondringer ved Museumsgården på Læsø. Foto: Peter Max-Jakobsen
Peter Max Jakobsens Udsondringer ved Thingbæk Kalkminer. Foto: Peter Max-Jakobsen
Peter Max Jakobsens Udsondringer ved Thingbæk Kalkminer. Foto: Peter Max-Jakobsen

Fokus på landsbydøden
Kunstnerne Niels Sloth, Niels Fabæk og Jonas Als street art-projekt City-Lifting – SurReal Estate kunne man følge på tæt hold rundt i det nordjyske samt på facebook, hvor en livlig debat udspillede sig.

Kunstprojektet tog håndfast fat i fraflytningen fra Nordjylland og den sammenfaldende butiksdød. Med bannere som: Her åbner Erotisk Trælasthandel A/S og Her åbner noget hemmeligt med Farligt stillede kunstnere skarpt på de tomme bygninger og lokaler, som blev ‘udsmykket’ med bannerne.

Niels Slotth, Niels Fabæk og Jonas Als' projekt City-Lifting - SurReal Estate. Foto: Niels Fabæk
Niels Slotth, Niels Fabæk og Jonas Als’ projekt City-Lifting – SurReal Estate. Foto: Niels Fabæk
Niels Slotth, Niels Fabæk og Jonas Als' projekt City-Lifting - SurReal Estate. Foto: Niels Fabæk
Niels Slotth, Niels Fabæk og Jonas Als’ projekt City-Lifting – SurReal Estate. Foto: Niels Fabæk

I.P. Jacobsen arabesker
Erland Knudssøn Madsens skulpturer Kjender du Pan? I.P. Jacobsen Arabesk og Tog Bølgen Land? I.P. Jacobsen Arabesk er placeret væk fra alfarvej i henholdsvis Næstrup skov og ved Hanstholm Fyr. Skulpturerne er skabt med det formål, at publikum kan sidde på dem, mens de læser digte af I.P. Jacobsen eller hører digtene via deres mobiltelefon.

Kjender du Pan. I.P.Jacobsen Arabesk ved Næstrup Skov. Foto: Erland Knudssøn Madsen
Kjender du Pan. I.P.Jacobsen Arabesk ved Næstrup Skov. Foto: Erland Knudssøn Madsen
Tog bølgen land. I.P.Jacobsen Arabeskved Hanstholm Fyr. Foto: Erland Knudssøn Madsen
Tog bølgen land. I.P.Jacobsen Arabeskved Hanstholm Fyr. Foto: Erland Knudssøn Madsen

Skyggebiblioteket – et bibliotek i biblioteket
Mellem Aalborg Hovedbiblioteks mange tusinde bøger kan man ind imellem falde over en af Bruno Kjærs værker. Man opdager det ved, at man pludselig står med en bog i hånden, som er gennemboret af huller. Bruno Kjær samler selv sine værker under betegnelsen Skyggebiblioteket. Hans udgangspunkt er, at bøgerne eller kunstværkerne indgår på lige fod med andre bøger i biblioteket – og ikke gør nogen væsen af sig.

Skyggebiblioteket. Foto: Bruno Kjær
Skyggebiblioteket. Foto: Bruno Kjær
Skyggebiblioteket. Foto: Bruno Kjær
Skyggebiblioteket. Foto: Bruno Kjær

EkstraMarginale Rastepladser
Thomas Wolsing ‘informationstavle’ Planetary Life in Thy/Testcenter sætter fokus på en forståelse af randområderne. Den første tavle er opstillet ved den sydlige del af området Østerild Klitplantage, hvor det fremtidige kæmpevindmølle-testcenter skal placeres. Værket består af fotografier fra stedet, som Wolsing har remixet med Mars’ røde farver, NASA-fartøjer og dele fra vindmøller. Resultatet er et værk, som kommenterer omgivelserne.

Thomas Wolsing informationstavle Planetary Life in Thy/Testcenter. Foto: Thomas Wolsing
Thomas Wolsing informationstavle Planetary Life in Thy/Testcenter. Foto: Thomas Wolsing
Planetary Life in Thy/Testcenter opstillet i Østerild Klitplantage. Foto: Thomas Wolsing
Planetary Life in Thy/Testcenter opstillet i Østerild Klitplantage. Foto: Thomas Wolsing

De mange kunstudstillinger på alternative udstillingslokaliteter understreger, at kunsten kan få en anden aktualitet og opmærksomhed, når den indgår i en anderledes sammensætning.

Billedserie

Kunstfestival

Port 2010

Lars Pedersen, Jesper Olsen, Esben Skouboe Poulsen, Christian Skjødt, Dan Overholt, Mads Brath, Tobias Thyrrestrup, Peter Max-Jakobsen, Niels Sloth, Niels Fabæk, Jonas Als, Erland Knudssøn Madsen, Bruno Kjær, Thomas Wolsing

Del artiklen

'Kunstnere på ‘afveje’'

Facebook