Jane Jin Kaisen og Agnieszka Polska tildeles professorater på Det Kgl. Danske Kunstakademi

Jane Jin Kaisen og Agnieszka Polska tildeles professorater på Det Kgl. Danske Kunstakademi

Jane Jin Kaisen (tv) og Agnieszka Polska (th). Pressefoto og © Agnieszka Polska.

Jane Jin Kaisen og Agnieszka Polska ansættes som professorer på Skolen for Mediekunst. De to vil over de kommende år i fællesskab lede og videreudvikle medieområdet.

”Med ansættelsen af to nye professorer på medieområdet får Kunstakademiet mulighed for at understøtte et af de strategiske områder, her inden for medier, teknologi og det digitale. Jeg er glad for, at det er lykkedes at skabe grundlaget for et partnerskab mellem Jane Jin Kaisen og Agnieszka Polska – og mellem deres individuelle faglige profiler.” siger Kunstakademiets rektor Kirsten Langkilde.

Fra 1. august 2020 ansættes Jane Jin Kaisen som professor (80 %), mens Agnieszka Polska ansættes som professor (50 %). Dermed får Kunstakademiets Skole for Mediekunst en delt ledelse og to faglige profiler, der med hver deres fokus inden for mediefeltet, er særligt kvalificerede til at udvikle, konsolidere og internationalisere Medieskolen og Kunstakademiet.

Ifølge Kunstakademiet fremhæver den nuværende strategi betydningen af digitalisering, digitale færdigheder og nye medieteknologier. Kunstakademiet skal engagere sig i og reagere på de dybe forandringer inden for samfundets struktur, kommunikation og tænkning, som den digitale udvikling skaber. Kaisens og Polskas kunst ligger i tråd med dette fokus – og de to kunstneres fagligheder skal dermed styrke udviklingen af Kunstakademiets medieområde.

Samtidig er det delte lederskab ifølge akademiet et udtryk for den kontinuerlige videreudvikling af Kunstakademiets organisering af de enkelte afdelinger, som det også er beskrevet i strategien 2019-22.

 

Kilde: Det Kgl. Danske Kunstakademi.

Jane Jin Kaisen (født 1980 i Jeju, Sydkorea) bor og arbejder i København. Hendes kunstneriske praksis omfatter videoinstallation, film, fotografiske installationer, performance, tekst. Gennem skabelsen af ikke-lineære narrativer og poetiske montager af billede, lyd, stemme og arkiv engagerer hun temaer som erindring, migration og oversættelse i krydsfeltet mellem personlige og kollektive historier.

Hun har en MA fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, en MFA fra University of California Los Angeles og studerede ved the Whitney Museum of American Art Independent Study Program. Hun er modtager af et ph.d.-stipendie i kunstnerisk forskning.
Kaisen har bl.a. forelæst og undervist som gæstelærer ved kunstakademierne i Danmark, University of California San Diego, Städelschule, Yonsei University, International Academy of Art Palestine og MASS Alexandria.

Kaisen repræsenterede Korea ved den 58. Venedigbiennale i 2019 og har bl.a. deltaget i Liverpoolbiennalen, Jeju Biennalen og Gwangjubiennalen. Senest har hun udstillet og screenet sine film på the Museum of Contemporary Art Los Angeles, Palais de Tokyo, Times Art Center Berlin, Haus der Kulturen der Welt, Berlin International Film Festival, ARKO Art Center, Leeum Samsung Museum of Art, Asia Culture Center, og ParaSite. Den 13. juni 2020 åbner hendes hidtil mest omfattende soloudstilling i Kunsthal Charlottenborg i København.

Agnieszka Polska (f. 1985, Lublin, Polen) bruger som billedkunstner computergenererede medier til at reflektere over individet og dets sociale ansvar. Hun omsætter vor tids etiske og samfundsmæssige udfordringer til meditative film og installationer. Hendes værker, der ofte er baseret på affektiv lyd og visuelle stimuli, undersøger påvirknings- og legitimationsprocesser inden for sprog, bevidsthed og historie.

Polska har udstillet internationalt, blandet andet på New Museum og MoMA i New York, Centre Pompidou og Palais de Tokyo i Paris, Tate Modern i London og Hirshhorn Museum i Washington, DC. Hun har haft soloudstillinger på blandt andet Hamburger Bahnhof, Berlin, Frye Art Museum, Seattle, Nottingham Contemporary og Saltzburger Kunstverein. Hun deltog i den 57. Venedigbiennale, 11. Gwangju Biennale, 19. Sydney Biennale og den 13. Istanbul Biennale. I 2018 blev hun tildelt tyske Preis der Nationalgalerie. Hun har fungeret som underviser ved bl.a. kunstakademiet (ASP) i Warszawa og Braunschweig Kunstuniversitet (HBK).
--
Skolen for Mediekunst er en af Kunstakademiets fire MFA-skoler, som hver har ca. 25 MFA-studerende. Den samlede MFA-uddannelse varer tre år, og hvert år er det muligt for de studerende at vælge en ny af de fire skoler. Ud over at være tilknyttet en MFA-skole kan den studerende følge undervisning på de laboratorier (værksteder), som er relevante for den
studerendes praksis. Til medieområdet hører Laboratoriet for Fotografi, Laboratoriet for Video og Laboratoriet for Lyd, som hver ledes af lektorer i samarbejde med det øvrige undervisningspersonale.

Del artiklen

'Jane Jin Kaisen og Agnieszka Polska tildeles professorater på Det Kgl. Danske Kunstakademi'

Facebook