Peter Frimand

I sin kunstpraksis udfordrer Peter Frimand ofte abstrakte og relative begreber som tid, hukommelse og forestillinger. Det kommer til udtryk i konceptuelle granit-skulpturer og stærkt sanselige, interaktive video-installationer, der er udarbejdet i meget forskellige materialer. Læs flere

Info

Peter Frimand. Portrætbillede, 2017. Foto: Mikkel Bache

Baggrund

Peter Frimand (f. 1969) bor og arbejder i København
Uddannet fra Hochschule für Bildende Kunst, Hamborg og Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1997.

I 2014 blev han tildelt det tre-årige arbejdslegat af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst.

Primære medier

Skulptur, videoinstallation

Peter Frimand benytter sig ofte af kunsthistoriske referencer i sin kunstneriske praksis, der overordnet handler om en stadig forhandling mellem blikket og kroppen. Med afsæt i en teologisk og kunsthistorisk optik fremstiller han på samme tid det forestillede imaginære og en situationel tilstedeværelse her og nu. Populært sagt handler værkerne om det dialektiske forhold mellem det sete og det usete.

Peter Frimand er især optaget af forholdet mellem billede og repræsentation. Hans værker stiller spørgsmål ved den samtidige tilstedeværelse af synlighed og usynlighed samt til menneskets dobbeltsidige interaktion mellem sansning og refleksion.

I de seneste par år er Peter Frimand begyndt at forholde sig til sin egen biografi og sanseindtryk fra sin opvækst på Bornholm, og arbejder med afstøbninger i granit, gips og bronze med referencer til sin nære familie, hvormed en samtidighed smelter sammen med personlig erindring og historie.

Del profilen

'Peter Frimand'

Facebook