Ugens Kunstner – Jette Hye Jin Mortensen

Ugens Kunstner – Jette Hye Jin Mortensen

Tell It The Way They Tell It, video 6 channel or singlescreen, 15 min., 2009. Pressefoto.

Billedserie

A Three-Way Metamorphosis Play

10 nov 2012 15 dec 2012

Jette Hye Jin Mortensen

SPECTA
Se kort og tider

Produktion og forskydninger af identitet er omdrejningspunktet i Jette Hye Jin Mortensens installationer og performances. 9 november er Hye Jin Mortensen aktuel med sin første soloudstilling A Three-way Metamorphosis Play på Galleri Specta.

Jette Hye Jin Mortensen. Pressefoto.
Jette Hye Jin Mortensen. Pressefoto.
Kunstneren kort
Jette Hye Jin Mortensen er i sit arbejde særligt optaget af at skabe installatoriske rum og performative scenografier, der udforsker identiteten som en flydende størrelse.

Jette Hye Jin Mortensen undersøger skuespillets og filmens elementer i performances og videoværker, der udspiller sig i et felt mellem selvbiografi, spiritualitet og undersøgelse.

Baggrund og praksis
Spørgsmål omkring identitet, kulturel oversættelse og performativitet står centralt i Jette Hye Jin Mortensens praksis.

Det udmønter sig i værker, hvor kunstneren for eksempel forskyder sin identitet og fortællerposition som i videoen My Great Grandfather (2008), hvor hun indskriver sig som direkte efterkommer af den danske komponist Carl Nielsen.

Songs of my great grandfather, installationsview, U-turn Quandriennale for Conteporary Art, DK, 2008. Pressefoto.
Songs of my great grandfather, installationsview, U-turn Quandriennale for Conteporary Art, DK, 2008. Pressefoto.
Værket er efterfølgende kommet til at danne grundlag for en lang række af kunstnerens projekter om slægtsskab, nationalisme, kulturel oversættelse, og kollektiv identitet.

I sine senere værker har Jette Hye Jin Mortensen især arbejdet med performative greb, hvor hun overlader det til en gruppe faglige samarbejdspartnere eller performere at fortolke stof fra kunstneres personlige liv.

Et eksempel er videoen Tell It The Way They Tell It (2010), hvor hun lod værkproduktionen forgå kollektivt i samarbejde med dansere og filminstruktør m.fl. Værket blev til, som et svar på en invitation til at bidrage til en udstilling som ”adopteret kunstner”. En invitation som gav Jette Hye Jin Mortensen anledning til at stille spørgsmål omkring identitet, kultur og fordomme.

Som med Tell It The Way They Tell It tilføres ofte et ukontrollabelt element, idet performere fortolker materialet individuelt eller optræder uden forudgående instruktion.

På denne måde udfordres og bearbejdes det gængse behov for at identificere kunstneren og individet. Hye Jin Mortensens arbejde peger i en retning, hvor den personlige erfaring videre-distribueres og løftes til et fællesmenneskeligt anliggende.

Jette Hye Jin Mortensens projekter tager udgangspunkt i en vedvarende undersøgelse og afdækning af de kulturelle referencer, der omgærder vores syn på og fortolkning af det, vi oplever.
Værkerne rummer altså både individuelle og kollektive lag, og det er i mødet mellem de to lag, at værkerne folder sig ud.

The Sliding Doorway, video og installation, 53 min., 2010. Pressefoto.
The Sliding Doorway, video og installation, 53 min., 2010. Pressefoto.

Beskrivelse og analyse af et karakteristisk værk
Værket The Sliding Doorway er et filmmanuskript, som opføres af syv skuespillere, en instruktør og en filmfotograf i løbet af én dag.
Manuskriptet består af 31 scener fra Jette Hye Jin Mortensens eget liv – dialoger som repræsenterer små eller store skred i kunstnerens syn på tilværelsen, det andet menneske eller sig selv.

Skuespillerne besidder nogle gange flere roller på én gang og nogle gange en rolle, der ikke nødvendigvis afspejler deres ydre fremtoning. En midaldrende mand kan eksempelvis spille en ung mand.

Alle karakterer og scener i manuskriptet har afsæt i Jette Hye Jin Mortensens eget liv. Kunstnerens levede liv fungerer altså som kunstnerisk materiale, der er oversat og rekonstrueret ved hjælp af det uforudsigelige element, som skuespillerne repræsenterer. Der har ikke været forudgående prøver.

De personlige observationer og intime samtaler forskydes på den måde fra et privat rum til et alment tilgængeligt og kunstnerisk fortolkende rum.

Portfolio

The Silent Retreat, performance, Den Frie 2011. Pressefoto.
The Silent Retreat, performance, Den Frie 2011. Pressefoto.

The Silent Retreat, performance, Den Frie 2011. Pressefoto.
The Silent Retreat, performance, Den Frie 2011. Pressefoto.
The Silent Retreat, performance, Den Frie 2011. Pressefoto.
The Silent Retreat, performance, Den Frie 2011. Pressefoto.
Performance Nikolaj Kunsthal, 2011. Pressefoto.
Performance Nikolaj Kunsthal, 2011. Pressefoto.
The Sliding Doorway, performance Nikolaj Kunsthal, 2010. Pressefoto.
The Sliding Doorway, performance Nikolaj Kunsthal, 2010. Pressefoto.
The Sliding Doorway, video og installation, 53 min., 2010. Pressefoto.
The Sliding Doorway, video og installation, 53 min., 2010. Pressefoto.
The Sliding Doorway, video og installation, 53 min., 2010. Pressefoto.
The Sliding Doorway, video og installation, 53 min., 2010. Pressefoto.
The Sliding Doorway, video og installation, 53 min., 2010. Pressefoto.
The Sliding Doorway, video og installation, 53 min., 2010. Pressefoto.

Tell It The Way They Tell It, video 6 channel or singlescreen, 15 min., 2009. Pressefoto.
Tell It The Way They Tell It, video 6 channel or singlescreen, 15 min., 2009. Pressefoto.

Tell It The Way They Tell It, video 6 channel or singlescreen, 15 min., 2009. Pressefoto.
Tell It The Way They Tell It, video 6 channel or singlescreen, 15 min., 2009. Pressefoto.

Tell It The Way They Tell It, video 6 channel or singlescreen, 15 min., 2009. Pressefoto.
Tell It The Way They Tell It, video 6 channel or singlescreen, 15 min., 2009. Pressefoto.
Tell It The Way They Tell It, video 6 channel or singlescreen, 15 min., 2009. Pressefoto.
Tell It The Way They Tell It, video 6 channel or singlescreen, 15 min., 2009. Pressefoto.
Songs of my great grandfather, installationsview, U-turn Quandriennale for Conteporary Art, DK, 2008. Pressefoto.
Songs of my great grandfather, installationsview, U-turn Quandriennale for Conteporary Art, DK, 2008. Pressefoto.

Jette Hye Jin Mortensen (f. 1980 i Korea) bor og arbejder i København.

Jette Hye Jin Mortensen er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2010, samt Odin Teatret i 1999 og IM Rytmisk Center i 2002.

Jette Hye Jin Mortensen har deltaget i en lang række udstillinger som bl.a. U-Turn Quadrennial for Contemporary Art i København, 1st Nordic Art Triennial på Eskilstuna Art Museum i Finland, Yogyakarta International Video Festival i Indonesien samt Glasgow International Festival of Visual Art i Skotland.

Jette Hye Jin Mortensens hjemmeside

Billedserie

A Three-Way Metamorphosis Play

10 nov 2012 15 dec 2012

Jette Hye Jin Mortensen

SPECTA
Se kort og tider

Del artiklen

'Ugens Kunstner - Jette Hye Jin Mortensen'

Facebook