Jette Hye Jin Mortensen

Produktion og forskydninger af identitet er omdrejningspunktet i Jette Hye Jin Mortensens installationer og performances. Læs flere

Info

Baggrund

Jette Hye Jin Mortensen er født 1980 i Korea.

Hun er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2010, samt Odin Teatret i 1999 og IM Rytmisk Center i 2002.

Bor og arbejder i København.

Primære medier

Installation, video, performance

Website

Jette Hye Jin Mortensen er i sit arbejde særligt optaget af at skabe installatoriske rum og performative scenografier, der udforsker identiteten som en flydende størrelse. Jette Hye Jin Mortensen undersøger skuespillets og filmens elementer i performances og videoværker, der udspiller sig i et felt mellem selvbiografi, spiritualitet og undersøgelse. Spørgsmål omkring identitet, kulturel oversættelse og performativitet står centralt i Jette Hye Jin Mortensens praksis.

På denne måde udfordres og bearbejdes det gængse behov for at identificere kunstneren og individet. Hye Jin Mortensens arbejde peger i en retning, hvor den personlige erfaring videre-distribueres og løftes til et fællesmenneskeligt anliggende.

Del profilen

'Jette Hye Jin Mortensen'

Facebook