Inside out 2400

Inside out 2400

Det første, der vil møde en, når man træder ind på Møntmestervej, er videoprojektioner på gavlene med billeder og portrætter fra gadens lejligheder. Pressefoto.

Inside Out 2400

21 sep 2012 22 sep 2012

Kassandra Wellendorf, Hanne Lise Thomsen

På Møntmestervej i København NV vender man vrangen ud på beboelsesejendommene i et tværkunstnerisk projekt, der eksperimenterer med videoprojektioner, mobiltelefoner, performance og lydkunst i gadens rum.

Privatsfæren og det offentlige rum
Gennem to aftener transformeres bebyggelsen på Møntmestervej ved at etablere et socialt rum, der giver beboerne mulighed for at interagere med hinanden. Projektets idé er at synliggøre kvarterets indbyggere ved i lyde, ord og billeder at ‘vende vrangen ud’ på gadens lejligheder. Video- og lydkunst, brug af digitale platforme, dramatisk tekst og performance inddrages som kunstformer, der synliggør livet i lejlighederne.

Beboerne i området repræsenterer et bredt udsnit af den danske befolkning fra etnisk danske familier, der har boet i bebyggelsen i flere generationer, til nydanskere der kommer fra mange forskellige lande. Målet har været at omdanne disse forskellige, men ofte parallelle liv, til en synlig mangfoldighed. En vigtig del af konceptet går ud på, at alle beboerne er med til at skabe denne fælles visuelle og auditive fortælling.

Indblik i beboernes liv
Det første, der vil møde en, når man træder ind på Møntmestervej, er 15 m høje videoprojektioner med billeder og portrætter fra gadens lejligheder. De små videotableauer er optagelser af beboernes hverdagssituationer, klippet sammen med fotos i forskellige tematiske forløb, der præsenteres på gadens ni store gavle.

Udover videoprojektionerne har man også mulighed for at lytte til beboernes dagligdag. Til Inside Out 2400 er der både skabt en applikation og en audiowalk, som giver lytteren et indblik i livet bag husmurene. Endelig vil man kunne ringe op til tre performere, der vil fortolke forskellige karaktertyper i improviserede live samtaler med gæsterne.

Projektet er iscenesat og kurateret af Hanne Lise Thomsen og Kassandra Wellendorf i samarbejde med en lang række kunstnere.

Hanne Lise Thomsen har i de senere år realiseret flere projekter i det offentlige rum og realiserede i 2009 Inside Out på Vesterbro, som Inside Out 2400 er en videreudvikling af.

Kassandra Wellendorf arbejder eksperimentelt med film og interaktive medier. Hun har arbejdet med at udvikle digitale kunstformer, der fortolker og formidler temaer om forholdet mellem det private og det offentlige.

Inside Out 2400

21 sep 2012 22 sep 2012

Kassandra Wellendorf, Hanne Lise Thomsen

Del artiklen

'Inside out 2400'

Facebook