Camilla Berner

Camilla Berners kunst er stedsspecifik. Hendes værker arbejder med naturen på dens egne præmisser og undersøger ofte forholdet mellem den kontrollerede og den vilde natur. Hun problematiserer derigennem vores kulturelt bestemte forhold til naturen.Læs flere

Info

Baggrund

Camilla Berner er født 1972 i Faaborg.

Hun er uddannet fra Chelsea College of Art and Design, London (1995-98) og har en supplerende uddannelse fra Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Landbohøjskolen som landskabsarkitekt.

Bor og arbejder i København.

Primære medier

Installation, udsmykning

Website

Camilla Berner arbejder konceptuelt i et researchbaseret krydsfelt mellem kunst og videnskab. I hendes tilgang til kunsten og udviklingen af et projekt benytter hun gerne metoder kendt fra andre fagområder, bl.a. fra biologien, hvor man laver artslister over alle planter i registreringen af et område.

Således har hun gennem supplerende uddannelse fra Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Landbohøjskolen som landskabsarkitekt, samt gennem samarbejder med biologer tilegnet sig viden til selv at kunne navngive planter.

Navngivning af verden omkring os er en form for kortlægning og systematisering af verden. Det at samle data og at kunne kategorisere materiale, konkretiserer og anskueliggør en viden om et sted, som ikke umiddelbart er tilgængelig eller tydelig.

Men hvor videnskabens ærinde er at præsentere en så objektiv og faktuel fremstilling af virkeligheden som muligt, søger Berner i stedet at opstille et alternativ.
Mange af værkerne tager afsæt i ukrudt og den vegetation, der gror utilsigtede steder i urbane miljøer. Ukrudt er en kulturel betegnelse, der kommer af det gamle danske ord ’ugræs’ og er på den måde en kategorisering af en række planter, man på forhånd har afskrevet. I ukrudtet finder hun et spejl for den konflikt, vi befinder os i forhold til naturen.

Del profilen

'Camilla Berner'

Facebook