Ugens Kunstner – Peter Linde Busk

Ugens Kunstner – Peter Linde Busk

Can you Still Hang?, 2012, acrylic and crayon on canvas, 185 cm x 145 cm. (Udsnit). Courtesy Galleri Bo Bjerggaard. Foto: Def Image, Berlin.

Billedserie

Udstilling

The Staging Area

12 jan 2013 28 apr 2013

Peter Linde Busk

Holstebro Kunstmuseum
Se kort og tider

Med inspiration fra tv-serier, litteraturhistoriens antihelte og Cobra-malerne, illustrerer Peter Linde Busk outsideren i et abstrakt og mønstret billedsprog. Udstillingen, The Staging Area, på Holstebro Kunstmuseum er Peter Linde Busks første solopræsentation på et dansk kunstmuseum.

Baggrund og praksis
Linde Busks værkpraksis forholder sig til overgange, modsætninger og grænser. Det gælder eksempelvis overgangen mellem figuration og abstraktion, altså problemstillinger vedrørende selve det at skabe billeder.
Eller det gælder en motivmæssig undersøgelse af modsætningsforholdet mellem en indre følelsesmæssig tilstand og den ydre verden og den tilstand, sammenstødet mellem disse to måtte afstedkomme.

Peter Linde Busks inspirationskilder spænder vidt, fra ny-klassiske tv-serier som Deadwood, The Wire og Breaking Bad til litteraturhistoriens antihelte og afvigere som Don Quixote, Raskolnikov eller Arthur Rimbauds beåndende seer.

Peter Linde Busk. Pressefoto.
Peter Linde Busk. Pressefoto.

Can't Dance for 'em When they Quit, 2012, acrylic and crayon on linen, 185 cm x 145 cm x 5 cm. Courtesy Galleri Bo Bjerggaard. Foto: Hans-Georg Gaul, Berlin.
Can’t Dance for ’em When they Quit, 2012, acrylic and crayon on linen, 185 cm x 145 cm x 5 cm. Courtesy Galleri Bo Bjerggaard. Foto: Hans-Georg Gaul, Berlin.

Det fælles omdrejningspunkt er outsideren, der står uden for samfundets definerede normbegreber. Linde Busk forholder sig på samme måde til termer og begreber hentet fra sociologiens og psykologiens videnskabelige felt og inddrager disse, både i forhold til sit billedsprog og sin arbejdsmetode.

Ligesom eksempelvis Cobra-malerne eller Picasso, interesserer Linde Busk sig for de knap så feterede sider af billedtraditionen; herunder børnetegninger, folkekunst og psykologiens syn på psykisk syges særlige måde at afbillede verdenen på.

Hans billeder er befolket af skæve og forvredne personer, som ofte står alene eller i en lille skare af forvredne fæller. Det grimme og ukontrollerede står i skarp kontrast til det sirligt ornamenterede og den gennemarbejdede materialitet, som også er så kendetegnende for Linde Busks værker.

Change ain't looking for friends, change calls the tune we dance to, 2012, acrylics and crayon on linen, 65 cm x 50 cm. Courtesy Galleri Bo Bjerggaard. Foto: Andy Keate, London.
Change ain’t looking for friends, change calls the tune we dance to, 2012, acrylics and crayon on linen, 65 cm x 50 cm. Courtesy Galleri Bo Bjerggaard. Foto: Andy Keate, London.
I værket “Change ain’t looking for friends, change calls the tune we dance to” ses eksempelvis en genkendelig figur på en flade af et underliggende mønster. Figuren er forvredet i sin form, måske er der tale om to figurer? De delvist udflydende elementer i figuren gør, at man bliver i tvivl, hvor grænserne går.

I kataloget til Linde Busks udstilling ”The Staging Area”, peger kunsthistoriker Camilla Skovbjerg Paldam, med reference til psykologiens tolkninger af sindslidendes kunst, på mønstrenes funktion som den ordende tendens i forhold til det ekspressivt figurative, idet mønstret her bliver et gitter, et forsvar mod omverdenens blik.
Men også en beskyttelse mod det indre kaos. Mønsteret eller gitteret holder sammen på individet og forhindrer, at den indre verden falder fra hinanden.

Conseil Judiciaire, 2010, fired and glazed ceramic, 36 cm x 32 cm. Courtesy Galleri Bo Bjerggaard. Foto: Anders Sune Berg, Kbh.
Conseil Judiciaire, 2010, fired and glazed ceramic, 36 cm x 32 cm. Courtesy Galleri Bo Bjerggaard. Foto: Anders Sune Berg, Kbh.
Even if I Miss I Can't Miss, 2012, acrylic and crayon on linen, 107 cm x 78 cm. Courtesy Galleri Bo Bjerggaard. Foto: Hans-Georg Gaul, Berlin.
Even if I Miss I Can’t Miss, 2012, acrylic and crayon on linen, 107 cm x 78 cm. Courtesy Galleri Bo Bjerggaard. Foto: Hans-Georg Gaul, Berlin.

Der er et stort fysisk nærvær i Linde Busks produktion. Som en omvendt arkæolog bygger han lag på lag i sine malerier og collager. Han smider ikke noget ud. Kasserede værker og overskydende materialerester bliver omhyggeligt gemt for at kunne indgå i en ny kontekst og værkproduktion.

Ofte har han lærreder klistret fast på ateliergulvet, så de over tid kan optage malerklatter, støv og spor af aktiviteter fra andre arbejdsprocesser, der tilfældigvis måtte overgå dem. På den måde får værkerne en del af kunstnerens egen historie iboende i sig.

Anderledes forholder det sig med kunstnerens skulpturer, idet han her har fokus på lerets rå umiddelbarhed som ideal for at udtrykke og rumme det spontant ekspressive. Han er i sin arbejdsproces hele tiden opmærksom på materialets og mediets muligheder og begrænsninger.

Portfolio

Trinkteufel, 2012, crayon on blackboard, 69 cm x 48 cm. Foto: Def Image, Berlin.
Trinkteufel, 2012, crayon on blackboard, 69 cm x 48 cm. Foto: Def Image, Berlin.

A Guy Opens his Door and gets Shot and you Think that of Me? No. I am the One who Knocks, 2012, lithographic print on paper 64,0 cm x 51,5 cm. Ed. 25. Courtesy Galleri Bo Bjerggaard. Foto: Han-Georg Gaul, Berlin.
A Guy Opens his Door and gets Shot and you Think that of Me? No. I am the One who Knocks, 2012, lithographic print on paper 64,0 cm x 51,5 cm. Ed. 25. Courtesy Galleri Bo Bjerggaard. Foto: Han-Georg Gaul, Berlin.
He has Decided to Degrade Himself. The open Question is With Who, 2012, acrylic and crayon on linen, 185 cm x 144 cm. Courtesy Galleri Bo Bjerggaard. Foto: Hans-Georg Gaul, Berlin.
He has Decided to Degrade Himself. The open Question is With Who, 2012, acrylic and crayon on linen, 185 cm x 144 cm. Courtesy Galleri Bo Bjerggaard. Foto: Hans-Georg Gaul, Berlin.
Can you Still Hang?, 2012, acrylic and crayon on canvas, 185 cm x 145 cm. Courtesy Galleri Bo Bjerggaard. Foto: Def Image, Berlin.
Can you Still Hang?, 2012, acrylic and crayon on canvas, 185 cm x 145 cm. Courtesy Galleri Bo Bjerggaard. Foto: Def Image, Berlin.
You Made Me a Murderer, 2012, acrylic and crayon on canvas, 185 cm x 145 cm. Courtesy Galleri Bo Bjerggaard. Foto: Hans-Georg Gaul, Berlin.
You Made Me a Murderer, 2012, acrylic and crayon on canvas, 185 cm x 145 cm. Courtesy Galleri Bo Bjerggaard. Foto: Hans-Georg Gaul, Berlin.
A family affair, 2012, acrylic and crayon on canvas, 65 cm x 50 cm. Courtesy Galleri Bo Bjerggaard. Foto: Def Image, Berlin.
A family affair, 2012, acrylic and crayon on canvas, 65 cm x 50 cm. Courtesy Galleri Bo Bjerggaard. Foto: Def Image, Berlin.
The Reservist, 2012, acrylic and crayon on Arches BFK Rives 250 gr paper, 76,5 cm x 56,5 cm. Courtesy Galleri Bo Bjerggaard. Foto: Hans-Georg Gaul, Berlin.
The Reservist, 2012, acrylic and crayon on Arches BFK Rives 250 gr paper, 76,5 cm x 56,5 cm. Courtesy Galleri Bo Bjerggaard. Foto: Hans-Georg Gaul, Berlin.
Homecoming Queen, 2012, acrylic and crayon on linen, 107 cm x 78 cm. Courtesy Galleri Bo Bjerggaard. Foto: Hans-Georg Gaul, Berlin.
Homecoming Queen, 2012, acrylic and crayon on linen, 107 cm x 78 cm. Courtesy Galleri Bo Bjerggaard. Foto: Hans-Georg Gaul, Berlin.
Contemplation of the sky is the grace and curse of humanity, 2011, acrylic on paper, glazed and framed, 78 cm x 53 cm. Foto: Def Image, Berlin.
Contemplation of the sky is the grace and curse of humanity, 2011, acrylic on paper, glazed and framed, 78 cm x 53 cm. Foto: Def Image, Berlin.
In Exiles return, 2011, woodcut, 112 cm x 78 cm. Ed. 6. Courtesy Galleri Bo Bjerggaard. Foto: Anders Sune Berg, Kbh.
In Exiles return, 2011, woodcut, 112 cm x 78 cm. Ed. 6. Courtesy Galleri Bo Bjerggaard. Foto: Anders Sune Berg, Kbh.
Is there a murderer here? No, yes, I am, 2011, acrylic on kevlar, 61,0 cm x 45,5 cm. Foto: Def Image, Berlin.
Is there a murderer here? No, yes, I am, 2011, acrylic on kevlar, 61,0 cm x 45,5 cm. Foto: Def Image, Berlin.

Peter Linde Busk er født 1973 i København, men har taget sin kunstneriske uddannelse i udlandet på blandt andet Royal Academy of Fine Arts i London og Kunstakademiet Düsseldorf. Han har atelier i Berlin, hvor han også bor med sin familie.

Peter Linde Busk arbejder med figurativt maleri, skulptur, collage, tegning og grafik og hans værker er blandt andet repræsenteret i Ny Carlsbergfondet; Rubell Family Collection (Miami) og Saatschi (London).

Udstillingen The Staging Area på Holstebro Kunstmuseum består dels af en retrospektiv del med udvalgte værker skabt inden for de seneste 6 år, samt en større del helt nye værker, skabt specielt til udstillingen.

Linde Busk har arrangeret udstillingen ud fra begrebet "staging area", som også er udstillingens titel. Det er en term fra sociologien, som bruges til at beskrive et midlertidigt samlingssted for ting eller mennesker.

Ofte er det betegnelsen for et socialt sted, f.eks. indkøbscenteret, sportshaller eller værtshuse, hvor folk tiltrækkes, samles og ”hænger ud” for en kort stund for at blive set og dermed indgå i et slags fællesskab, hvor de har en position og repræsenterer det, de kommer fra.

Kunstneren vil bruge ophængningen af sine værker over museets fem sale til at udforske de forskellige fortolkningsmuligheder af the staging area. Han vil gøre sig tanker om, hvad der kan udgøre et staging area og hvilke implikationer det har for fortolkningen af hans værker.

Billedserie

Udstilling

The Staging Area

12 jan 2013 28 apr 2013

Peter Linde Busk

Holstebro Kunstmuseum
Se kort og tider

Del artiklen

'Ugens Kunstner - Peter Linde Busk'

Facebook