Nye medlemmer til Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg

Nye medlemmer til Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg

Molly Haslund er et af de nye medlemmer i projektstøtteudvalget. Her værket Venindering af Molly Haslund og Lærke Posselt på udstillingen Overgange / Transitions, Kvindemuseet, Aarhus, 2019. Foto: Lærke Posselt.

Tre ud af fem medlemmer af det kommende Projektstøtteudvalg (2022-2025) er udpeget af Repræsentantskabet.

Til Projektstøtteudvalget for Billedkunst 2022-2025 har Repræsentantskabet, som består af en række billedkunstfaglige organisationer, udpeget følgende kunstnere/kunstfaglige:

Kunstner Jette Hye Jin Mortensen
Kunstner Molly Haslund
Museumsdirektør Anders Gaardboe Jensen

Hvert fjerde år udskiftes Kunstfondens billedkunstudvalg og fem nye kunstnere og kunstfaglige indtræder som udvalgsmedlemmer.

Proceduren er sådan, at tre medlemmer udpeges af Repræsentantskabet, og to medlemmer udpeges af Kulturministeren.
Repræsentantskabet er brancheorganisationer, institutioner og interessegrupper med relevans for nutidig dansk kunst.

De billedkunstfaglige organisationer i i Repræsentantskabet er: Akademiraadet, BKF Billedkunstnernes Forbund, UKK Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere, FKD Foreningen af Kunsthaller i Danmark, ODM Organisationen Danske Museer, Dansk Gallerisammenslutning, Universiteternes humanistiske fakulteter og DBF Danske Billedkunstneres Fagforening

Hvem sidder i Repræsentantskabet?

De tre medlemmer begynder deres arbejde i Kunstfonden 1. januar 2022 sammen med de resterende to medlemmer, som udpeges af Kulturministeren inden årets udgang.

Del artiklen

'Nye medlemmer til Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg'

Facebook