Et nærværsøjeblik

Et nærværsøjeblik

Konrad Korabiewski under hans åbningsperformance under årets LAK festival. (Foto: Ida Assarsson)

Billedserie

Festival

LAK – Festivalen for Nordisk Lydkunst

26 sep 2013 29 sep 2013

Syntjuntan, CEO Bend-O-Ramas, Kyrkan, Mads Bech Paluszewski-Hau, Tomutonttu, Pär Thörn, Lasse Marhaug, Band Ane, Lars fra Mars, Krishve, Clang, Vokalgruppe, Puce Mary Valby, Christian Skjødt, Konrad Korabiewski

PB43
Se kort og tider

Lydkunsten tilbyder et rum, som vi må skabe plads til i en verden, hvor vi til stadighed overgiver os til tempoet, frem for fordybelsen, mener multikunstneren Konrad Korabiewski. KUNSTEN.NU mødte ham på årets LAK Festivalen og over en kop kaffe til en snak om kunst, sanselighed, og nærvær.

LAK Festivalen for Nordisk Lydkunst, inviterede for anden gang sine besøgende til et væld af eksperimenterende performances, lydkunstinstallationer og koncerter med lydkunstnere fra hele Norden.

Stedet var den gamle lakfabrik på Prags Boulevard 43, og blandt de optrædende var den anerkendte og prisbelønnede multikunstner, Konrad Korabiewski, hvis kunsteriske virke netop er blevet hyldet i Berlin ved tildelingen af prisen og et af de mest internationalt eftertragtede arbejdslegater Berliner Künstlerprogramm des DAAD 2014.

’Påvirket som kun et menneske kan være’
Polskfødte Konrad Korabiewski (født 1978), er kunstner af den eksperimenterende slags og fik sit store gennembrud i 2010 med værket Påvirket som kun et menneske kan være i et samarbejde med den kvindelige billedkunstner Litten Nystrøm.

Påvirket som kun et menneske kan være er et pioneer- og hybridværk skabt på tværs af kunstneriske og mediale udtryk og består af en bog med ti kapitler, markeret ved hver sit faneblad, og en indlejret interaktiv lydside, der ændres ved læserens bladren.

Konrad Korabiewski under hans åbningsperformance under årets LAK festival. (Foto: Ida Assarsson)
Konrad Korabiewski under hans åbningsperformance under årets LAK festival. (Foto: Ida Assarsson)
Hvert kapitel besidder hver sit rumlige lydlandskab, der hver fører sin modtager mod velkendte rum i dagligdagens sfære eller steder hinsides.

Grænserne mellem lyd, ord, billedkunst og illustration overskrides, og det tværkunstneriske værk er hædret og udråbt til et kunstnerisk nybrud.

’The Art Book Orchestra’
Påvirket som kun et menneske kan være
videreudvikledes til The Art Book Orchestra som en audiovisuel koncertform, hvor et antal af de hybride kunstbøger opstilles på scenen og fungerer som koncertens eneste musikinstrumenter. En performance, der kunne opleves, da Korabiewski besøgte både Dome of Visions i Aarhus havn, DIEM/Det Jyske Musikkonservatorim samt LAK Festivalen netop ugen efter.

Det lydlige landskab bevæger sig vekslende mellem det elektronisk klikkende og knasende, det dagligdags summende og en buldren af stormfulde højder. Klange er blevet til i naturreservatet Hirsholmene ved Nordjylland og skaber små glimt af nordisk tristesse, og andre er skabt i det lokale supermarked som repræsentant for storbyens tempo og omskiftelighed samt det sociale rum, hvor nærvær dog bestandigt forsømmes eller blot bliver på overfladen.

Sensibiliteten som redskab
På avantgardistisk vis inkorporerer Korabiewski således det lydunivers, vi omgives med til dagligt i en insisteren på en opprioritering af ikke blot vores auditive sanseapparart, men ligeledes en af en sensibel og nærværende observering af den omgivende verden.

Netop denne verden er observeret, optaget og filtreret gennem Korabiewskis kunstneriske bearbejdning, og det lydlige univers placerer eksempelvis sin modtager blandt klirrende varer og handlende i det lokale indkøbscenter.

En kulisse for vores dagligdags gøremål viser sig nu i æstetisk form, og modtageren inviteres til at sænke sine akustiske parader og herved sanse lyden i al sin mangfoldighed. Værket udpeger hverdagen som et miljø, der fortjener, men som også kræver, opmærksomhed:

“Et nærvær, der kræver tid og rum, og som vi må tillade os selv at skabe plads til i en verden, hvor vi til stadighed overgiver os til tempoet frem for fordybelsen og langsomheden.”

Installationen Sirene af Kajsa Magnarsson & Kaj Duncan David. (Foto: Anders Hollen Nielsen)
Installationen Sirene af Kajsa Magnarsson & Kaj Duncan David. (Foto: Anders Hollen Nielsen)
Installationen Vibrant Disturbance II af Christian Skjødt. (Foto: Flora Tosti)
Installationen Vibrant Disturbance II af Christian Skjødt. (Foto: Flora Tosti)

Værket som tilblivelse
Nærværet anvendes og værnes ligeledes om i Korabiewskis optræden med The Art Book Orchestra, hvor publikum inviteres helt tæt på, så det er muligt at følge Korabiewskis bladren. Ligeledes er improvisationen for Korabiewski en måde, hvorpå nærværet sættes i scene, og væsentligt for kunstneren er, at værket er et ufuldendt projekt og således i stadig forandring:

“Visuelt ligner de hinanden, men bøgerne er ikke ens, og de lydlige landskaber fra bog til bog varierer. Jeg kan således først under min performance lytte mig frem til, hvad der sker, og hvordan lydene skal sættes sammen. Det er netop derfor, bøgerne er interessante som musikinstrumenter. Netop her kommer nærværet i spil, og værket fordrer således ikke blot opmærksomhed fra mit publikum men også fra mig selv som ansvarlig for, at det lydlige univers hænger sammen under min optræden, og jeg forholder mig ligeledes altid til stedets akustik. Til LAK-åbningen lavende jeg et kanalsystem med 10 højtalere, som således fyldte hallen ud.”

Korabiewskis performance med The Art Book Orchestra er således lig et øjebliks nærvær i det rum, Korabiewski har skabt hertil.

Ragnhild May under sin performance til LAK festivalen. (Foto: Ida Assarsson)
Ragnhild May under sin performance til LAK festivalen. (Foto: Ida Assarsson)

Et laboratorium af lyd
Ligesom de resterende værker på LAK festivalen er nærværet i Korabiewskis performances afhængige af sansninger knyttet til øjeblikket og stedet. De sanselige dimensioner placerer modtageren i en umiddelbar og audiovisuel kropslig oplevelse, hvor modtageren gøres opmærksom på sin egen tilstedeværelse i rummet.

Kroppen er placeret midt i den lydlige begivenhed, og rytme og klang fremkalder kropslige fornemmelser og reaktioner, hvor toner placerer sig i kroppen, og hvor modtagerens ønske om den fulde æstetiske oplevelse sætter hans eller hendes krop i en søgende bevægelse blandt lydens vibrationer.

SE FLERE BILLEDER FRA LAK FESTIVALEN 2013 HER

Konrad Korabiewski (f. 1978) arbejder med lyd og radiokunst, filmmusik, elektroakustisk kompositionsmusik og tværkunstneriske medieprojekter. Dansk statsborger, født i Lodz, Polen, og nu bosiddende i Seydisfjördur på Island og i Berlin. Han har bl.a. studeret ved Musikakademiet i Krakow og DIEM, Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus, hvorfra han har en master i elektronisk musikkomposition. Korabiewski var i 2011 blandt vinderne af den store internationale lydkunstkonkurrence Europa - A Sound Panorama - et tværeuropæisk lydkunstprojekt, hvis mål var at samle en lydkomposition med akustiske indtryk af europæiske lokaliteter – med værket Skeyti. Nu er Korabiewski blevet tildelt prisen og arbejdsstipendiet fra Berliner Künstlerprogramm des daad 2014, som er en af verdens mest eftertragtede internationale arbejdslegater.

Billedserie

Festival

LAK – Festivalen for Nordisk Lydkunst

26 sep 2013 29 sep 2013

Syntjuntan, CEO Bend-O-Ramas, Kyrkan, Mads Bech Paluszewski-Hau, Tomutonttu, Pär Thörn, Lasse Marhaug, Band Ane, Lars fra Mars, Krishve, Clang, Vokalgruppe, Puce Mary Valby, Christian Skjødt, Konrad Korabiewski

PB43
Se kort og tider

Del artiklen

'Et nærværsøjeblik'

Facebook