Kender du typen?

Billedserie

Udstilling

Min verden i din verden

25 feb 2009 13 mar 2009

Charlotte Haslund-Christensen, Khaled D. Ramadan, Morsi Miheasen

Udstillingstedet rum46
Se kort og tider

Kender du typen?

The Art Project Immigrant Image (udsnit). Foto: Julie Lykke Jensen

Fotoudstillingen Min verden i din verden i udstillingsstedet rum46 sætter integration på dagsordenen i en forvirrende blanding af spørgsmålene hvem, hvad, hvor? Men netop denne forvirring giver også den besøgende mulighed for at lege 'Kender du typen'?

Integration
Fotoserien af kunstneren Morsi Miheasen ligner mest af alt noget fra en Jamie Oliver kogebog.

Den forestiller folk, der på trods af deres forskellige nationaliteter indgår i et lyksaligt samvær.

Det oser simpelthen af nærvær og humor, men på den meget politisk korrekte måde, hvor vi alle sammen bare skal sætte os ned om det samme bord og spise noget god mad.

Billederne er tilstrækkeligt neutrale til, at de ikke forstyrrer parcelhusidyllen, som udstilles i diverse livstilsprogrammer. Det er Morsi Miheasens opskrift på, hvordan vi allesammen kan komme ud af det med hinanden på en god måde.

Morsi Miheasen: Min verden i din verden, 2007. Foto: Julie Lykke Jensen
Morsi Miheasen: Min verden i din verden, 2007. Foto: Julie Lykke Jensen


Kultursammenblanding
Khaled D. Ramadans fotoserie Objects of Desire tematiserer ligeledes forholdet mellem forskellige kulturer, og hvordan de trænger ind på hinandens territorium.

Denne kultursammenblanding sætter sit fysiske aftryk på eksempelvis en grillbar, hvor man både kan få en shawarma og en is serveret.

Det er kendetegnende for alle billederne, at det er én udefra, der passivt registrerende står og ser ind på kulturen.

Adskillelsen mellem den tilfældigt forbipasserende og grillbaren understreger, at der er tale om en form for feltarbejde, hvor fotografen upassioneret dokumenterer kultursymbioser ude i virkeligheden. Det bryder med Jamie Oliver glansbilledet og tager afsæt i, hvordan kulturerne vokser sammen i virkeligheden.

Khaled D. Ramadan: Objects of Desire, 2007. Foto: Julie Lykke Jensen
Khaled D. Ramadan: Objects of Desire, 2007. Foto: Julie Lykke Jensen


Multikulturel

Charlotte Haslund-Christensens fotografier handler om, hvordan mødet mellem forskellige kulturer sætter sit spor i hjemmet. Det er umuligt at afgøre, om det er et dansk eller udenlandsk hjem, man får et smugkig ind i.

På alle billederne ser man nemlig en form for alter med samlinger af genstande fra hele verden. Eksempelvis en collage af billeder, et vitrineskab med ting og sager, en samling af spiritus eller et diasapparat med billeder.

Genstandene inde i hjemmet bliver således et symbol på en tilstand ude i samfundet – nemlig en multikulturel fælleskultur.

Charlotte Haslund-Christensen: Min verden i din verden, 2007. Foto: Julie Lykke Jensen
Charlotte Haslund-Christensen: Min verden i din verden, 2007. Foto: Julie Lykke Jensen

Livsstilsprogrammer
Min verden i din verden bidrager til indvandrerdebatten med alt fra politisk korrekt integration til en gensidig kulturssammenblanding. Men derudover kan man lege med at identificere hinanden med de forskellige hjem i fotoserien af Charlotte Haslund-Christensen.

Hendes billeder vidner om en øget bevidsthed om vores omgivelser, hvilket man kender fra de utallige livsstilsprogrammer på tv.

De genstande vi omgiver os med i hjemmet afspejler, hvem vi er og i hvilken verden, vi lever. Den verden er en verden, hvor fremmede kulturer på den ene eller anden måde trænger sig ind på vores allermest private enemærker – nemlig hjemmet.

Så imens, man venter på endnu en sæson af Kender du typen?, kan man jo tage ned i rum46 og gætte på, hvad der hører til hvor.

Udstillingsvue med to af rum46s medlemmer i forgrunden. Foto: Julie Lykke Jensen
Udstillingsvue med to af rum46s medlemmer i forgrunden. Foto: Julie Lykke Jensen

Min Verden i Din Verden er en vandreudstilling som er skabt i samarbejde med Albertslund Kommunes kulturprojekt Brændstof, og den blev vist for første gang på Albertslund Hovedbibliotek i 2007.

På udstilling vises også The Art Project Immigrant Image, som er et arkiv, der indsamler og udstiller fotos af indvandrere, som er kommet til Danmark efter 2. verdenskrig og frem til år 2000.

Billedserie

Udstilling

Min verden i din verden

25 feb 2009 13 mar 2009

Charlotte Haslund-Christensen, Khaled D. Ramadan, Morsi Miheasen

Udstillingstedet rum46
Se kort og tider

Del artiklen

'Kender du typen?'

Facebook